โปรฯ แนะนำเพื่อน
และโปรฯ คนขับใหม่

ขับแกร็บทั่วไทย2.jpg
 

ต้อนรับศักราชใหม่ !

จะเหนือกลางใต้ก็แกร็บได้
จะสองล้อหรือสี่ล้อก็แกร็บได้
ไม่มีรถแต่อยากขับก็แกร็บได้
เริ่มแนะนำได้แล้วทั้งประเทศ

* ทั้งประเทศ หมายรวมเฉพาะ พื้นที่ที่มีแกร็บและประเภทบริการนั้น ๆ เปิดให้บริการ (ยกเว้นเชียงใหม่) ** ต่อที่ 2 ของการแนะนำประเภทแกร็บคาร์ สงวนสิทธิ์เฉพาะพาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ ชลบุรี และอยุธยา เท่านั้น - แกร็บไบค์ ได้แก่ แกร็บไบค์ (วิน) แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด - โปรโมชันแนะนำคนขับของแกร็บแวนเริ่มวันที่ 18-31 ม.ค. 62

* ทั้งประเทศ หมายรวมเฉพาะ พื้นที่ที่มีแกร็บและประเภทบริการนั้น ๆ เปิดให้บริการ (ยกเว้นเชียงใหม่)
** ต่อที่ 2 ของการแนะนำประเภทแกร็บคาร์ สงวนสิทธิ์เฉพาะพาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ ชลบุรี และอยุธยา เท่านั้น
- แกร็บไบค์ ได้แก่ แกร็บไบค์ (วิน) แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด
- โปรโมชันแนะนำคนขับของแกร็บแวนเริ่มวันที่ 18-31 ม.ค. 62

 

โปรแนะนำคนขับ กรุงเทพฯ ประจำเดือน มกราคม

 
 
 

โปรคนขับใหม่ ต่างจังหวัด ประจำเดือน มกราคม