[GrabTaxi] แนะนำเพื่อนขับ GrabTaxi กรุงเทพฯ รับ 500 บาทเป็นอย่างต่ำ!

ได้เงินทั้งคนขับและเพื่อนของคนขับ

 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560

เพียงแนะนำคนขับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับ Grab มาก่อน


ผู้แนะนำ รับ 2 ต่อ!

ต่อที่หนึ่ง

 • โบนัสเงินสดโอนเข้ากระเป๋าเครดิต (ในแอพพลิเคชั่น) 100 บาท
  • ถ้าเพื่อนของคุณมีรอบขับภายในหนึ่งสัปดาห์แรก รับเงินโอนเข้ากระเป๋าเครดิตอีก 100 บาท

ต่อที่สอง

 • โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ถ้าคุณชวนเพื่อนมาได้มากกว่าหนึ่งคน โอนเข้ากระเป๋าเงิน (ในแอพพลิเคชั่น)
  • ผู้แนะนำจะได้รับโบนัสพิเศษเมื่อจบระยะโปรโมชั่น คำนวณโบนัสพิเศษจากผู้สมัครใหม่ที่แนะนำได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
  • แนะนำ 3 คน ได้รับโบนัสพิเศษ 200 บาท
  • แนะนำ 5 คน ได้รับโบนัสพิเศษ 400 บาท
  • แนะนำ 7 คน ได้รับโบนัสพิเศษ 600 บาท

*ระบบจะทำการตัดรอบทุกๆ สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 
*คุณจะได้รับเงินเข้ากระเป๋าเงินคนขับในวันพุธของทุกๆ 2 สัปดาห์