[UBP] โปรฯ คนขับใหม่ 1-30 มิ.ย. 62

รับรายได้ไร้ขีดจำกัด เพียงสมัครและเริ่มขับวันนี้

โปรฯ คนขับใหม่

ต่อที่ 1 : ฟรีเครดิตรับงาน 100 บาท ทันทีหลังสมัคร

ต่อที่ 2 : ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ รับโบนัสเงินสด 200 บาท เมื่อขับครบ 5 งาน


ขั้นตอนการสมัคร

 • คนขับใหม่สามารถสมัครขับทางออนไลน์ด้วยตัวเอง คลิกที่นี่

เอกสารสมัครขับบริการประเภท 4 ล้อ

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบขับขี่รถยนต์

 • เล่มจดทะเบียนรถยนต์*

 • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์

*หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง ท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อเข้าร่วมขับ Grab"

รถที่ต้องใช้ในการสมัครขับ Grab

 • รถต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี (ผลิตตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป)

 • รถกระบะต้องเป็นรถกระบะ 4 ประตูเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี (ผลิตตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไป)

 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเงื่อนไขสำหรับผู้สมัครใหม่และผู้แนะนำ
 • คนขับใหม่จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

 • กรุณาเตรียมบัญชี G-mail และ สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์ เพื่อพร้อมเปิดระบบ

 • คนขับใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมในรูปแบบที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่บริษัทฯ จัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • คนขับใหม่จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ส่งเอกสารครบถ้วนและผ่านการอบรม เนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

 • โปรโมชันคนขับใหม่จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS เปิดระบบ

 • โปรโมชันคนขับใหม่จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

 • บริษัทฯ จะทำการโอนโปรโมชันคนขับใหม่เข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น

 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

 • บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า