[GrabTaxi] ไม่คิดเครดิตรับงานแกร็บแท็กซี่ วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเท่านั้น!

พิเศษเฉพาะเดือนนี้! แม้ไม่มีเครดิตก็ขับได้

ไม่ต้องเสียเครดิตรับงานแม้แต่บาทเดียว สำหรับการรับงานแกร็บแท็กซี่ 
เปิดแอปรับงานกันเยอะๆ นะคะ!


รายละเอียดและเงื่อนไข

  1. โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabTaxi กรุงเทพฯ เท่านั้น
  2. รับงานผ่านแอปแกร็บ ระหว่างวันที่ 8 - 30 พ.ย. 60
  3. เฉพาะงานแกร็บแท็กซี่ (GT) ไม่รวมงานจัสแกร็บ (JG GT)
  4. ไม่จำกัดเงื่อนไขเครดิตรับงานขั้นต่ำ สำหรับงานแกร็บแท็กซี่
  5. แกร็บมีสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษทันทีหากตรวจพบแอปพลิเคชั่นคู่แข่ง สมาชิกต้องเสียเครดิตรับงานแกร็บแท็กซี่ตามปกติ
  6. หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
  7. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า