คลิก! เพื่อชมวีดีโอแนะนำการใช้ระบบ

 
 

Loading...

หมายเหตุ

  • ขณะนี้ระบบรองรับเพียง GrabCar และ GrabTaxi กรุงเทพฯเท่านั้น
  • ขณะนี้ระบบจะแสดงผลเฉพาะสมาชิกที่มีแต้มสะสมตั้งแต่ 250 แต้มขึ้นไปเท่านั้น


ใช้ 2,000 แต้มสะสม คลิก

ใช้ 2,000 แต้มสะสม คลิก

ใช้ 280 แต้มสะสม คลิก

ใช้ 280 แต้มสะสม คลิก

ใช้ 400 แต้มสะสม คลิก

ใช้ 400 แต้มสะสม คลิก

ใช้ 400 แต้มสะสม คลิก

ใช้ 400 แต้มสะสม คลิก

ใช้ 400 แต้มสะสม คลิก

ใช้ 400 แต้มสะสม คลิก

 

หมายเหตุ 

  • ขณะนี้ระบบรีวอร์ดสรองรับเฉพาะผู้ขับ GrabCar และ GrabTaxi กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • ขณะนี้ระบบจะแจ้งแต้มสะสมเฉพาะผู้ที่มีแต้มสะสมมากกว่า 250 แต้ม
  • แต้มสะสมจะทำการอัพเดททุกวันอังคาร