[GrabBike] คะแนนต่างๆบนหน้าแอปพลิเคชันคืออะไร

AR.png

1.คะแนนการรับงาน

คะแนนการรับงานคือสัดส่วนระหว่างงานที่เด้งขึ้นมาบนหน้าแอป กับจำนวนงานที่พี่ๆกดรับ โดยระบบจะคำนวณออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ โดยมีคะแนนสูงสุดที่ 100

วิธีการคำนวณคะแนนการรับงาน

[จำนวนงานที่กดรับ หารด้วย จำนวนงานที่ปรากฏ] คูณด้วย 100

มีงานปรากฏ 1 งาน กดรับ 1 งาน : (1/1)x100=100 คะแนนการรับงานจะเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
มีงานปรากฏ 2 งาน กดรับ 1 งาน : (½)x100 = 50 คะแนนการรับงานจะเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์
มีงานปรากฏ 3 งาน กดรับ 2 งาน :  (⅔)x100 = 66 คะแนนการรับงานจะเท่ากับ 66 เปอร์เซ็นต์

***หากกดรับงานแล้วกดยกเลิก คะแนนการรับงานจะไม่ลดลง แต่จะเสียคะแนนการยกเลิกงานแทน

 
 

2.คะแนนการยกเลิกงาน

คะแนนการรับงานคือสัดส่วนระหว่างงานที่เด้งขึ้นมาบนหน้าแอป กับจำนวนงานที่พี่ๆ กดรับ โดยระบบจะคำนวณออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ โดยมีคะแนนสูงสุดที่ 100 แต่คะแนนที่ดีที่สุดคือมีคะแนนการรับงานเท่ากับ 0

วิธีการคำนวณคะแนนการยกเลิกงาน

[จำนวนงานที่ยกเลิก หารด้วย จำนวนงานที่กดรับ] คูณด้วย 100

กดรับงาน 1 งาน ยกเลิก 1 งาน คะแนนการยกเลิกงานจะเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
กดรับงาน 2 งาน ยกเลิก 1 งาน คะแนนการยกเลิกงานจะเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์
กดรับงาน 4 งาน ยกเลิก 1 งาน คะแนนการยกเลิกงานจะเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์

***กรณีลูกค้าเป็นผู้กดยกเลิกงานจะไม่ส่งผลกับคะแนนการยกเลิกงานของพาร์ทเนอร์

 
 

3.คะแนนดาว

คะแนนดาวหรือเรตติ้ง คือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากใช้บริการ โดยลูกค้าสามารถให้คะแนนได้ตั้งแต่ 1-5 ดาว และคะแนนที่แสดงบนหน้าแอปพลิเคชันจะเป็นคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนที่ลูกค้าให้ทั้งหมด

วิธีการคำนวณคะแนนดาว

จำนวนดาวที่ได้จากลูกค้าทั้งหมด หารด้วย จำนวนลูกค้าที่กดให้ดาว

***ลูกค้าที่ไม่ได้กดให้คะแนนดาวหลังเรียกใช้บริการจะไม่ถูกนำมาคำนวณคะแนนดาว

 
 

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับคะแนนต่างๆ

 • คะแนนการรับงาน และคะแนนการยกเลิกงานจะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกสัปดาห์

  • คะแนนการรับงานจะมีค่าเริ่มต้นที่ 100 และจะลดลงเมื่อมีการเพิกเฉยงาน
  • คะแนนการยกเลิกงานมีค่าเริ่มต้นที่ 0 และจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการกดยกเลิกงาน
 • คะแนนดาว หรือเรตติ้งจะถูกสะสมไปเรื่อยๆตลอดอายุการเป็นพาร์ทเนอร์โดยไม่มีการรีเซ็ต

 • เงื่อนไขการได้รับเงินประกันรายได้ ในทุกประเภทงานของพาร์ทเนอร์จะต้องมี

  • คะแนนการรับงานไม่ต่ำกว่า 85%
  • คะแนนการยกเลิกงานไม่เกิน 20%
 • คะแนนดาวมาตรฐานของแกร็บไบค์เท่ากับ 4.2 หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนดาวต่ำกว่ามาตรฐาน อาจได้รับการตรวจสอบ และให้ข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่