[GrabTaxi] ราคาค่าเรียกรถคงที่ตามช่วงเวลาใน 5 พื้นที่ 8 - 12 พ.ค. 60

ประกาศ! ราคาค่าเรียกรถคงที่ตามช่วงเวลา ใน 5 พื้นที่

  • มีผลกับ 5 พื้นที่ ดังนี้
  1. อโศก
  2. พระราม 4
  3. ห้วยขวาง
  4. รัชดาภิเษก
  5. พระราม 9
  • มีผลวันจันทร์ที่ 8 - วันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 60

แผนที่ 5 พื้นที่

คุณสามารถขยายแผนที่ด้านล่างเพื่อตรวจสอบขอบเขตของ 5 พื้นที่นี้ได้