[GrabTaxi] ขับขี่ปลอดภัย มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

 
 

เนื่องจากการที่กรมขนส่งฯ และ คำสั่ง คสช. มีข้อบังคับมาตรา44. กำหนดให้ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าจะ “ต้องมี” และ “ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย”  มีผลตั้งแต่ประกาศ (เม.ย. 2560)

บริษัท แกร็บ แท็กซี่ จำกัด พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว

แกร็บจึงขอความร่วมมือพี่ๆแท็กซี่ทุกท่าน

ตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัยทั้ง 5 จุด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้รถที่สมัครร่วมขับกับแกร็บหลังประกาศดังกล่าว มีการตรวจสอบการใช้งานของเข็มขัดนิรภัยทุกจุดแล้ว

การตักเตือน

  • หากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารว่า รถของท่านไม่มีเข็มขัดนิรภัย หรือ สภาพไม่พร้อมใช้งาน ทางบริษัทจะผ่อนผันโดยการเตือนให้ปรับปรุงเข็มขัดนิรภัย จนใช้งานได้ ผ่อนผันจะถึงวันที่ 31 พ.ค. 2560
  • หากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร ตั่งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2560 ทางบริษัทฯจะปิดระบบของท่าน จนกว่าจะยืนยันได้ว่า เข็มขัดนิรภัยทุกจุดสามารถใช้งานได้จริง
  • หากผู้โดยสารถูกปรับจากสาเหตุเข็มขัดนิรภัยไม่พร้อมใช้งาน ภาระค่าปรับจะตกเป็นของท่านเจ้าของรถ

คำแนะนำ 

เตือนผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อขึ้นรถทุกครั้ง ด้วยรักและหวังดีจากแกร็บค่ะ