มีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกงาน ?

 
จำเป็นต้องยกเลิกงาน-02.jpg
 

แกร็บรับทราบถึงความต้องการของพาร์ทเนอร์ เมื่อจำเป็นต้องยกเลิกงานหลังจากเดินทางมาถึงจุดรับแล้วด้วยสาเหตุเหล่านี้

★ ไม่พบผู้โดยสาร
★ ผู้โดยสารมากับสัตว์เลี้ยง
★ ไม่สามารถรับผู้โดยสารที่สถานที่ดังกล่าวได้
★ มีผู้โดยสารหลายคนเกินไปหรือสัมภาระมากเกินไป

ด้วยเหตุนี้เอง แกร็บจึงพัฒนาและปรับปรุงระบบการยกเลิกงาน ให้ตอบสนองความต้องการของพาร์ทเนอร์มากที่สุด นั่นหมายถึง พาร์ทเนอร์จะสามารถยกเลิกงานจากกรณีดังกล่าวและสาเหตุอื่น ๆ ที่เหมาะสมได้ โดย ไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน* (ไม่เกินจำนวนครั้งที่กำหนด) หากการยกเลิกงานนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

เริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำหรับทุกประเภทบริการที่เป็นการเดินทาง (ส่งผู้โดยสาร) ทั่วประเทศ


เมื่อยกเลิกก่อนถึงจุดรับ

หากพาร์ทเนอร์ยกเลิกงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามก่อนถึงจุดรับและไม่กด ‘ถึงจุดรับแล้ว’ การยกเลิกงานนั้นจะส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน

 
Picture2.png
 

เมื่อยกเลิกหลังถึงจุดรับ

หากพาร์ทเนอร์ยกเลิกงาน หลังจากที่ถึงจุดรับและกด ‘ถึงจุดรับแล้ว‘ การยกเลิกงานนั้นจะไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน หากเป็นการยกเลิกด้วยเหตุผลต่อไปนี้

  1. ไม่พบผู้โดยสาร* (เฉพาะกรณีรอผู้โดยสารที่จุดรับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 นาที หลังกด ‘ถึงจุดรับแล้ว’ เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

  2. ผู้โดยสารมากับสัตว์เลี้ยง

  3. ไม่สามารถรับผู้โดยสารที่สถานที่ดังกล่าวได้

  4. มีผู้โดยสารหลายคนเกินไปหรือสัมภาระมากเกินไป

หมายเหตุ: กรุณายกเลิกเมื่อจำเป็นเท่านั้น (มีกำหนดจำนวนที่สามารถยกเลิกได้ต่อวันเพื่อป้องกันพฤติกรรมทุจริต)


พาร์ทเนอร์จะเห็นเหตุผลเหล่านี้ต่อเมื่อมาถึงที่จุดรับ และกด ‘ถึงจุดรับแล้ว’ เท่านั้น

 
cancellations-3.png
 

วิธียกเลิกงาน

dax+cancellations.png

หลังจากที่พาร์ทเนอร์รับงานแล้ว หากต้องการยกเลิกงานนั้น ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม พาร์ทเนอร์ต้องกดที่เมนู ‘อื่นๆ’ ที่แถบเมนูด้านล่าง แล้ว ‘ยกเลิก’ โดยหากมาถึงที่จุดรับ และกด ‘ถึงจุดรับแล้ว’ พาร์ทเนอร์จะเห็นสาเหตุของการยกเลิกดังต่อไปนี้

  1. ไม่พบผู้โดยสาร

  2. ผู้โดยสารมากับสัตว์เลี้ยง

  3. ไม่สามารถรับผู้โดยสารที่สถานที่ดังกล่าวได้

  4. มีผู้โดยสารหลายคนเกินไปหรือสัมภาระมากเกินไป

  5. ฉันไม่ต้องการให้บริการงานนี้: ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน


กระดานถาม - ตอบ

ถาม: ฉันสามารถกดปุ่ม 'ถึงจุดรับแล้ว' ได้ ต่อเมื่อฉันถึงจุดรับผู้โดยสารแล้วเท่านั้นใช่หรือไม่ ?

ตอบ: ใช่ค่ะ แกร็บมีระบบตรวจสอบตำแหน่งของพาร์ทเนอร์ หากพาร์ทเนอร์กดปุ่ม 'ถึงจุดรับแล้ว' ก่อนถึงจุดรับ พาร์ทเนอร์จะไม่สามารถยกเลิกงานแบบไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานได้


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากฉันกดปุ่ม 'ถึงจุดรับแล้ว' ก่อนที่จะถึงจุดรับผู้โดยสาร ?

ตอบ: หากพาร์ทเนอร์ยืนยันที่จะยกเลิกงาน การยกเลิกงานนั้นจะส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานของพาร์ทเนอร์ค่ะ


ถาม: ฉันต้องรอผู้โดยสารที่จุดรับนานแค่ไหนถึงจะสามารถยกเลิกงาน กรณีไม่พบผู้โดยสาร โดยไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานได้ ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์ต้องรอผู้โดยสารที่จุดรับไม่ต่ำกว่า 5 นาที หลังจากที่มาถึงจุดรับ และกดปุ่ม 'ถึงจุดรับแล้ว' ค่ะ


ถาม: ฉันหาผู้โดยสารไม่พบ และได้ขับรถออกมาจากจุดรับแล้ว ฉันจะสามารถยกเลิกงานโดยไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานได้หรือไม่ ?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ เพื่อยกเลิกงานด้วยสาเหตุ 'ไม่พบผู้โดยสาร' โดยไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน พาร์ทเนอร์จำเป็นกด 'ยกเลิก' ในขณะที่ยังอยู่ ณ จุดรับเท่านั้น


ถาม: ฉันอยู่ที่จุดรับแล้วเมื่อยกเลิกงาน แต่ทำไมการยกเลิกงานถึงส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน ?

ตอบ: สาเหตุอาจมาจาก
1. พาร์ทเนอร์ยกเลิกงานด้วยสาเหตุนี้บ่อยเกินกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด หรือ
2. ระบบนำทาง GPS บนเครื่องมือสื่อสารของพาร์ทเนอร์ทำงานไม่ปกติ
3. (กรณียกเลิกเพราะหาผู้โดยสารไม่พบ) พาร์ทเนอร์รอผู้โดยสารที่จุดรับไม่ครบ 5 นาที หรือไม่ได้อยู่ ณ จุดรับขณะที่ยกเลิกงาน


ถาม: ในกรณีที่ผู้โดยสารจองรถผิดประเภท ฉันสามารถยกเลิกงานเหล่านี้โดยไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานได้ไหม ?

ตอบ: ได้ค่ะ พาร์ทเนอร์สามารถยกเลิกงานได้หากเดินทางไปถึงที่จุดรับแล้ว และกด 'ถึงจุดรับแล้ว' ก่อนยกเลิกงาน