[GrabTaxi] ตรวจสอบยอดเงินอินเซนทีฟ (โบนัส) ได้ง่ายขึ้น

ท่านเคยปวดหัวเพราะยอดโอนเข้าของอินเซนทีฟ(โบนัส)ประจำสัปดาห์ตรวจสอบยากหรือไม่

วันนี้! Grab ได้แก้ปัญหานั้นให้พี่ๆแล้ว 

  • เดิม : ยอดเงินอินเซนทีฟ(โบนัส)ประจำสัปดาห์จะโอนเข้ากระเป๋าเงิน (ในแอพ) เป็น 1 ก้อน โดยไม่แจงแจกให้ท่านว่ามาจากช่วงเวลาใดที่ขับไป
  • ใหม่ : ยอดเงินอินเซนทีฟ(โบนัส)ประจำสัปดาห์จะโอนเข้ากระเป๋าเงิน (ในแอพ) โดยแยกอย่างละเอียดเป็นหลายๆก้อน ซึ่งทำให้พี่ๆสามารถตรวจสอบยอดได้อย่างสะดวกขึ้น

หมายเหตุ

  • วันและระยะเวลาในการโอนอินเซนทีฟ(โบนัส) และการโอนเข้าบัญชีธนาคารเป็นไปตามเดิมทุกประการ
  • อินเซนทีฟ(โบนัส)พิเศษ, อินเซนทีฟ(โบนัส)อื่นๆ, ส่วนต่างโปรโมชั่น การโอนเข้าเป็นไปตามเดิมทุกประการ
  • ศึกษากระบวนการและระยะเวลาได้ คลิกที่นี่

กระบวนการ


ภาพประวัติการเงินที่จะปรากฏในแอพพลิเคชั่น

gt.png
 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: การจ่ายอินเซนทีฟ(โบนัส)แบบแยกตามกล่องวันและเวลา ต่างจากแบบเก่าอย่างไร?

ตอบ: การจ่ายอินเซนทีฟ(โบนัส)แบบเดิม เงินอินเซนทีฟ(โบนัส)ของทั้งสัปดาห์จะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินคนขับเป็นก้อนเดียวกัน (อินเซนทีฟ(โบนัส)ประจำสัปดาห์,อินเซนทีฟ(โบนัส)พิเศษ จะถูกรวมเป็นยอดเดียว) สำหรับการโอนเงินแบบใหม่ พี่ๆจะยังได้รับเงินอินเซนทีฟ(โบนัส)ของทั้งสัปดาห์พร้อมกัน แต่ประวัติการทำรายการจะแสดงอินเซนทีฟ(โบนัส)แยกตามกล่อง เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบสำหรับพี่ๆ โดยที่พี่ๆสามารถนำยอดเงินของแต่ละรายการที่มีการโอนเข้ามา ไปตรวจสอบกับstatementที่เราส่งให้ได้


ถาม: วันที่ในการจ่ายอินเซนทีฟ(โบนัส)เหมือนเดิมหรือไม่?

ตอบ:เหมือนเดิม วันที่และระยะเวลาในการโอนไม่มีการเปลี่ยนแปลง


ถาม: จะได้รับเงินอินเซนทีฟ(โบนัส)เมื่อไหร่?

ตอบ: จะได้รับเงินอินเซนทีฟ(โบนัส)ประจำสัปดาห์, อินเซนทีฟ(โบนัส)อื่นๆ, ค่าแนะนำเพื่อนคนขับ และส่วนต่างโปรโมชั่น (ส่วนลดผู้โดยสาร) ผ่านทางกระเป๋าเงินคนขับในแอพพลิเคชั่น (Cash wallet) ภายในวันพุธของทุกสัปดาห์ โดยพี่ๆสามารถกดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Cash out) ได้ทันที เมื่อพี่ๆได้ทำการกดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป สำหรับบัญชีกสิกรไทย และ 2วันทำการถัดไป สำหรับบัญชีไทยพาณิชย์


ถาม: ทำไมถึงถูกหัก 3%? Grab หักเงินอีกหรอ?

ตอบ: 3% ที่ถูกหักนั้นเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่นำส่งเงิน 3% นั้นให้กับทางกรมสรรพากร


ถาม: มีค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินเข้าธนาคารหรือไม่?

ตอบ: สำหรับธนาคารกสิกรไทย จะมีค่าธรรมเนียมในการโอน 3บาท สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ จะมีค่าธรรมเนียมในการโอน 20บาท


ถาม: อินเซนทีฟ(โบนัส)ที่เข้าในสัปดาห์นี้เป็นของวันไหนบ้าง?

ตอบ: การคำนวณอินเซนทีฟ(โบนัส) จะคำนวณเป็นรายสัปดาห์ โดยเริ่มคิดวันจันทร์ - วันอาทิตย์ และจะนำข้อมูลของทั้งสัปดาห์มาคำนวณอินเซนทีฟ(โบนัส)ในสัปดาห์ถัดไป ดังนั้นอินเซนทีฟที่(โบนัส)ได้รับในสัปดาห์นี้จะเป็นของสัปดาห์ที่แล้ว


ถาม: ทำไมได้รับอินเซนทีฟ(โบนัส)ไม่ครบ?

ตอบ: การจ่ายอินเซนทีฟ(โบนัส)มีเงื่อนไขในแต่ละสัปดาห์ต่างกัน เช่น บางสัปดาห์อาจมีการกำหนดให้ คะแนนการรับงานมากกว่า 75% ขึ้นไป เป็นต้น ในกรณีที่ บางท่านทำได้ไม่ถึง จะไม่ได้รับอินเซนทีฟ(โบนัส) ของโปรนั้นๆ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทาง call centre ให้ตรวจสอบได้


ถาม: เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีให้อัตโนมัติใช่ไหม?

ตอบ: ไม่ใช่ โบนัสต่างๆจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงิน (ในแอพพลิเคชั่น) ทั้งหมด จะไม่มีการโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง ทั้งนี้ พี่ๆสามารถกดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจากในแอพฯ ได้ทันที