Register Blog_JG OTC.jpg

เริ่มขับ Grab ต่างจังหวัด ง่ายนิดเดียว

สมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

 

บริการจากแกร็บในแต่ละเมืองทั่วไทย

จังหวัด บริการ
กรุงเทพฯ
สมัครขับในกรุงเทพฯ
คลิกที่นี่
GrabTaxi
GrabCar
GrabCar Plus
JustGrab
GrabBike (Win)
GrabTaxi (6 Seaters)
GrabXL
GrabRent
GrabBike (Win)
GrabExpress (Bike)
GrabExpress (Car)
GrabExpress (Pick-up)
GrabMart (Beta)
เชียงใหม่
GrabTaxi
GrabCar
GrabCar Plus
JustGrab
GrabRent
Grab RodDaeng
GrabExpress (Bike)
GrabExpress (Car)
GrabExpress (Pick-up)
เชียงราย
JustGrab
ชลบุรี
GrabTaxi
GrabCar
GrabExpress (Bike)
GrabExpress (Car)
GrabExpress (Pick-up)
ขอนแก่น
JustGrab
GrabExpress (Bike)
GrabExpress (Car)
นครราชสีมา
JustGrab
GrabExpress (Bike)
GrabExpress (Car)
อุบลราชธานี
JustGrab
อุดรธานี
JustGrab
อยุธยา
GrabCar
GrabExpress (Bike)
GrabExpress (Car)
GrabExpress (Pick-up)
GrabMart (Beta)
บุรีรัมย์
JustGrab
GrabBike
GrabExpress (Bike)
GrabExpress (Car)
GrabExpress (Pick-up)
ภูเก็ต
GrabTaxi
GrabCar *ป้ายเขียว
GrabCar (6 Seaters)
GrabXL
GrabRent
GrabExpress (Bike)
GrabExpress (Car) *ป้ายเขียว
GrabExpress (Pick-up)
สุราษฎร์ธานี
JustGrab
เกาะสมุย
GrabCar
GrabTaxi
สงขลา
JustGrab
GrabCar (6 Seaters)
GrabRent
GrabExpress (Bike)
GrabExpress (Car)
GrabExpress (Pick-up)
กระบี่
JustGrab
นครศรีธรรมราช
JustGrab

 

 2 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครขับ Grab ต่างจังหวัด
คลิกกล่อง 1 และ 2 ด้านล่าง

 
 

เอกสารการสมัคร

(กรุณาลงลายมือชื่อและระบุสำเนาถูกต้อง)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 2. สำเนาใบขับขี่

 3. สำเนาเล่มจดทะเบียนรถยนต์*

 4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์ เท่านั้น
  *หากท่านไม่ใช่เจ้าของรถ ท่านต้องนำส่งสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ พร้อมให้เจ้าของลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น...เพื่อเข้าร่วมขับ Grab"

รถยนต์ที่ต้องใช้ในการสมัครขับ Grab

 • รถต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี (ผลิตตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป)

 • รถกระบะต้องเป็นรถกระบะ 4 ประตูเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี (ผลิตตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไป)

ท่านสามารถเข้าไปที่สำนักงานเพื่อรับการอบรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ตามเวลาที่ประกาศด้านล่างนี้

พื้นที่ ที่ตั้งสำนักงาน
(คลิกเพื่อดูแผนที่)
ข้อมูลติดต่อ
ภาคเหนือ:
เชียงใหม่
เชียงราย
สถานีให้บริการน้ำมัน ESSO
ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 10:00-18:00น.

รอบอบรม:
GrabCar จันทร์ - ศุกร์ 13:00น.
GrabExpress (Bike) จันทร์ - ศุกร์ 17:00น.
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:

ขอนแก่น
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
อุดรธานี
อยุธยา
บุรีรัมย์
อาคารธนภูมิ ชั้น 30
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 09:00-18:00น.

รอบอบรม GrabCar:
จันทร์ - ศุกร์ | 10:00น. 12:00น. 14:00น. 16:00น.
เสาร์ | 10:00น. 12:00น. 14:00น.

รอบอบรม จักรยานยนต์:
จันทร์ - ศุกร์ | 11:00น. 13:00น. 15:00น. 17:00น.
เสาร์ | 11:00น. 13:00น. 15:00น.
ภาคตะวันออก:
ชลบุรี-พัทยา
เชียงราย
ร้านกาแฟ A-Loft Cafe & Coworking Space
ถ.บางแสนสาย 4 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
เวลาทำการ: อาทิตย์ - พฤหัสบดี | 09:00น.-18.00 น.

รอบอบรม GrabCar:
ทุกอังคารและอาทิตย์ | 10:00น. 13:00น. 16:00น.
ภาคใต้ (1):
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
กระบี่
นครศรีธรรมราช
BAYACO
ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 10:00-18:00น.

รอบอบรม วันจันทร์:
10:30น. GrabTaxi
13:30น. GrabVan
รอบอบรม วันอังคาร:
10:30น. GrabCar
13:30น. GrabExpress (Bike & Pick-up)
ภาคใต้ (2):
สงขลา-หาดใหญ่
Graphic Next
ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 09:00-18:00น.

รอบอบรม JustGrab:
ทุกอังคารและอาทิตย์ | 10:00น. 13:00น.
 

หมายเหตุ

 • หลังลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาปฏิบัติตามข้อความ SMS ที่ได้รับจาก Grab เพื่อเปิดระบบ

 • คนขับใหม่ต้องส่งใบสมัคร โดยคลิก ใบสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด เพื่อสมัครขับแกร็บ

 • หลังส่งใบสมัคร ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้น โดยคลิก ส่งเอกสารเพื่อสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด ให้ครบทุกรายการ เพื่อเปิดระบบ

 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น

 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันคนขับใหม่จากอูเบอร์โดยเริ่มนับจากวันลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่แกร็บจัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า