[GrabCar, GrabTaxi] ทริปรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 แกร็บได้พาพาร์ทเนอร์แกร็บคาร์และแกร็บแท็กซี่ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศีกนักขับก้าวกระโดดของพาร์ทเนอร์โกลด์คลับและแพลตินัมคลับ จำนวน 44 ท่าน มาร่วมกิจกรรม ‘ทริปรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์‘ โดยพาร์ทเนอร์สามารถนำผู้ติดตามไปได้จำนวน 1 ท่าน ทำให้บรรยากาศของกิจกรรมภายในวันตลบอบอวนไปด้วยความอบอุ่นของบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่ว่าจะเป็นการพบปะของพาร์ทเนอร์ด้วยกันเอง ตลอดจนบุคคลสำคัญในครอบครัวที่มาร่วมเดินทาง

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ของโครงการ ‘Grab Driver Benefits สิทธิประโยชน์คนขับ’ แกร็บขอขอบคุณทุกเสียงหัวเราะและขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่ตั้งใจให้บริการกับแกร็บมาโดยตลอด แกร็บยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตอบโจทย์การใช้งานของทั้งพาร์ทเนอร์และผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของกิจกรรม ‘ทริปรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์‘ และอย่าลืมขับเพื่อรักษาให้อยู่ระดับโกลด์คลับขึ้นไป เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ดี ๆ เช่นนี้อีกครั้ง ติดตามกิจกรรมต่อ ๆ ไปจากแกร็บได้เร็ว ๆ นี้นะคะ