[JustGrab, GrabCar, GrabTaxi] ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบาย เครดิตรับงานขั้นต่ำ เริ่มบังคับใช้ 20 กันยายน 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบาย เครดิตรับงานขั้นต่ำ สำหรับ JustGrab GrabCar และ GrabTaxi

เพื่อให้ผู้ขับสามารถรับงานได้ในจำนวนรอบที่มากขึ้นต่อวัน และสามารถเห็นงานที่มีค่าโดยสารสูง เราจึงเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครดิตรับงานขั้นต่ำ สำหรับ JustGrab GrabCar และ GrabTaxi ดังต่อไปนี้

new min credit policy.JPG

การเปลี่ยนแปลงเครดิตรับงานขั้นต่ำ จะมีประโยชน์ต่อผู้ขับอย่างไร

 1. รับงานได้มากขึ้นต่อวัน
 2. เห็นงานที่มีค่าโดยสารสูงกว่าปกติ
 3. ไม่ต้องเสียเวลาเติมเครดิตบ่อยๆ
 4. มีรายได้ต่อวันมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเครดิตรับงานขั้นต่ำนี้ จะมีผลตั้งแต่ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แกร็บขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน และ ความไว้วางใจที่ได้รับเสมอมาค่ะ


หมายเหตุ

 • หากผู้ขับ GrabTaxi, GrabCar และ JustGrab มีเครดิตรับงานน้อยกว่าที่กำหนด ผู้ขับจะไม่สามารถมองเห็นงานที่เข้ามาได้ และเสียโอกาสการรับงานค่ะ
 • หากผู้ขับ GrabTaxi, GrabCar และ JustGrab มีเครดิตรับงานน้อยกว่าที่กำหนด ระบบจะไม่สามารถทำการนับชั่วโมงออนไลน์ของผู้ขับได้
 • ระบบของเรามีการตรวจสอบการออนไลน์ขับขี่ของท่านเพื่อทำการตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎระเบียบของทางบริษัทและการกระทำที่เข้าข่ายการฉ้อโกง
 • หากตรวจพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต Grab ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินอินเซ็นทีฟในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษาวิธีการเติมเครดิตรับงาน คลิก