GrabCar Premium-01.jpg
 

GrabCar Premium

บริการรับ-ส่งผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

จากกระแสตอบรับจากกลุ่มลูกค้าชั้นธุรกิจที่มีการเรียกใช้บริการ GrabCar และ GrabCar Plus เป็นจำนวนมาก แกร็บจึงเปิดทดลองให้บริการ GrabCar Premium โดยเปิดให้พาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสามารถรับงาน GrabCar Premium

 
รูปแบบการให้บริการ GrabCar Premium
 • งานปกติ คิดค่าบริการคงที่ตามระยะทาง โดยพาร์ทเนอร์ต้องยึดราคาตามหน้าแอปฯ เป็นงานเรียกแบบทันที

 • งานจอง หรือ งานจองล่วงหน้า เพิ่มค่าบริการการจอง 100 บาท จากค่าบริการปกติ

GCP_GrabCar Premium.jpg
"หลักเกณฑ์คุณภาพการบริการของพาร์ทเนอร์"

เพื่อคุณภาพการบริการและความปลอดภัยตามมาตรฐานการบริการที่ดี ดังนั้น คนขับจะได้รับการประเมินคุณภาพการบริการซึ่งวัดจากคะแนนดาวจากผู้โดยสาร โดยจะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพการบริการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ดังนี้

 1. ต้องมีคะแนนดาวบริการตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป

 2. หากคนขับมีคะแนนน้อยกว่า 4.70 ดาว จะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS และต้องเข้ามารับการอบรมการให้บริการ

 3. หลังจากการอบรม คนขับจะมีระยะเวลา 2 สัปดาห์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการให้ดีขึ้นให้มีคะแนนดาวบริการตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป ทั้งนี้ หากท่านไม่เข้าร่วมการอบรมท่านจะไม่สามารถรับงาน GrabCar Premium ได้

หมายเหตุ: ศึกษาวิธีการคิดคะแนนดาว คลิกที่นี่
วิธีการคิดคะแนนดาว
คิดจากค่าเฉลี่ยของคะแนนดาวทั้งหมดจาก 100 งานล่าสุด (งานที่ลูกค้าไม่ได้กดให้คะแนนจะไม่ถูกนำมาคิดรวมด้วย)ดังนี้:

[(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 5 ดาว x 5) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 4 ดาว x 4) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 3 ดาว x 3) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 2 ดาว x 2) +(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 1 ดาว x 1)] ÷ จำนวนผู้โดยสารที่ให้คะแนนดาวทั้งหมด = คะแนนดาวเฉลี่ย

ตัวอย่างการคำนวณ
star-rate-counting
= [(15×5) + (2×4) + (4×3) + (1×2) + (3×1)] ÷ (15+2+4+1+3)
= (75+8+12+2+3) ÷ 25
= 100 ÷ 25
= 4.0 ดาว

รถยนต์ที่สามารถให้บริการ GrabCar Premium

(รถซีดานขนาดใหญ่ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป)
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 62

*อนุโลมให้พาร์ทเนอร์เดิมที่ปีผลิตต่ำกว่าที่กำหนดสามารถเข้าร่วมขับได้จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ

*อนุโลมให้พาร์ทเนอร์เดิมที่ปีผลิตต่ำกว่าที่กำหนดสามารถเข้าร่วมขับได้จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ


สนใจเข้าร่วม GrabCar Premium ต้องทำอย่างไร ?

1. หากคุณคือ ผู้สมัครขับใหม่

 • ไม่เคยเป็นสมาขิก Grab มาก่อนและมีความต้องการจะสมัคร GrabCar Premium

 • รถยนต์ที่ต้องการใช้ขับกับ Grab เป็นไปตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น (เฉพาะรถยนต์ 4 ประตูขึ้นไปเท่านั้น)

 • คลิกที่นี่เพื่อสมัคร GrabCar Premium กรอกข้อมูลของท่าน และส่งเอกสาร ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน

  • สำเนาใบขับขี่

  • สำเนาใบทะเบียนรถ (รายการจดทะเบียนรถ)

  • พรบ. (ป้ายวงกลม)

  • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์

  • หนังสือยินยอมให้ใช้รถ* (หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง)
   ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อขับ Grab" ค่ะ

2. หากคุณคือ GrabCar ที่ต้องการเข้าร่วม GrabCar Premium

 • เป็นสมาชิก GrabCar กรุงเทพฯ ที่มีคะแนนดาวมากกว่า 4.7

 • รถยนต์ที่ต้องการใช้ขับกับ Grab เป็นไปตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น (เฉพาะรถยนต์ 4 ประตูขึ้นไปเท่านั้น)

 • คลิกที่นี่เพื่อส่งเอกสารเพิ่มประเภทการให้บริการ โดยเลือก "เปลี่ยนประเภทรถเป็น GrabCar Premium" และต้องอัปโหลดรูปเอกสาร ดังนี้

  • พรบ. (ป้ายวงกลม)

  • สำเนาทะเบียนรถ

  • หนังสือยินยอมให้ใช้รถ* (หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง)
   ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อขับ Grab" ค่ะ

 • ค่าคอมมิสชัน 25% จากงานของ GrabCar Premium (สำหรับค่าคอมมิสชันงานของ GrabCar จะยังคงเป็นอัตราเดิม)

ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 62 แกร็บเปิดให้บริการ GrabCar Premium