[GrabTaxi BKK] กลับมาอีกครั้ง Grab Your Trip ครั้งที่ 2 กิจกรรมดีๆสำหรับสมาชิก GrabTaxi

Grab Your Trip ครั้งที่ 2

ครั้งนี้ Grab ขอเชิญชวนพี่ๆพาครอบครัวขับรถเที่ยวชมสวนสัตว์เปิด ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์หายากอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรับชมการแสดงของสัตว์แสนรู้นานาพันธุ์ งานนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินแน่นอน ถ้าพร้อมแล้วไปดูรายละเอียดกันเลย

สมาชิกที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพียง 50 ท่านเท่านั้นที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขับเพลินเที่ยวฟรีไปกับเราได้ตามรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือก

·    สะสมเที่ยววิ่งได้เกิน 150 เที่ยวขึ้นไป ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

·    คะแนนดาว 4.5 ขึ้นไป ทุกสัปดาห์ในช่วงเวลาที่กำหนด

·    มีแต้มสะสม 1,000 แต้มขึ้นไปเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรม

ช่วงเวลาสำหรับการสะสมรอบวิ่ง

“10 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560”


ตัวอย่างของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในการร่วม Grab Your Trip ครั้งที่ 2

* จากตัวอย่างข้างต้นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคือ "นางใจดี" 

* จากตัวอย่างข้างต้นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคือ "นางใจดี" 

เงื่อนไข

1.     ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถพาเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวไปได้อีก 2 ท่าน

2.     ในกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์เกิน 50 ท่าน ผู้ที่มีรอบวิ่งสูงสุด 50 ท่านแรกจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

3.     เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.     เงื่อนไขทั้งหมดไปตามที่บริษัทกำหนด

5.     สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับ SMS เรื่องสิทธิประโยชน์นี้ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 

หากมีข้อสงสัยสามารถอีเมล์มาที่  dlr.th@grabtaxi.com

หรือโทร 02-021-2500