“โทรฟรีผ่านแอปฯ" คุณขอมา แกร็บจัดให้ !

 
HNY2019GRAB2-02.jpg
 

บริการโทรฟรีผ่านแอปฯ

เปิดใช้ได้พร้อมกันภายในกลางเดือน ก.พ. นี้ !

แกร็บเตรียมเปิดให้พาร์ทเนอร์ได้ทดลองใช้บริการโทรฟรีผ่านแอปฯ เพียงกดปุ่ม ‘โทร’ บนหน้าแอปฯ ในขณะที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ แค่นี้พาร์ทเนอร์ก็สามารถติดต่อผู้โดยสารได้โดยไม่เสียค่าโทรแล้ว ! ทั้งนี้ พาร์ทเนอร์จะใช้บริการนี้ได้ต่อเมื่อทั้งพาร์ทเนอร์และผู้โดยสารอัปเดตแอปฯ เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเท่านั้น มิเช่นนั้น การโทรจะถูกคิดค่าบริการจากเครือข่ายโทรศัพท์ของพาร์ทเนอร์ตามปกติ

หมายเหตุ:

  • ระบบจะทยอยอัปเดตให้พาร์ทเนอร์ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 62 และพาร์ทเนอร์ทุกคนจะใช้ได้ภายในกุมภาพันธ์ 62

  • พาร์ทเนอร์ GrabFood จะสามารถใช้บริการโทรฟรีผ่านแอปฯ ได้เฉพาะโทรหาลูกค้าเท่านั้น

หน้าจอตัวอย่าง

 
หน้าจอ2.png
 

กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ทำไมเมื่อกดโทรออก ฉันถึงไม่เห็นเบอร์โทรศัพท์ของผู้โดยสารเหมือนแต่ก่อน?

ตอบ: บริการโทรแบบใหม่จะเป็นการโทรผ่านอินเตอร์เน็ต คุณจึงไม่เห็นเบอร์โทรศัพท์ของผู้โดยสาร


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันอยู่ในจุดที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตอ่อน?

ตอบ: ตราบใดที่คุณยังเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต การโทรจะเป็นการโทรผ่านอินเตอร์เน็ตที่ไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม หากสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรพอสำหรับการโทร พาร์ทเนอร์สามารถปิดใช้งานอินเตอร์เน็ต และติดต่อผู้โดยสารด้วยการโทรตามปกติที่ไม่ผ่านอินเตอร์ (มีค่าบริการจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ)


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต?

ตอบ: คุณจะสามารถโทรออกได้ตามปกติ แต่จะเป็นการโทรที่มีค่าใช้จ่าย (เรียกเก็บโดยเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ)


ถาม: ฉันจะสามารถใช้บริการนี้เพื่อโทรหลังจบงานได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ หากพาร์ทเนอร์ต้องการติดต่อผู้โดยสารหลังจากที่จบงานแล้ว (เช่น เพื่อแจ้งสิ่งของที่ผู้โดยสารลืมไว้)


ถาม: จะเป็นอย่างไร หากสัญญาณอินเตอร์เน็ตของฉันถูกตัดขณที่ะกำลังใช้บริการโทรฟรีอยู่?

ตอบ: กรณีที่อินเตอร์เน็ตของพาร์ทเนอร์ถูกตัดในระหว่างที่กำลังโทรอยู่ สายสนทนานั้น ๆ จะถูกยกเลิก โดยพาร์ทเนอร์สามารถติดต่อผู้โดยสารได้อีกครั้งผ่านปุ่ม 'โทร' อย่างไรก็ตาม หากพาร์ทเนอร์ยังไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ การโทรนั้นจะเป็นไม่ใช่การโทรผ่านอินเตอร์เน็ต และจะมีค่าบริการการโทรที่เรียกเก็บโดยเครือข่ายโทรศัพท์ของพาร์ทเนอร์


ถาม: ฉันสามารถใช้บริการโทรฟรีได้กับทุกประเภทงานหรือไม่?

ตอบ: ในขณะนี้ แกร็บเปิดให้ทดลองใช้บริการโทรฟรีเฉพาะกับประเภทบริการที่เป็นการเดินทาง (ส่งคน) เท่านั้นค่ะ


ถาม: แกร็บแจ้งว่าเป็นบริการโทรฟรี แต่ทำไมฉันถึงถูกคิดค่าบริการอินเตอร์เน็ต?

ตอบ: บริการโทรฟรีในที่นี้หมายถึงบริการการโทรผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการโทรที่จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการการโทรจากเครือข่ายโทรศัพท์ของพาร์ทเนอร์ แต่พาร์ทเนอร์จำเป็นจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้บริการนี้ ซึ่งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอาจมีค่าใช้จ่ายหากไม่ได้เป็นการเชื่อมต่อผ่าน wi-fi ค่ะ


ถาม: หากฉันไม่ต้องการใช้บริการโทรฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต ฉันจะสามารถเปลี่ยนกลับไปใช้บริการโทรแบบคิดค่าบริการโทรตามเดิมได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ระบบยังไม่รองรับการเลือกวิธีโทร พาร์ทเนอร์จะสามารถใช้บริการโทรแบบคิดค่าบริการโทรตามปกติได้ต่อเมื่อโทรศัพท์มือถือของพาร์ทเนอร์ขาดการเชื่อมต่ออินเตอร์ในขณะที่กด 'โทร' เท่านั้น