[GrabBike] ห้ามพลาดโปรโมชั่นท้าฝนและลมหนาว

รับงานวันนี้ รับโบนัสเพิ่มพิเศษ!

พิเศษเฉพาะวันนี้เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 14.00-19.59น. รับโบนัสเพิ่มพิเศษเมื่อรับงานครบตามจำนวนที่กำหนดในโซนธุรกิจเท่านั้น

CBD_27Dec-01.jpg

เงื่อนไขและข้อกำหนด

     1. เฉพาะ GrabBike (Win) และ GrabBike (Delivery)
     2. เฉพาะงานที่รับในวันและช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
     3. เฉพาะงานที่รับในโซนธุรกิจเท่านั้น