[Grab] แกร็บปันสุข ครั้งที่ 3

 

ขอบคุณภาพถ่ายสวยๆ จากพี่พาร์ทเนอร์กลุ่ม ‘เพื่อนซี้ Driver ปันน้ำใจด้วยค่ะ

 

โครงการแกร็บปันสุข ครั้งที่ 3

แกร็บร่วมกับพี่ๆ GrabCar กลุ่ม 'เพื่อนซี้ Driver ปันน้ำใจ' รวมพลคนทำดีใน โครงการแกร็บปันสุข ครั้งที่ 3 พร้อมส่งมอบความสุขให้แก่น้อง ๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เป็นหน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งชายและหญิง อายุแรกเกิดถึง 7 ปี หรืออาจจะมากกว่านี้หากจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูหรือพัฒนาก่อนที่จะย้ายเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองเด็กพิการต่างๆ ตามสภาพความพิการต่อไป ทั้งนี้ แกร็บได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนและช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการ จึงขอถือโอกาสนี้ร่วมกับพาร์ทเนอร์กลุ่ม ‘เพื่อนซี้ Driver ปันน้ำใจ’ และผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป ‘BabyLove’ จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมภายใต้ โครงการแกร็บปันสุข เพื่อรวบรวมเงินและสิ่งของบริจาคมอบให้แก่น้อง ๆ ที่บ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

แกร็บขอขอบพระคุณพาร์ทเนอร์กลุ่ม ‘เพื่อนซี้ Driver ปันน้ำใจ’ และ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป ‘BabyLove’ เป็นอย่างยิ่งที่ร่วมมือกันแสดงพลังทำความดี มอบปัจจัยและเงินสนับสนุนให้แก่น้องๆ ผู้พิการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เช่นนี้ให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ 😄