แกร็บเอ็กซ์เพรส ร่วมให้บริการส่งสินค้าจาก 'โครงการหลวง ๕๐'

 

แกร็บร่วมกับโครงการหลวง ร่วมรับ-ส่งสินค้าจากงาน ‘โครงการหลวง ๕๐’ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 9-18 ส.ค. 62

68266440_2318761271556088_5888472623209250816_n.jpg

โครงการหลวง ๕๐

  • วันที่ 9-18 สิงหาคม 2562

  • สถานที่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น1 โซนเอเดน1 หน้าบันไดเลื่อน

  • จุดจอดรถ: ทางเข้าฝั่งถนนพระราม 1 (เลยอาคาร ดิออฟฟิศ ไปเล็กน้อย) มีป้าย Grab ตั้งไว้เป็นจุดสังเกต (เฉพาะงานโครงการหลวงเท่านั้น)

Royal Project Map.png

ขั้นตอนการรับงาน

  1. สังเกตจุดรับสินค้าว่าเป็น ‘โครงการหลวง แกร็บเอ็กซ์เพรส’

  2. เดินทางไปที่จุดรับสินค้า แผนที่จะนำทางไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  3. เข้าไปรับของที่บูธของแกร็บ ในงาน ‘โครงการหลวง ๕๐‘ และนำไปส่งตามขั้นตอนของแกร็บเอ็กซ์เพรสตามปกติ

Royal Project Park.png
Royal Project Pickup.png