[KBV] โปรฯ สมาชิกใหม่ 1-31 ธ.ค. 61

รับรายได้ไร้ขีดจำกัด เพียงสมัครและเริ่มขับวันนี้

 

โปรฯ คนขับใหม่

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 500 บาท ทันทีหลังสมัคร

 2. เมื่อคุณเริ่มขับและขับครบ 5 งาน

  • ภายใน 3 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ รับโบนัสเงินสด 2,000 บาท หรือ

  • ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ รับโบนัสเงินสด 1,000 บาท


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคนขับใหม่

 1. สำเนาบัตรประชาชน

 2. สำเนาใบขับขี่

 3. สำเนาใบทะเบียนรถ (รายการจดทะเบียนรถ)

 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์

 5. หนังสือยินยอมให้ใช้รถ* (หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง)
  *ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อเข้าร่วมขับ Grab"


รถยนต์ที่ต้องใช้ในการสมัครขับ Grab

 • รถต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี (ผลิตตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นไป)

 • รถกระบะต้องเป็นรถกระบะ 4 ประตูเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี (ผลิตตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นไป)


หมายเหตุ

 • ผู้สมัครใหม่ จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

 • โปรฯ คนขับใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 61

 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกแกร็บต่างจังหวัดใน กระบี่ เท่านั้น

 • หากมีผู้แนะนำ ผู้สมัครใหม่ต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้แนะนำใน ใบสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด เพื่อรับสิทธิ์

 • หลังส่งใบสมัคร ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นใน ส่งเอกสารเพื่อสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด ให้ครบทุกรายการ

 • คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่แกร็บจัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่