ป้องกันตัวจากเหตุฉุกเฉิน และใส่ใจเรื่องสุขภาพกับกิจกรรมดี ๆ จากแกร็บ

 

เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย แกร็บจึงได้ชวนพาร์ทเนอร์มาเรียนรู้การดูแลสุขภาพเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มาบรรยายให้ความรู้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของแกร็บ

L___2988.jpg

นอกจากความรู้ภาคทฤษฎีแล้ว พี่ ๆ พาร์ทเนอร์ยังจะได้เรียนรู้ท่าทางการออกกำลัง และยืดเส้นยืดสาย เพื่อลดอาการเมื่อยตึงของกล้ามเนื้อเมื่อต้องขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 เพื่อการป้องกัน และดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี

L___2947.jpg
L___2967.jpg

นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้ว ในกิจกรรมนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการป้องกันตัว มาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการป้องกันตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย ซึ่งนอกจากการดูการสาธิตจากผู้ฝึกสอนแล้ว พี่ ๆ เองก็ยังได้ลองลงมือปฏิบัติโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอีกด้วย

L___3037.jpg
L___3083.jpg

แกร็บขอขอบคุณทีมผู้ฝึกสอนการป้องกันตัว และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทที่ได้มาให้ความรู้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของแกร็บ และขอบคุณพาร์ทเนอร์แกร็บทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ เพื่อพาร์ทเนอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง ติดตามกิจกรรมใหม่ ๆ จากแกร็บได้ที่ WWW.GRABDRIVERBENEFITS.COM

L___3110.jpg