[CNX] โปรฯ สมาชิกใหม่ 1-28 ก.พ. 62

แนะนำช่องทางหารายได้ให้เพื่อนได้ที่นี่

โปรฯ คนขับใหม่ GrabCar

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 200 บาท ทันทีหลังสมัคร

 2. เริ่มขับและขับครบ 12 งาน

  • ภายใน 3 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ รับโบนัสเงินสด 500 บาท หรือ

  • ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ รับโบนัสเงินสด 300 บาท


โปรฯ แนะนำคนขับ GrabExpress (Bike)
และ GrabFood
รับสูงสุด 500 บาทต่อคน

โปรฯ ผู้แนะนำ (คนขับเดิม)

 1. โบนัสเงินสด 300 บาท เมื่อเพื่อนของคุณเริ่มขับเพียง 5 งาน ภายใน 14 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

 2. โบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับครบ 15 งาน ภายใน 14 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

 

โปรฯ คนขับใหม่ (ผู้ถูกแนะนำ)

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 100 บาท ทันทีหลังสมัคร

 2. ขับภายใน 14 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ:

  1. รับโบนัสเงินสด 300 บาท เมื่อขับครบ 5 งาน

  2. รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,000 บาท เมื่อขับครบ 15 งาน

 

5 ข้อควรปฏิบัติเมื่อรับงาน GrabExpress

 1. ยืนยันตัวตนของผู้รับและผู้ส่งทุกครั้งก่อนทำการรับและส่งพัสดุ

 2. ไม่เปิด ไม่แกะหีบห่อที่รับมาไม่ว่ากรณีใด ๆ

 3. ถ่ายรูปพัสดุก่อนทำการรับและส่งทุกครั้ง

 4. หากพบว่าเป็นพัสดุต้องสงสัย ให้นำพัสดุที่ยังไม่ได้เปิดไปลงบันทึกประจำวันที่สำนักงานตำรวจของพื้นที่ที่รับพัสดุจากผู้ส่งทันที (เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้เปิดพัสดุร่วมกับผู้นำส่งเพื่อพิสูจน์หลักฐาน)

 5. เก็บรักษาและถ่ายรูปบันทึกประจำวันที่ได้รับจากสถานีตำรวจ เพื่อเป็นหลักฐานในการนำส่งพัสดุของคุณ


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคนขับใหม่ (ยกเว้น GrabExpress (Bike))

 1. สำเนาบัตรประชาชน

 2. สำเนาใบขับขี่

 3. สำเนาใบทะเบียนรถ (รายการจดทะเบียนรถ)

 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์

 5. หนังสือยินยอมให้ใช้รถ* (หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง)
  *ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อเข้าร่วมขับ Grab"

รถยนต์ที่ต้องใช้ในการสมัครขับ Grab (ยกเว้น GrabExpress (Bike))

 • รถต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี (ผลิตตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป)

 • รถกระบะต้องเป็นรถกระบะ 4 ประตูเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี (ผลิตตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไป)

เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการสมัคร สำหรับ GrabExpress (Bike) และ GrabFood

 1. บัตรประจำตัวประชาชน

 2. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

 3. สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย

 4. เล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

 5. พรบ.รถจักรยานยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ:
หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง และ เจ้าของรถ มาทั้งคู่ค่ะ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ยกเว้น GrabExpress (Bike))

 • ผู้สมัครใหม่ จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

 • โปรฯ คนขับใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ. 62

 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกแกร็บต่างจังหวัดใน เชียงใหม่ ที่เป็น GrabCar เท่านั้น

 • หากมีผู้แนะนำ ผู้สมัครใหม่ต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้แนะนำใน ใบสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด เพื่อรับสิทธิ์

 • หลังส่งใบสมัคร ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นใน ส่งเอกสารเพื่อสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด ให้ครบทุกรายการ

 • คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่แกร็บจัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่สมาชิกใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น

 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันคนขับใหม่จากอูเบอร์โดยเริ่มนับจากวันลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับ GrabExpress (Bike) และ GrabFood

 • ผู้ถูกแนะนำต้องสมัครเป็นคนขับ GrabExpress (Bike) และ GrabFood ในพื้นที่เชียงใหม่ เท่านั้น

 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

 • โปรฯ แนะนำคนขับใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ. 62

 • ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดใน แนะนำเพื่อนขับ GrabExpress (Bike) และ GrabFood เชียงใหม่ เพื่อรับสิทธิ์

 • คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่แกร็บจัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำจะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากแกร็บเปิดให้บริการและสมาชิกใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่