GrabCar Luxe

บริการรับส่งด้วยรถยนต์ระดับพรีเมียม

พร้อมเปิดให้บริการในช่วงทดลองตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. เป็นต้นไป !
 
Banner_Banner.png
 

ที่สุดแห่งประสบการณ์เหนือระดับ

เพราะ GrabCar Luxe พร้อมให้บริการด้วยรถยนต์ระดับพรีเมียม เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับ

บริการระดับ 5 ดาว

เพราะคนขับ GrabCar Luxe คือคนขับรถมืออาชีพที่ผ่านการคัดสรรมาแล้ว เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร

รายได้ไร้ขีดจำกัด

เพราะค่าโดยสารเฉลี่ยงาน GrabCar Luxe นั้น สูงกว่า GrabCar เกือบ 4 เท่า และสูงกว่า GrabCar Plus ถึง 3 เท่า

 
GrabCar Luxe-08.jpg
 

รถยนต์ที่สามารถเข้าร่วม GrabCar Luxe

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย. 61

 
 * ปีผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปี 2011 จวบจนปีปัจจุบัน ** ข้อมูลตารางรถยนต์ล่าสุด ณ วันที่ 5 พ.ย. 61 *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และเพิ่มเติมรุ่นรถยนต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* ปีผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปี 2011 จวบจนปีปัจจุบัน
** ข้อมูลตารางรถยนต์ล่าสุด ณ วันที่ 5 พ.ย. 61
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และเพิ่มเติมรุ่นรถยนต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการเข้าร่วม GrabCar Luxe

 1. ศึกษาข้อมูลและวิธีการรับงาน GrabCar Luxe จากกระดานถาม-ตอบด้านล่าง และ

 2. มีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.7 ขึ้นไป และ

 3. รถยนต์ที่ใช้ลงทะเบียนมียี่ห้อ รุ่น และปีผลิตตรงตามที่ระบุในตารางด้านบน

 4. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่าบริการของคุณไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GrabCar Luxe โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 5. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สนใจเข้าร่วม GrabCar Luxe ต้องทำอย่างไร ?

 
Banner_Selling point-09.png
 
 1. หากคุณเป็นพาร์ทเนอร์ Grab เดิม (ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.7 ขึ้นไป)

 • ปัจจุบันขับแกร็บด้วยรถยนต์ตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น

  พาร์ทเนอร์จะได้รับสิทธิ์ในการรับงาน GrabCar Luxe โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วม และจะสามารถรับงาน GrabCar Luxe ในช่วงทดลองให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 พย. 61 เป็นต้นไป

 • ปัจจุบันขับแกร็บด้วยรถยนต์คันอื่น แต่มีรถยนต์ตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น

  พาร์ทเนอร์สามารถทำเรื่องเปลี่ยนหรือเพิ่มรถยนต์ที่ลงทะเบียนขับแกร็บ เพื่อรับงาน GrabCar Luxe

  • เปลี่ยนรถยนต์ : ส่งคำขอเปลี่ยนข้อมูล คลิกที่นี่

   • พาร์ทเนอร์สามารถรับงานได้ด้วยรถที่ลงทะเบียนสำหรับ GrabCar Luxe เพียงคันเดียว (สามารถรับงาน GrabCar, GrabCar Plus ร่วมได้)

  • เพิ่มรถยนต์ : ส่งคำขอเพิ่มรถยนต์ที่ลงทะเบียนกับแกร็บ คลิกที่นี่

   • พาร์ทเนอร์สามารถรับงานได้ด้วยรถที่ลงทะเบียนทั้ง 2 คัน อย่างไรก็ตาม พาร์ทเนอร์ต้องโทรแจ้งคอลเซ็นเตอร์ทุกครั้งที่ต้องการสลับรถยนต์ที่ใช้ในการรับงาน ณ เวลานั้น

    หมายเหตุ : การนำรถยนต์ที่ป้ายทะเบียนไม่ตรงกับที่ระบุในแอปฯ ถือเป็นความผิด กรุณาแจ้งคอลเซ็นเตอร์ทุกครั้งหากต้องการสลับรถที่ใช้รับงาน

2. หากคุณเป็นผู้สมัครขับใหม่

 • ไม่เคยเป็นสมาขิก Grab มาก่อนและมีความต้องการจะสมัคร GrabCar Luxe

 • รถยนต์ที่ต้องการใช้ขับกับ Grab เป็นไปตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น

 • คลิกที่นี่เพื่อสมัคร GrabCar Luxe กรอกข้อมูลของท่าน พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน

  • สำเนาใบขับขี่

  • สำเนาใบทะเบียนรถ (รายการจดทะเบียนรถ)

  • พรบ. (ป้ายวงกลม)

  • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์

  • หนังสือยินยอมให้ใช้รถ* (หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อขับ Grab" ค่ะ)

 

โปรฯ พิเศษเฉพาะผู้สมัครใหม่ !

 
Table Promotion_GCL - Newbie.jpg
 
อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์โปรฯ ผู้สมัครใหม่ GrabCar Luxe คลิกที่นี่
 • คนขับใหม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกแกร็บคาร์ลักซ์ตามโปรโมชันข้างต้นในกรุงเทพฯ เท่านั้น และจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

 • โปรโมชันคนขับใหม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 61 เท่านั้น

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโปรโมชันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับแกร็บเสร็จสิ้นสมบูรณ์เท่านั้น (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

 • โปรโมชันคนขับใหม่ จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 16 วัน นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

 • คนขับใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่เปิดระบบ

 • คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่แกร็บจัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กระดานถาม-ตอบ

ข้อมูลทั่วไป

ถาม: แกร็บคิดอัตราค่าใช้บริการแอปพลิเคชัน (ค่าคอมมิสชัน) สำหรับ GrabCar Luxe เท่าไร ?

ตอบ: ขณะนี้ แกร็บคิดค่าใช้บริการแอปพลิเคชันสำหรับงาน GrabCar Luxe ที่ 25% อย่างไรก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาและเปลี่ยนแปลงค่าใช้บริการแอปพลิเคชันตามความเหมาะสม


ถาม: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ รวมค่าน้ำมัน/เชื้อเพลิงอื่นหรือไม่ ?

ตอบ: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ เป็นราคาที่รวมค่าน้ำมันแล้ว ห้ามมิให้พาร์ทเนอร์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากผู้โดยสาร


ถาม: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ รวมค่าที่จอดรถและค่าทางด่วนหรือไม่ ?

ตอบ: ค่าโดยสารที่ระบุบนหน้าแอปฯ เป็นราคาที่ไม่รวมค่าที่จอดรถและค่าทางด่วน หากงานนั้นมีค่าทางด่วนและค่าที่จอดรถ พาร์ทเนอร์สามารถแจ้งให้ผู้โดยสารทราบและยินอม จากนั้นพาร์ทเนอร์ต้องกรอกมูลค่าเพิ่มเติมในช่อง ‘ค่าทางด่วนและอื่นๆ’


ถาม: อัตราค่าบริการงานจองล่วงหน้าคือเท่าไหร่ ?

ตอบ: อัตราค่าบริการงานจองล่วงหน้า คือ 100 บาทซึ่งระบบจะคิดรวมไปในค่าโดยสารแล้ว


ถาม: งาน GrabCar Luxe มีค่าบริการสนามบินหรือไม่ ?

ตอบ: งาน GrabLuxe ไม่มีค่าบริการสนามบินสำหรับเที่ยวการเดินทางที่ “ไปส่ง” หรือ “รับกลับ” สนามบิน โดยค่าโดยสารจะคิดตามระยะทางจริงจากจุดรับไปยังจุดส่ง


ถาม: ฉันต้องรักษาระดับคะแนน เท่าไหร่ถึงจะรับงาน GrabCar Luxe ได้ ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์ต้องรักษาระดับคะแนน ไว้ที่ 4.7 จึงจะสามารถรับงาน GrabCar Luxe ได้


การรับงาน

ถาม: งาน GrabCar Luxe จะถูกนับรวมในการคำนวนอินเซนทีฟหรือไม่ ? ?

ตอบ: จำนวนงาน GrabCar Luxe จะถูกนับรวมในการคำนวณอินเซนทีฟ รวมถึงคะแนนการรับงาน คะแนนการยกเลิกงาน และคะแนนดาว ก็จะถูกคิดคำนวณรวมเช่นกัน ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุเงื่อนไขอื่นๆ ไว้


ถาม: ฉันจะได้รับค่าโดยสารเมื่อไหร่ หากฉันรับงาน GrabCar Luxe ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์จะได้รับค่าโดยสารเมื่อส่งงานเรียบร้อยแล้ว


ระหว่างการเดินทาง

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากไปถึงจุดรับแล้วไม่พบและไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารได้ ?

ตอบ: หากพาร์ทเนอร์ไม่พบผู้โดยสารที่จุดรับและไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารได้เป็นเวลา 15 นาที แกร็บขอแนะนำให้พาร์ทเนอร์ปฏิบัติดังนี้

1. กด 'อื่นๆ' แล้วกด 'ยกเลิก'
2. เลือก 'หาผู้โดยสารไม่พบ' เป็นเหตุผลของการยกเลิกงาน แล้วกด 'ตกลง'


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากต้องรอผู้โดยสารที่จุดรับนานเกินกว่า 15 นาที ?

ตอบ: หากรอผู้โดยสารเป็นเวลา 15 นาทีแล้ว พาร์ทเนอร์สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรอจากผู้โดยสารได้ โดยอัตราที่แกร็บอนุญาตให้เรียกเก็บจากผู้โดยสารคือ 20 บาทต่อทุกๆ 5 นาที (ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรอสำหรับ 15 นาทีหลังจากที่มาถึงที่จุดรับ)

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรอ

1. ท่านสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรอ หรือไม่ก็ได้
2. ค่าธรรมเนียมการรอจะไม่รวมอยู่ในราคาที่ปรากฏบนหน้าแอปพลิเคชัน ณ ตอนที่ผู้โดยสารทำการเรียกรถ หากมีค่าธรรมเนียมการรอ กรุณากรอกลงในช่อง 'ค่าทางด่วนและอื่นๆ'
3. หากจะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรอ ท่านควรจะต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบและได้รับการยินยอมก่อนทุกครั้ง
4. หากพบการส่งข้อความ หรือกดปุ่มมาถึงก่อนเวลาจริงจะถือเป็นการทุจริต และจะมีบทลงโทษตามข้อกำหนด
5. ในกรณีที่ผู้โดยสารปฏิเสธที่จะจ่ายค่าค่าธรรมเนียมการรอ คุณควรพูดคุยอย่างสุภาพและแนะนำผู้โดยสารให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้โดยการแสดงข้อความนี้ หากผู้โดยสารยังคงปฏิเสธที่จะจ่ายค่าค่าธรรมเนียมการรออยู่ คุณสามารถเลือกรับงานโดยไม่คิดค่าค่าธรรมเนียมการรอได้ และมาทำการส่งรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารให้ทางเราทราบภายหลังจากจบงาน