Grab The Future ครั้งที่ 2

 
231A8502.jpg
 

ล้านที่ 2 กับความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์

19 ธันวาคม 2561 แกร็บจัดโครงการ Grab The Future ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บทั้ง แกร็บแท็กซี่ แกร็บคาร์ และแกร็บไบค์ จำนวน 200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 1,000,000 บาท โดยคัดเลือกจากพาร์ทเนอร์ที่มีประวัติการให้บริการที่ดี และมีบุตรเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

ซึ่งครั้งนี้เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ด้วยความมุ่งหมายที่แกร็บต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่แกร็บให้ดีขึ้น และแกร็บเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งตัวเอง ครอบครัว สังคม และเป็นรากฐานของอนาคต แกร็บจึงให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับบุตรของพาร์ทเนอร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคม

 
 

นอกจากจะมีการมอบทุนการศึกษาแล้ว โครงการ Grab The Future ครั้งที่ 2 นี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคม มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมารา 40 ซึ่งเป็นประกันสังคมสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยพาร์ทเนอร์ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนก็สามารถลงทะเบียนได้ภายในงาน หรือสามารถสอบถาม และขอคำแนะนำได้จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ภายในงานเช่นกัน

 
 

แกร็บขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมที่มาให้ความรู้ความเข้าใจ และมอบสิทธิประโยชน์ดี ๆ ให้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเรา ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ทุกคนที่ร่วมให้บริการกับแกร็บ ร่วมส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการ และร่วมพัฒนาการโอกาสในการเดินทางให้ครอบคลุม และเข้าถึงทุกคนอย่างเท่าเทียม ขอขอบคุณน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาที่เข้ามาเป็นสีสัน และสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในงาน เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และเป็นกำลังใจสำคัญของคุณพ่อคุณแม่

แกร็บยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มของเราให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทั้งผู้ขับขี่ และผู้ใช้บริการ และยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดโครงการดี ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะเราอยากให้ชีวิตของทุก ๆ คนดีขึ้นในทุก ๆ วัน