โปรไฟล์ของฉัน ติดตามผลการขับ และเข้าใจผู้โดยสารง่ายกว่าเดิม

 

แกร็บมั่นใจว่า พาร์ทเนอร์ต้องการสร้างความประทับใจให้ผู้โดยสารในทุกเที่ยว ดังนั้นเพื่อให้พาร์ทเนอร์เข้าใจความต้องการของผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น แกร็บจึงพัฒนาหน้าโปรไฟล์คนขับแบบใหม่ที่แสดงถึงความคิดเห็นของผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้น

dax profile old new.png

หน้าโปรไฟล์แบบใหม่ ต่างจากเดิมอย่างไร?

  1. ระดับและความคืบหน้า

    แสดงถึงคลับที่คุณอยู่ ณ ปัจจุบัน ว่าอยู่ในระดับใด และต้องขับอีกเท่าไร ถึงจะสามารถเลื่อนสู่คลับถัดไปได้

  2. การให้คะแนน 100 ครั้งล่าสุด

    แสดงถึงคะแนนที่พาร์ทเนอร์ได้รับจากผู้โดยสารที่ให้คะแนน 100 เที่ยวล่าสุด

  3. ความสำเร็จของฉัน

    หลังจบงาน นอกจากผู้โดยสารสามารถให้คะแนนดาว พร้อมความคิดเห็น ที่แสดงถึงความประทับใจแก่พี่ๆ พาร์ทเนอร์แล้ว ยังสามารถให้ ‘เหรียญแห่งความสำเร็จ‘ ในด้านที่ผู้โดยสารรู้สึกพึงพอใจได้เช่นกัน

ตัวอย่างหน้าจอ

Pax Rating Driver.png

4. ข้อปรับปรุง

พาร์ทเนอร์สามารถดูรายละเอียดที่ผู้โดยสารต้องการให้ปรับปรุงได้จากส่วนนี้ เพื่อพัฒนาการให้บริการในครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น (ข้อปรับปรุงที่ได้รับจะไม่แสดงให้ผู้โดยสารรายถัดไปเห็นในการจอง รวมถึงไม่ส่งผลต่อคะแนนดาว)

ตัวอย่างหน้าจอ

suggest.png

เพียงเท่านี้ พี่ๆ พาร์ทเนอร์ก็สามารถพัฒนาการให้บริการในเรื่องที่ตรงกับความต้องการของผู้โดยสาร เพื่อสร้างความประทับใจให้ดียิ่งขึ้นได้แล้วค่ะ

โปรไฟล์แบบใหม่จะทยอยอัปเดตให้พี่ ๆ ได้ใช้พร้อมกันภายในเดือน มิ.ย. 62 นี้


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ผู้โดยสารจะเห็นความคิดเห็นที่ฉันได้รับก่อนกดจองงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่ค่ะ พาร์ทเนอร์คนขับเท่านั้นที่จะเห็นความคิดเห็นที่ตนเองได้รับค่ะ


ถาม: ข้อปรับปรุงที่ฉันได้รับจะส่งผลต่อคะแนนดาวของฉันหรือไม่?

ตอบ: ไม่ค่ะ ความคิดเห็นจากทั้งในส่วนของ 'ความสำเร็จของฉัน' และ 'ข้อปรับปรุง' จะไม่ถูกคำนวณรวมไปในคะแนนดาวค่ะ