[GrabCar] ฟังก์ชั่นใหม่ "หลายจุดส่ง"

ท่านเคยประสบปัญหาเวลาผู้โดยสารขอร้องให้แวะรับหรือส่งกลางทางหรือไม่?

วันนี้! Grab ได้แก้ปัญหานั้นให้พี่ๆแล้ว 

เราขอแนะนำฟังก์ชั่น "หลายจุดส่ง"


อะไรคือ "หลายจุดส่ง"

คือฟังก์ชั่นใหม่ในแอพพลิเคชั่นที่อนุญาตให้ผู้โดยสารเพิ่มจุดหมายที่ 2 ในการเดินทางได้ (เพิ่มจุดหมายเพิ่มเติมได้สูงสุดเพียง 1 จุดหมาย รวมเป็น 2 จุดหมาย)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • พี่ๆคนขับได้รับค่าโดยสารที่เป็นธรรมมากขึ้นเพราะราคาค่าโดยสารของฟังก์ชั่นนี้ จะคำนวณโดยคิดถึงระยะทางที่คนขับใช้ในการไปส่งทุกจุดส่ง
    • เดิม : อาจมีผู้โดยสารขอให้ท่านหยุดแวะรับ หรือส่ง ณ จุดอื่นๆระหว่างทางก่อนท่านจะเดินไปทางไปถึงปลายทาง โดยท่านก็ได้รับค่าโดยสารของการเดินไปเพียงสถานที่เดียว
    • ใหม่ : ผู้โดยสารสามารถใส่ปลายทางเพิ่มเติมที่ต้องการไปตั้งแต่ต้น และรับทราบและยอมรับกับค่าโดยสารที่แสดงขึ้นมาในหน้าแอพพลิเคชั่น ก่อนเริ่มทำการเรียกรถ โดยท่านจะได้รับค่าโดยสารที่คำนวณถึงปัจจัยระยะทางที่ท่านใช้ไปจากทั้ง 2 สถานที่
  • สมาชิกคนขับ Grab สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าสถานที่ปลายทางทั้ง 2 แห่งของผู้โดยสารคือที่ไหน ก่อนกดรับงาน

วันเริ่มใช้งาน

15 พฤษภาคม 2560


ใช้งานอย่างไร?

msr1.png
msr2.png
msr3.png
msr4.png
 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: คิดราคาค่าโดยสารงานหลายจุดส่งอย่างไร?

ตอบ: สำหรับราคาคงที่ของ GrabCar จะนำปัจจัยระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาคำนวณด้วย


ถาม: จะมีการคำนวนตัวคูณในการคิดค่าโดยสารของงานหลายจุดส่งหรือไม่ในช่วงเวลาที่มีตัวคูณค่าโดยสาร?

ตอบ:มี ค่าโดยสารที่คุณได้จากงานหลายจุดส่งจะมีการคำนวนตัวคูณให้ด้วยเช่นกัน


ถาม: ลำดับการส่งจะเป็นอย่างไร?

ตอบ: คนขับจะต้องส่งตามลำดับจุดส่งแรกและสองตามที่ผู้โดยสารใส่ไว้


ถาม: ผู้โดยสารสามารถใส่จุดส่งเพิ่มระหว่างเดินทางได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้, ผู้โดยสารไม่สามารถใส่จุดส่งเพิ่มระหว่างเดินทางได้


ถาม: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขจุดส่งระหว่างเดินทางได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้, ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขจุดส่งระหว่างเดินทางได้


ถาม: ผู้โดยสารสามารถลบจุดส่งบางแห่งออกด้วยหน้าแอพฯระหว่างเดินทางได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้, ผู้โดยสารไม่สามารถลบจุดส่งบางแห่งออกด้วยแอพฯระหว่างเดินทาง


ถาม: คนขับควรรอผู้โดยสารนานแค่ไหน?

ตอบ: 5 นาที หลักจากนั้นสามารถคิดค่าธรรมเนียมการรอได้ โดยค่าธรรมเนียมการรอจะคิด 20 บาทต่อการรอทุกๆ 5 นาทีถัดไป นับจากที่ท่านเดินทางไปถึงจุดรับ


ถาม: โปรโมชั่นส่วนลดของผู้โดยสารใช้ได้กับฟังก์ชั่นนี้หรือไม่?

ตอบ: ได้, โปรโมชั่นส่วนลดของผู้โดยสารสามารถใช้ได้ตามปกติ คนขับสามารถตรวจสอบว่างานนี้มีการใช้โปรโมชั่นหรือไม่ ได้เองบนหน้าแอพ


ถาม: งานหลายจุดส่งจะถูกนับเป็นกี่รอบการขับ? หนึ่งหรือสอง? แล้วจะนำไปคำนวณในการรับอินเซนทีฟอย่างไร?

ตอบ: งานหลายจุดส่งจะถูกนับเป็น 1 งาน และถูกนำไปคำนวณอินเซนทีฟตามปกติ


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะลงจากรถก่อนเดินทางไปยังปลายทางแรก จะเกิดอะไรขึ้น?

ตอบ:คนขับสามารถคลิกส่งงานที่ปุ่ม “จุดส่งแรก” และ “จุดส่งที่สอง” เพื่อจบการเดินทางได้เลย แต่ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวน


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะลงจากรถ ณ จุดส่งแรกโดยไม่เดินทางต่อไปยังจุดส่งที่สอง จะเกิดอะไรขึ้น?

ตอบ: คนขับสามารถคลิกส่งงานที่ปุ่ม “จุดส่งแรก” และ “จุดส่งที่สอง” เพื่อจบการเดินทางได้เลย แต่ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวน


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะลงจากรถ ณ ระหว่างกำลังเดินทางจากจุดส่งแรกไปยังจุดส่งที่สอง (โดยที่ยังไม่ถึงจุดส่งที่สอง) จะเกิดอะไรขึ้น?

ตอบ: คนขับสามารถคลิกส่งงานที่ปุ่ม “จุดส่งที่สอง” เพื่อจบการเดินทางได้เลย แต่ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวน


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดส่งที่สอง (จุดส่งสุดท้าย) โดยไม่หยุด ณ จุดส่งแรก จะเกิดอะไรขึ้น?

ตอบ: คนขับสามารถคลิกส่งงานที่ปุ่ม “จุดส่งแรก” และ “จุดส่งที่สอง” เมื่อเดินทางถึง เพื่อจบการเดินทางได้เลย แต่ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวน


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะเปลี่ยนหรือสลับลำดับของจุดส่ง เช่นสลับจุดส่งที่สอง (สุดท้าย) ขึ้นมาเป็นจุดส่งแรกแทน ได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้, คนขับจำเป็นต้องขับตามลำดับหนึ่งและสองตามที่ผู้โดยสารใส่มาในการเรียกรถครั้งแรก เพราะราคาค่าโดยสารได้ถูกคำนวณตามระยะทางของลำดับจุดส่งมาแล้ว


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนสถานที่ของจุดส่งแรก แต่จุดส่งที่สองยังคงเดิม ได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้, ผู้โดยสารจำเป็นต้องเดินทางตามจุดส่งที่ใส่ไว้ในการเรียกรถตั้งแต่แรก หรือสามารถยุติการเดินทางนี้และทำการเรียกรถใหม่โดยใส่สถานที่ใหม่ที่ต้องการลงไป


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนสถานที่ของจุดส่งที่สอง (สุดท้าย) เมื่อผ่านจุดส่งแรกมาแล้ว ได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้, ผู้โดยสารจำเป็นต้องเดินทางตามจุดส่งที่ใส่ไว้ในการเรียกรถตั้งแต่แรก หรือสามารถยุติการเดินทางนี้และทำการเรียกรถใหม่โดยใส่สถานที่ใหม่ที่ต้องการลงไป


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะเพิ่มจุดส่งที่สามในระหว่างการเดินทาง ก่อนจะเดินทางถึงจุดส่งสุดท้าย ได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้, ผู้โดยสารสามารถใส่จุดส่งได้สูงสุดเพียง2แห่ง และจำเป็นต้องเดินทางตามจุดส่งที่ใส่ไว้ในการเรียกรถครั้ง


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะเพิ่มจุดส่งที่สาม เมื่อเดินทางมาถึงจุดส่งสุดท้ายแล้ว ได้หรือไม่?

ตอบ: เนื่องจากผู้โดยสารสามารถใส่จุดส่งได้สูงสุดเพียง2แห่ง ผู้โดยสารจำเป็นต้องเดินทางในครั้งนี้ให้จบก่อน แล้วสามารถทำการเรียกรถครั้งใหม่ได้เพื่อเดินทางไปยังปลายทางที่สาม