[GrabCar] งานลูกค้าบริษัท Grab For Work

Grab for Work

Grab ได้มีบริการรับงานลูกค้ารูปแบบองค์กรที่เป็นพันธมิตรกับ Grab โดยรูปแบบงานจะเป็นงานโปรโมชั่น ซึ่งแกร็บมีพันธมิตรที่ดีอยู่จำนวนมาก ทำให้จำนวนงานที่คนขับจะได้รับมีมากขึ้นไปด้วย 

งานที่แสดงขึ้นมาในหน้าแอพพลิเคชั่นของพี่ๆนั้น จะเหมือนเป็นงานทั่วไป ทุกท่านมีโอกาสได้เห็นงานประเภทนี้เหมือนกัน และท่านสามารถตัดสินใจรับงานหรือไม่ก็ได้เหมือนกับงานปกติ

เงื่อนไขการรับงานลูกค้าบริษัท

  1. ผู้โดยสารจะไม่ต้องจ่ายเงินสดให้แก่พี่ๆคนขับ 
  2. ไม่มีส่วนลดใดๆจากรหัส PROMO กับงานประเภทนี้ 
  3. จะมีข้อความแสดงขึ้นเมื่อรับงาน ว่างานนี้เป็นลูกค้าบริษัท ไม่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินสด
  4. 1 รอบงานลูกค้าบริษัทจะถูกนับเป็น 1 รอบเหมือนงานปกติ ในการใช้คำนวณการรับอินเซนทีฟ

การรับเงินค่าโดยสารของงานลูกค้าบริษัท

ตัวอย่าง : ราคาค่าโดยสาร 200 บาท

  • 30 บาทจากค่าโดยสารทั้งหมดจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงิน (ในแอพฯ) ทันทีเมื่อส่งงานเสร็จ
  • ส่วนที่เหลือ ซึ่งตามตัวอย่างนี้คือ 200 - 30 = 170 บาท จะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงิน (ในแอพฯ) ให้ตามรอบอินเซนทีฟ

จุดสังเกตงานลูกค้าบริษัท

  • CASH : แม้จะมีสัญลักษณ์นี้ปรากฎ แต่จะไม่มีการเก็บค่าโดยสารเงินสดจากผู้โดยสาร สัญลักษณ์นี้เป็นเพียงจุดสังเกตของงานลูกค้าบริษัท
  • PROMO : แม้จะมีสัญลักษณ์ แต่จะไม่มีส่วนลดให้ผู้โดยสาร สัญลักษณ์นี้เป็นเพียงจุดสังเกตของงานลูกค้าบริษัท
  • กล่องข้อความ : จะบอกข้อความชัดเจนว่างานนี้เป็นงาน "ลูกค้าบริษัท กรุณางดเก็บเงินสด"
Grab for work postpaid1.png
 

รายละเอียดงานลูกค้าบริษัทในช่วงนี้