Register Blog_JG OTC.jpg

เริ่มขับ Grab ต่างจังหวัด ง่ายนิดเดียว

สมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง


 2 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครขับ Grab ต่างจังหวัด

 
 

เอกสารการสมัคร

(กรุณาลงลายมือชื่อและระบุสำเนาถูกต้อง)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาใบขับขี่
 3. สำเนาเล่มจดทะเบียนรถยนต์*
 4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์ เท่านั้น
  *หากท่านไม่ใช่เจ้าของรถ ท่านต้องนำส่งสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ พร้อมให้เจ้าของลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น...เพื่อเข้าร่วมขับ Grab"

รถยนต์ที่ต้องใช้ในการสมัครขับ Grab

 • รถต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี (ผลิตตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นไป)
 • รถกระบะต้องเป็นรถกระบะ 4 ประตูเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี (ผลิตตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นไป)

ท่านสามารถเข้าไปที่สำนักงานเพื่อรับการอบรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ตามเวลาที่ประกาศด้านล่างนี้

จังหวัด ที่ตั้งสำนักงาน
(คลิกเพื่อดูแผนที่)
ข้อมูลติดต่อ
ภาคเหนือ:
เชียงใหม่
เชียงราย
สถานีให้บริการน้ำมัน ESSO
ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 10:00-18:00น.
รอบอบรม: ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ | 13:00น.
ภาคกลาง, ภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:

พัทยา-ชลบุรี
ขอนแก่น
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
อุดรธานี
อยุธยา
บุรีรัมย์
อาคารธนภูมิ ชั้น 30
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 09:00-18:00น.
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ | 10:00น. 13:00น. 16:00น.
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ | 10:00น. 13:00น.
ภาคใต้:
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
สงขลา
กระบี่
นครศรีธรรมราช
HydeAway @ ByPass
ถ.ประชาอุทิศ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 12:00-18:00น.
รอบอบรม:
GrabCar ทุกวันจันทร์และวันพุธ | 13:30น.
GrabTaxi ทุกวันพุธ | 15:30น.
 

หมายเหตุ

 • กรุณาปฏิบัติตามข้อความ SMS ที่ได้รับจาก Grab เพื่อเปิดระบบค่ะ
 • คนขับใหม่จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน
 • คนขับใหม่ต้องส่งใบสมัคร โดยคลิก ใบสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด เพื่อสมัครขับแกร็บ
 • หลังส่งใบสมัคร ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้น โดยคลิก ส่งเอกสารเพื่อสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด ให้ครบทุกรายการ เพื่อเปิดระบบ
 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น
 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันคนขับใหม่จากอูเบอร์โดยเริ่มนับจากวันลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)
 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน
 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่