[GrabCar] แนะนำเพื่อนขับ GrabCar กรุงเทพฯ รับ 500 บาทเป็นอย่างต่ำ!

ได้เงินทั้งคนขับและเพื่อนของคนขับ

ระยะโปรโมชั่น 13 มีนาคม 2560 - 9 เมษายน 2560

Economy Premium รถกระบะ 4 ประตู (เฉพาะผู้สมัครใหม่และไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน)


ผู้แนะนำ (ตัวเอง) จะได้รับ

 • ค่าแนะนำเป็นโบนัสเงินสดโอนเข้ากระเป๋าเงิน (ในแอพพลิเคชั่น) 500 บาท
  • ผู้สมัครใหม่ต้องเริ่มรับงานภายใน 7 วันและอยู่ในระยะโปรโมชั่น หากไม่ได้รับงานรอบแรกภายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์จากโปรโมชั่นนี้ (ระยะโปรโมชั่น 13 มีนาคม 2560 - 9 เมษายน 2560)
 • โบนัสพิเศษคำนวณจากค่าโดยสารที่ผู้สมัครใหม่ทำได้ 
  • ผู้แนะนำจะได้รับโบนัสพิเศษเมื่อจบระยะโปรโมชั่น คำนวณโบนัสพิเศษจากค่าโดยสารที่ผู้สมัครใหม่ทำได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2560
  • แนะนำ 1-5 คน ได้รับโบนัสพิเศษ 10% ของค่าโดยสาร
  • แนะนำ 6-9 คน ได้รับโบนัสพิเศษ 15% ของค่าโดยสาร
  • แนะนำ 10-19 คน ได้รับโบนัสพิเศษ 30% ของค่าโดยสาร
  • แนะนำ 20 คนขึ้นไป ได้รับโบนัสพิเศษ 50% ของค่าโดยสาร

หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โปรโมชั่นนี้สำหรับคนขับแนะนำคนขับ GrabCar BKK ที่ไม่เคยลงทะเบียนสมัครขับ GrabCar GrabTaxi และ GrabBike มาก่อน
หากตรวจสอบพบการกระทำเข้าข่ายทุจริตขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการให้บริการแอพพลิเคชั่น โบนัสเงินสด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า