[GrabCar, GrabTaxi, GrabBike] ฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุด "การแสดงความคิดเห็นต่อการเดินทาง"

พบกับฟังก์ชั่นใหม่ได้แล้วในวันนี้!

Grab จัดให้ตามคำเรียกร้องของพี่ๆ ทุกคนแล้ว! 
"การแสดงความคิดเห็นต่อการเดินทางของคนขับ"

ต่อจากนี้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการเดินทางของคุณได้ในขั้นตอนง่ายๆ ไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจ ด้วยเหตุผลต่างๆ

ความคิดเห็นทั้งหมดของคุณจะถูกนำไปปรับใช้เพื่อให้ Grab พัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
และหากว่าคุณมีข้อสงสัยอื่นๆ คุณก็สามารถเข้าไปยัง "ศูนย์ช่วยเหลือ" บนหน้าจอแอปฯ ของคุณได้อีกด้วย 


ขั้นตอนง่ายๆในการแสดงความคิดเห็น

1.png
2.png
3.png
4.png
2.1.png
 

หมายเหตุ

  • หน้าจอการแสดงความคิดเห็นต่อการเดินทางจะไม่แสดง หากผู้ขับมีการเปิดปุ่มรับงานต่อเนื่อง
  • หน้าจอการแสดงความคิดเห็นต่อการเดินทางจะหายไปหลังจาก 3 วินาที
  • หน้าจอการแสดงความคิดเห็นต่อการเดินทางจะหายไปหากมีงานเข้ามาใหม่
  • คุณยังจะสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นของการเดินทางที่ผ่านมาได้ เฉพาะงานที่มีระยะเวลาย้อนหลังแค่เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น
  • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า