[GrabBike] โปรแนะนำคนขับใหม่งาน "แกร็บเปิดบ้าน"

แนะนำเพื่อนวินมาสมัครขับแกร็บ

รับสูงสุด 1,250 บาทต่อคน

Grab-Driver-Table_GB DRD.jpg

พิเศษ ! เฉพาะในงาน
"แกร็บเปิดบ้าน"
วันที่ 25 ก.ค. 61
ณ ช่างชุ่ย (ปิ่นเกล้า) เท่านั้น


โปรฯ แนะนำคนขับใหม่

ต่อที่ 1

เพียงแนะนำเพื่อนวิน (ป้ายเหลืองเท่านั้น) มาร่วมงาน "แกร็บเปิดบ้าน" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่โครงการช่างชุ่ย (ปิ่นเกล้า) พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์ม แนะนำเพื่อนมางาน "แกร็บเปิดบ้าน"

 • รับโบนัส 150 บาท ต่อเพื่อน 1 คนที่มาร่วมงาน (1-4 คน)
 • รับโบนัส 500 บาท ต่อเพื่อน 1 คนที่มาร่วมงาน (ตั้งแต่คนที่ 5 ขึ้นไป)

ต่อที่ 2

รับโบนัสเพิ่มอีก 750 บาทต่อเพื่อน 1 คน เมื่อเพื่อนที่คุณแนะนำ สมัครแกร็บไบค์ภายในงาน และขับครบ 7 งานภายใน 7 วัน

อย่ารอช้า ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก


ขั้นตอนการแนะนำเพื่อน

Grab-Driver-Table-22.jpg
Grab-Driver-Table-23.jpg

นอกจากนี้ เพื่อนของคุณยังจะได้รับ...

โปรฯ ผู้สมัครใหม่

รับสูงสุด 1,300 บาท

 • รับ 100 บาท เมื่อส่งเอกสารครบและลงทะเบียนสำเร็จ
 • รับ 200 บาท เมื่อขับ 1 รอบภายใน 7 วันหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ
 • รับ 700 บาท เมื่อขับ 7 รอบภายใน 7 วันหลังจากที่ลงทะเบียนสำเร็จ

เท่านั้นยังไม่พอ ! 

คนขับใหม่ รับเพิ่ม 300 บาท เพียงเริ่มขับ 1 รอบภายใน 7 วัน

คนขับใหม่ที่ลงทะเบียนกับแกร็บด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย และเปิดใช้แอปพลิเคชัน KPLUS หลังลงทะเบียนสำเร็จและขับเพียง 1 รอบภายใน 7 วันหลังลงทะเบียนสำเร็จ แกร็บร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ให้เพิ่ม 300 บาทเข้ากระเป๋าเงินสดบนแอปฯ Grab Driver ภายใน 14 วันทำการ (เฉพาะคนขับที่ลงทะเบียนภายใน 29 ก.ค. 61 เท่านั้น)


เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการสมัครในงาน "แกร็บเปิดบ้าน"

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 3. สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย
 4. เล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
 5. พรบ.รถจักรยานยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 6. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง ท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์*
*ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อเข้าร่วมขับ Grab"


หมายเหตุ

 • ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก GrabBike
 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) ต้องเป็นคนขับวินที่มีป้ายเหลืองเท่านั้น และต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน
 • ผู้แนะนำ ต้องกรอกข้อมูลเพื่อนของคุณในแบบฟอร์ม แนะนำเพื่อนมางาน "แกร็บเปิดบ้าน" ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 61 เพื่อรับสิทธิ์
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องมาร่วมงาน "แกร็บเปิดบ้าน" ในวันที่ 25 ก.ค. 61 และสมัครขับแกร็บไบค์กับเจ้าหน้าที่ภายในงาน
 • ผู้แนะนำจะได้รับโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ ต่อที่ 1 หากผู้ถูกแนะนำลงทะเบียนสำเร็จ และมาร่วมงาน "แกร็บเปิดบ้าน" ในวันที่ 25 ก.ค. 61 และจะได้รับค่าแนะนำต่อที่ 2 หากผู้ถูกแนะนำขับครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • โปรโมชันคนขับใหม่ จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 16 วันทำการ นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • หากพาร์ทเนอร์ 2 คนหรือมากกว่า แนะนำเพื่อนคนเดียวกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบโปรโมชันให้แก่ผู้แนะนำที่ลงทะเบียนเข้ามาคนแรกเท่านั้น
 • คนขับใหม่ที่จะรับโปรฯ จากธนาคารกสิกรไทย ต้องมีและใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทย และ เปิดใช้แอปฯ KPLUS ภายในวันที่ลงทะเบียนกับแกร็บ
 • คนขับใหม่ที่จะรับโปรฯ จากธนาคารกสิกรไทย ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการลงทะเบียนแอปฯ Grab Driver และ KPLUS
 • คนขับใหม่ที่จะรับโปรฯ จากธนาคารกสิกรไทย ต้องเป็นคนขับที่ลงทะเบียนภายใน 29 ก.ค. 61 เท่านั้น
 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชันค่าแนะนำต่อที่ 2
 • คนขับใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่เปิดระบบ
 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า