โปรแนะนำคนขับใหม่ 15-31 พ.ค. 62

เริ่มแนะนำได้ทั้งประเทศตั้งแต่วันนี้

 
 

โปรโมชันแนะนำคนขับใหม่
15-31 พ.ค. 62

*แกร็บไบค์ หมายถึง การให้บริการ แกร็บไบค์ แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด ** ต่อที่ 2 (2.1) ยอดสะสมจากการแนะนำเพื่อน จะคิดคำนวณทุกพื้นที่ที่มีโปรโมชัน ซึ่งได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา และเชียงใหม่ (2.2) ยอดสะสมของเดือนที่ผ่านมาจะมีอายุถึงวันที่ 12 พ.ค. 62 เช่น นาย a มียอดสะสมจากการแนะนำเพื่อนในเดือน เม.ย. 3 คน นาย a จะต้องแนะนำเพื่อนก่อน 12 พ.ค. 62 ให้ได้ 2 คน ถึงจะได้รับ 5,000 บ. (2.3) ยอดสะสมจากการแนะนำเพื่อนในเดือน พ.ค. จะมีอายุถึง 31 พ.ค. 62

*แกร็บไบค์ หมายถึง การให้บริการ แกร็บไบค์ แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด
** ต่อที่ 2
(2.1) ยอดสะสมจากการแนะนำเพื่อน จะคิดคำนวณทุกพื้นที่ที่มีโปรโมชัน ซึ่งได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา และเชียงใหม่
(2.2) ยอดสะสมของเดือนที่ผ่านมาจะมีอายุถึงวันที่ 12 พ.ค. 62 เช่น นาย a มียอดสะสมจากการแนะนำเพื่อนในเดือน เม.ย. 3 คน นาย a จะต้องแนะนำเพื่อนก่อน 12 พ.ค. 62 ให้ได้ 2 คน ถึงจะได้รับ 5,000 บ.
(2.3) ยอดสะสมจากการแนะนำเพื่อนในเดือน พ.ค. จะมีอายุถึง 31 พ.ค. 62

 
 

เริ่มแนะนำเพื่อนได้เลยที่นี่

ไม่ต้องมีคำนำหน้า ตัวอย่างเช่น สมคิด มาลัยทอง
ไม่ต้องเว้นวรรค หรือมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 0809876543
13 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค หรือมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 1107007188950
ประเภทบริการของผู้แนะนำ *
ไม่ต้องเว้นวรรค หรือมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 0809876543
ประเภทบริการที่ผู้ถูกแนะนำสนใจ *

ข้อควรรู้

 1. พาร์ทเนอร์สามารถแนะนำเพื่อนในพื้นที่ใดก็ได้ที่มีแกร็บและประเภทการบริการนั้นๆ ให้บริการ

 2. พื้นที่ที่มีแกร็บให้บริการ ณ มีนาคม 62 มี 18 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ อยุธยา ชลบุรี-พัทยา เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ หัวหิน นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สมุย กระบี่ สงขลา-หาดใหญ่

 3. แกร็บไบค์ต่างจังหวัด มีเพียงบริการ GrabExpress (Bike) ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นมีบริการ GrabBike (Win), GrabExpress (Bike) และ GrabFood

 4. โบนัสแนะนำคนขับใหม่ ยึดตามพื้นที่ที่คนขับใหม่สมัครและเปิดระบบสำเร็จ ไม่ใช่ พื้นที่ที่ผู้แนะนำขับแกร็บอยู่

ตัวอย่าง

น้องกุ๊กเป็นพาร์ทเนอร์ชาวเชียงใหม่แนะนำเพื่อนกรุงเทพฯ ขับแกร็บคาร์ 6 คน โดยทั้งหมดเปิดระบบสำเร็จและขับครบ 7 เที่ยวใน 7 วัน วิธีคำนวณโปรแนะนำคนขับใหม่ของน้องกุ๊กเป็นดังนี้
(เชียงใหม่ แนะนำ กรุงเทพฯ ยึดตามโปรแนะนำคนขับใหม่พื้นที่กรุงเทพฯ)
= โบนัสต่อที่ 1 รับ 2,000 บ./คน + โบนัสต่อที่ 2 รับ 5,000 บ. เมื่อชวนครบทุก 5 คน
= (2,000 บ. x 6 คน) + 5,000 บ.
= 23,000 บ.

หมายเหตุ : คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- โปรโมชันแนะนำคนขับเริ่มตั้งแต่ 1-31 พ.ค. 62

- ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก Grab และผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

- ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของเพื่อนในแบบสอบถามด้านบนให้ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์

- ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของตนเองและรหัสของผู้แนะนำเพื่อสมัครใน ใบสมัครขับและส่งเอกสารสำหรับสมาชิก GRAB เพื่อรับสิทธิ์

- ผู้แนะนำจะได้รับโบนัสเมื่อผู้ถูกแนะนำ สมัครขับสำเร็จทางออนไลน์หรือสมัครขับที่ตึกธนภูมิเท่านั้น

- ผู้ถูกแนะนำจะต้องเปิดระบบสำเร็จภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (นับจากเดือนที่ถูกกรอกชื่อเพื่อแนะนำ) หากผู้ถูกแนะนำเปิดระบบไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ผู้แนะนำจะไม่ได้รับโบนัส

- โปรโมชันคนขับใหม่ จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 16 วัน นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

- โบนัสต่อที่ 2 จะนับจำนวนผู้ถูกแนะนำตลอดระยะเวลาโปรโมชันแนะนำคนขับ และโบนัสจะถูกโอนภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

- แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น

- แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันคนขับใหม่จากอูเบอร์โดยเริ่มนับจากวันลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

- หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

- คนขับใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่เปิดระบบ

- คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่แกร็บจัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

- บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

- แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

- เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แกร็บปันสุข ครั้งที่ 5 : แบ่งปันความสุขให้น้อง ๆ บ้านราชาวดีชาย

 
บ้านราชาวดี-253.jpg

บ้านราชาวดี (ชาย) เป็นสถานคุ้มครองสำหรับน้อง ๆ ผู้พิการทางสมอง และปัญญา ในบางคนอาจมีความพิการอื่น ๆ ทางร่างกายร่วมด้วย ทำให้น้อง ๆ ที่นี่หลายคนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ บ้านราชาวดี (ชาย) จึงเป็นทั้งบ้านที่ปลอดภัย และเป็นสถานที่บำบัด และฟื้นฟูน้อง ๆ เหล่านี้ให้มีพัฒนาการทางสติปัญญาไปในทางที่ถูกต้อง

1 พ.ค. 2562 แกร็บ และพาร์ทเนอร์ผู้ขับ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “แกร็บปันสุข ครั้งที่ 5“ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จ.นนทบุรี ซึ่งเหล่าพี่ ๆ จิตอาสาก็ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ ซึ่งน้อง ๆ ก็ได้เซอร์ไพรส์พี่ ๆ กลับด้วยการแสดงชุดพิเศษสุดประทับใจ เรียกรอยยิ้มให้กับพี่ ๆ จิตอาสาทุกคนได้มากเลยค่ะ

นอกจากนี้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์จิตอาสายังได้ร่วมจัดกิจกรรมที่ทั้งสนุกสนาน และเสริมทักษะให้กับน้อง ๆ อีกด้วย ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากน้อง ๆ สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้ทุกคนได้อย่างน่าประทับใจ

แกร็บขอขอบคุณบ้านราชาวดี (ชาย) ที่เปิดโอกาสให้แกร็บได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ขอบคุณพี่ ๆ พาร์ทเนอร์จิตอาสา ที่มาร่วมสร้ายรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับน้อง ๆ แกร็บยังคงจะมีกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบนี้ต่อไป พี่ ๆ ที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามได้ทางช่องทางต่าง ๆ ของแกร็บนะคะ

บ้านราชาวดี-240.jpg
 

พาร์ทเนอร์แกร็บจูงมือบุตรหลานมาฝึกทักษะฟุตบอล กับโค้ชมืออาชีพจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

 
FOOTBALL-199.jpg

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ…แกร็บให้พาร์ทเนอร์จูงมือลูกหลานมาฝึกทักษะฟุตบอล กันที่แคมป์ฟุตบอล บุรีรัมย์ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงเทคนิคต่าง ๆ โดยโค้ชผู้ฝึกสอนมืออาชีพจากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่มาถ่ายทอดวิชาให้กับน้อง ๆ แบบใกล้ชิด

แม้อากาศจะร้อนก็ไม่สามารถทำให้พลังของน้อง ๆ ลดลงได้ ทุกคนสนุกสนานกับทั้งกิจกรรม และสนุกกับเพื่อนใหม่ที่ได้พบกันในกิจกรรมนี้ เป็นการกระชับมิตรให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย

แกร็บขอขอบคุณนักบอลรุ่นจิ๋วทุกคน ที่ได้มาร่วมสนุก และสร้างสีสันให้กิจกรรมนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสนุกสนาน ขอบคุณทีมงานผู้ฝึกสอนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มาให้ความรู้ และสอนเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาให้กับน้อง ๆ และขอบคุณพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ทุกท่านที่สละเวลาเพื่อพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แกร็บยังคงมีกิจกรรมอีกมากมายให้กับพี่ ๆ และครอบครัวได้มีโอกาสเข้าร่วม สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ GRABDRIVERBENEFITS.COM และพบกันในกิจกรรมต่อ ๆ ไปของแกร็บนะคะ

FOOTBALL-198.jpg
 

แกร็บจัดคอร์สพิเศษ ชวนพาร์ทเนอร์ฝึกภาษาอังกฤษกับ แอนดรูว์ บิ๊กส์

 

เพราะผู้ใช้บริการแกร็บไม่ได้มีแค่คนไทย ชาวต่างชาติก็ถือเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่มักเรียกใช้บริการแกร็บ และสร้างรายได้ให้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์เป็นประจำ

แกร็บเห็นความสำคัญในการสื่อสารระหว่างพาร์ทเนอร์ผู้ขับ กับผู้ใช้บริการต่างชาติ จึงจัดคอร์สพิเศษเพื่อให้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์ของเราได้เข้ามาเรียนรู้ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62

GRAB ENG-219.jpg

ซึ่งผู้สอนก็เป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี คือ แอนดรูว์ บิ๊กส์ ซึ่งคุณครูแอนดรูว์ได้ออกแบบหลักสูตรขึ้นมาใหม่ เพื่อนำมาใช้กับพี่ ๆ พาร์ทเนอร์แกร็บในวันนี้โดยเฉพาะ เรียกว่าเป็นหลักสูตรพิเศษที่ไม่มีสอนที่ไหนมาก่อนแน่นอน

โดยเนื้อหาการเรียนในวันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การทำความเข้าใจก่อนว่า ภาษาอังกฤษไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไป และทุกคนสามารถฝึกฝนได้ โดยคุณครูแอนดรูว์ บิ๊กส์ ได้เริ่มต้นด้วยการสอนประโยคทักทายแบบง่าย ๆ ที่สามารถนำไปใช้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ และยังสอนประโยคสำคัญเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน และการให้บริการลูกค้าขณะอยู่บนรถอีกด้วย บรรยากาศการเรียนค่อนข้างสนุกเป็นกันเอง แถมคุณครูยังแอบปล่อยมุกเป็นระยะอีกต่างหาก

ในช่วงท้ายของการเรียน คุณครูแอนดรูว์ ยังเปิดโอกาสให้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์ ได้ซักถามข้อสงสัย และสอบถามเกี่ยวกับประโยคที่แต่ละคนจะต้องใช้ที่หน้างานจริง ซึ่งคุณครูก็ตอบหมดแบบไม่มีกั๊กเลยค่ะ

แกร็บต้องขอขอบคุณคุณครูแอนดรูว์สำหรับหลักสูตรพิเศษในครั้งนี้ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน และขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ตั้งใจพัฒนาตัวเองเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการทั้งชาวไทย และต่างชาติ หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการรับงานได้จริง และสำหรับใครที่พลาดโอกาสร่วมกิจกรรม ยังคงสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อ ๆ ไปของแกร็บได้ที่ GRABDRIVERBENEFITS.COM นะคะ

 

รวมพลฮีโรแกร็บ ร่วมเผด็จศึกด้วยกันกับ Avengers : End Game

 

พฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. 62 แกร็บรวมพลเหล่าพาร์ทเนอร์ระดับฮีโรมารวมพลังเผด็จศึกกัน ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ สาขาเอสพลานาด โดยพี่ ๆ ฮีโรและผู้ติดตามจะได้ชมภาพยนตร์ Avengers : End Game ด้วยกัน

นอกจากความสนุกสุดมันส์ของภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ที่หลายคนรอคอยนี้แล้ว แกร็บยังมีกิจกรรม และของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก มาร์เวล และแกร็บ มาแจกเป็นของรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานอีกด้วย

แกร็บขอขอบคุณเหล่าฮีโรบนท้องถนนทุกคนที่แม้จะไม่มีพลังวิเศษอะไร แต่พี่ ๆ ได้ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปทำภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย รวมถึงทำให้การส่งสินค้า และการซื้ออาหารเป็นเรื่องง่าย และเข้าถึงทุกคนได้มากขึ้นอีกด้วย

แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ อีกมายให้พี่ ๆ ได้มาร่วมสนุก และทำสิ่งดี ๆ ด้วยกัน สำหรับใครที่อยากมาร่วมกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ก็ไม่ต้องออกไปรวบรวมอัญมณีจากที่ไหน เพียงสะสมเพชร และรายได้จากยอดการขับ แล้วขยับขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เท่านี้ก็สามารถแลกรับสิทธิ์ประโยชน์ดี ๆ และสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมได้จากเว็บไซต์ GRABDRIVERBENEFITS.COM ง่าย ๆ เหมือนดีดนิ้วเลยค่ะ

GRAB AVENGER-154.jpg
 

ก้าวสู่การเป็นคนขับชั้นเซียน ในโครงการแกร็บโค้ช ครั้งที่ 3

 

ต่อเนื่องกันมาถึงครั้งที่ 3 แล้ว สำหรับกิจกรรมแกร็บโค้ช โครงการที่ทำให้นักขับหน้าใหม่ และนักขับมากประสบการณ์ได้มีโอกาสพบกัน และถ่ายทอดเทคนิคการขับให้แก่กัน

ซึ่งโครงการแกร็บโค้ช 2 ครั้งที่ผ่านมาได้สร้างนักขับระดับสูงได้เพิ่มขึ้นจำนวนมาก จากการแนะนำ จากโค้ชที่คอยดูแล และแชร์เทคนิคดี ๆ ให้กับสมาชิกในทีม ซึ่งถือเป็นเส้นทางลัดในการเรียนรู้ และพัฒนาการขับของตัวเองให้มีรายได้ที่สูงขึ้นอีกด้วย

แค่เพียงทฤษฎีอาจยังไม่พอ แกร็บยังมีการแข่งขันให้แต่ละทีมได้ลงสนามจริง ขับจริง ประสบการณ์จริง และเห็นเงินจริง โดยมีโค้ชคอยช่วยให้คำแนะนำ ตอบคำถาม และช่วยแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด

แกร็บขอขอบคุณโค้ชทุกท่านที่ยินดีมาแบ่งปันเทคนิค และประสบการณ์ของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกครอบครัวแกร็บของเราได้มีรายได้ที่มากขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้พาร์ทเนอร์ทุกคนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เลื่อนขั้นสู่ระดับที่สูงขึ้น และมีรายได้ที่ดี ไม่แน่ว่าในกิจกรรมครั้งต่อ ๆ ไป คุณอาจจะกลายเป็นโค้ชอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะ

COACH -332.jpg
 

โปรแนะนำคนขับใหม่ 1-14 พ.ค. 62

เริ่มแนะนำได้ทั้งประเทศตั้งแต่วันนี้

 
 

โปรโมชันแนะนำคนขับใหม่
1-14 พ.ค. 62

*แกร็บไบค์ หมายถึง การให้บริการ แกร็บไบค์ แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด ** ต่อที่ 2 (2.1) ยอดสะสมจากการแนะนำเพื่อน จะคิดคำนวณทุกพื้นที่ที่มีโปรโมชัน ซึ่งได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา และเชียงใหม่ (2.2) ยอดสะสมของเดือนที่ผ่านมาจะมีอายุถึงวันที่ 12 พ.ค. 62 เช่น นาย a มียอดสะสมจากการแนะนำเพื่อนในเดือน เม.ย. 3 คน นาย a จะต้องแนะนำเพื่อนก่อน 12 พ.ค. 62 ให้ได้ 2 คน ถึงจะได้รับ 5,000 บ. (2.3) ยอดสะสมจากการแนะนำเพื่อนในเดือน พ.ค. จะมีอายุถึง 31 พ.ค. 62

*แกร็บไบค์ หมายถึง การให้บริการ แกร็บไบค์ แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด
** ต่อที่ 2
(2.1) ยอดสะสมจากการแนะนำเพื่อน จะคิดคำนวณทุกพื้นที่ที่มีโปรโมชัน ซึ่งได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา และเชียงใหม่
(2.2) ยอดสะสมของเดือนที่ผ่านมาจะมีอายุถึงวันที่ 12 พ.ค. 62 เช่น นาย a มียอดสะสมจากการแนะนำเพื่อนในเดือน เม.ย. 3 คน นาย a จะต้องแนะนำเพื่อนก่อน 12 พ.ค. 62 ให้ได้ 2 คน ถึงจะได้รับ 5,000 บ.
(2.3) ยอดสะสมจากการแนะนำเพื่อนในเดือน พ.ค. จะมีอายุถึง 31 พ.ค. 62

 
 

เริ่มแนะนำเพื่อนได้เลยที่นี่


ข้อควรรู้

 1. พาร์ทเนอร์สามารถแนะนำเพื่อนในพื้นที่ใดก็ได้ที่มีแกร็บและประเภทการบริการนั้นๆ ให้บริการ

 2. พื้นที่ที่มีแกร็บให้บริการ ณ มีนาคม 62 มี 18 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ อยุธยา ชลบุรี-พัทยา เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ หัวหิน นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สมุย กระบี่ สงขลา-หาดใหญ่

 3. แกร็บไบค์ต่างจังหวัด มีเพียงบริการ GrabExpress (Bike) ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นมีบริการ GrabBike (Win), GrabExpress (Bike) และ GrabFood

 4. โบนัสแนะนำคนขับใหม่ ยึดตามพื้นที่ที่คนขับใหม่สมัครและเปิดระบบสำเร็จ ไม่ใช่ พื้นที่ที่ผู้แนะนำขับแกร็บอยู่

ตัวอย่าง

น้องกุ๊กเป็นพาร์ทเนอร์ชาวเชียงใหม่แนะนำเพื่อนกรุงเทพฯ ขับแกร็บคาร์ 6 คน โดยทั้งหมดเปิดระบบสำเร็จและขับครบ 7 เที่ยวใน 7 วัน วิธีคำนวณโปรแนะนำคนขับใหม่ของน้องกุ๊กเป็นดังนี้
(เชียงใหม่ แนะนำ กรุงเทพฯ ยึดตามโปรแนะนำคนขับใหม่พื้นที่กรุงเทพฯ)
= โบนัสต่อที่ 1 รับ 2,000 บ./คน + โบนัสต่อที่ 2 รับ 5,000 บ. เมื่อชวนครบทุก 5 คน
= (2,000 บ. x 6 คน) + 5,000 บ.
= 23,000 บ.

หมายเหตุ : คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- โปรโมชันแนะนำคนขับเริ่มตั้งแต่ 1-31 พ.ค. 62

- ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก Grab และผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

- ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของเพื่อนในแบบสอบถามด้านบนให้ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์

- ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของตนเองและรหัสของผู้แนะนำเพื่อสมัครใน ใบสมัครขับและส่งเอกสารสำหรับสมาชิก GRAB เพื่อรับสิทธิ์

- ผู้แนะนำจะได้รับโบนัสเมื่อผู้ถูกแนะนำ สมัครขับสำเร็จทางออนไลน์หรือสมัครขับที่ตึกธนภูมิเท่านั้น

- ผู้ถูกแนะนำจะต้องเปิดระบบสำเร็จภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (นับจากเดือนที่ถูกกรอกชื่อเพื่อแนะนำ) หากผู้ถูกแนะนำเปิดระบบไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ผู้แนะนำจะไม่ได้รับโบนัส

- โปรโมชันคนขับใหม่ จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 16 วัน นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

- โบนัสต่อที่ 2 จะนับจำนวนผู้ถูกแนะนำตลอดระยะเวลาโปรโมชันแนะนำคนขับ และโบนัสจะถูกโอนภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

- แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น

- แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันคนขับใหม่จากอูเบอร์โดยเริ่มนับจากวันลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

- หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

- คนขับใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่เปิดระบบ

- คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่แกร็บจัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

- บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

- แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

- เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[GrabCar BKK] อัตราสำเร็จงาน

มารู้จัก ‘อัตราสำเร็จงาน’

ตั้งแต่ 16 ก.พ. 62 เป็นต้นไป แกร็บจะนำ “อัตราสำเร็จงาน” มาคำนวณการรับอินเซนทีฟ โดย “อัตราสำเร็จงาน“ จะคำนวณจาก จำนวนงานทั้งหมดที่ทำสำเร็จ หารด้วย จำนวนงานทั้งหมดที่เห็น ลบ จำนวนงานที่ถูกยกเลิกโดยผู้โดยสารจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขับ ลบ จำนวนงานที่ถูกยกเลิกโดยผู้ขับแบบไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิก คูณ 100 ทั้งนี้ แกร็บได้รับทราบถึงข้อแนะนำจากพาร์ทเนอร์และขอขอบคุณสำหรับข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้เพิ่มความเหมาะสม

 

เพราะเราใส่ใจในทุกความเห็นตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 62 เป็นต้นไป
เพื่อเอาใจพาร์ทเนอร์แกร็บได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณ “อัตราสำเร็จงาน”

ตัวอย่างการคำนวณ

- พาร์ทเนอร์เห็นงานทั้งหมด 10 งาน แต่ทำงานสำเร็จเพียง 5 งาน โดยใน 5 งานที่ทำไม่สำเร็จนั้นเกิดจากการยกเลิกโดยผู้ขับ 2 งาน และการยกเลิกโดยผู้โดยสาร 3 งาน ซึ่งมีสาเหตุดังนี้

 • งานที่ 1 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากเปลี่ยนแผนการเดินทาง (อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขับ จึงไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

 • งานที่ 2 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากผู้ขับขอให้ยกเลิก (ผู้ขับเป็นผู้ขอให้ยกเลิกหรือสื่อสารเพื่อให้เข้าใจว่าขอยกเลิก จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

 • งานที่ 3 ผู้ขับยกเลิก เนื่องจากไม่สะดวกรับงาน (ผู้ขับยกเลิก จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

 • งานที่ 4 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากผู้ขับใช้รถยนต์ไม่ตรงตามที่ระบุในแอปฯ (ผู้ขับไม่ทำตามข้อกำหนด จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

 • งานที่ 5 ผู้ขับยกเลิก เนื่องจากหาผู้โดยสารไม่พบ (ไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิกงาน จึงไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

- [5/(10-2)]*100 = 62.5

- เท่ากับว่าพาร์ทเนอร์มีอัตราสำเร็จงานอยู่ที่ 62.5%


ทั้งนี้ ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษ ยังคงไว้ตามประกาศเดิม ได้แก่

 

หมายเหตุ:

1. งานที่ทำสำเร็จ คือ งานที่กดส่ง
2. งานทั้งหมดที่เห็น คือ งานทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์เห็นใบงาน ซึ่งนับรวมงานที่เพิกเฉย งานที่รับแต่ยกเลิกภายหลัง งานที่ถูกยกเลิกโดยผู้โดยสาร
3. การยกเลิกโดยผู้โดยสารจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขับ เช่น ผู้โดยสารเปลี่ยนแผนการเดินทาง ผู้โดยสารเรียกรถผิดประเภท ผู้ขับอยู่ไกลเกินไป ฯลฯ
4. การยกเลิกงานโดยผู้ขับที่ไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิก จะไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน

 

ตั้งแต่ 16 ก.พ. 62 เป็นต้นไป พาร์ทเนอร์แกร็บคาร์กรุงเทพฯ เริ่มนำ ‘อัตราสำเร็จงาน’ มาใช้ในการคิดคำนวณอินเซนทีฟ
ตั้งแต่ 22 ก.พ. 62 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณใหม่ของ ‘อัตราสำเร็จงาน‘

ขับแกร็บรัว ๆ ไม่กลัวเปียก! แกร็บแจกอุปกรณ์การรับงานช่วงสงกรานต์

 

ผ่านไปแล้วกับเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งแกร็บเล็งเห็นว่าเป็นช่วงโอกาสทองของปี ให้พาร์ทเนอร์ได้สร้างรายได้จากการขับในช่วงนี้ได้อย่างมหาศาล โดยงานนี้แกร็บเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพาร์ทเนอร์ทุกท่าน จึงได้จัดกิจกรรมแจกอุปกรณ์กันเปียกให้กับพี่ๆ พาร์ทเนอร์โกลด์คลับขึ้นไปในเดือน เม.ย.

โดยงานนี้แกร็บแจกทั้งเสื้อกันฝนและซองมือถือกันน้ำ สำหรับพี่ๆ พาร์ทเนอร์ที่ขับ 2 ล้อ ในส่วนของพี่ๆ พาร์ทเนอร์ที่ขับ 4 ล้อ แกร็บก็ได้แจกพลาสติกคลุมเบาะภายในยานพาหนะ ให้พาร์ทเนอร์ได้ออกมารับงานได้แบบสบายๆ รวมทั้งสนุกสนานกับเทศกาล ได้แบบไม่ต้องกลัวเปียก

สำหรับใครที่อยากได้รับสิทธิประโยชน์ดีๆ แบบนี้ เพียงพี่ ๆ เพิ่มรอบการขับในเดือนนี้เพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นในเดือนถัดไป โดยพี่ๆ สามารถติดตามสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่าง ๆ ได้จาก www.grabdriverbenefits.com

แกร็บยังคงตั้งใจที่จะพัฒนาระบบของเรา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะเราอยากให้ชีวิตของทุก ๆ คนดีขึ้นในทุก ๆ วัน แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะ

 

บรรยากาศกิจกรรม และมินิคอนเสิร์ต BNK48 ในงาน Grab Your Dream

แกร็บชวนพาร์ทเนอร์ทั้งมือใหม่ และมือโปรมาคว้าฝันกันในงาน Grab Your Dream ซึ่งจัดขึ้นที่ฟอร์จูนทาวน์ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา

ภายในงานพาร์ทเนอร์ก็ได้พบกับซุ้มกิจกรรมสนุก ๆ ที่แฝงความรู้ และเทคนิคในการให้บริการ จากแกร็บ และพันธมิตรผู้สนับสนุนงานนี้ แถมมีของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอีกด้วย และในทุก ๆ กิจกรรมที่พี่ ๆ เข้าร่วม ก็จะได้รับตราประทับเพื่อนำไปชิงรางวัลพิเศษในช่วงสุดท้ายของงานอีกด้วย

ไม่เพียงแค่ความสนุกสนานเท่านั้น ร้านค้าต่าง ๆ จากแกร็บฟู้ดยังได้เตรียมอาหารไว้ให้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์ได้อิ่มอร่อยกันภายในงานนี้อีกด้วย

และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับการแสดงเรียกน้ำย่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ จาก BNK48 แบรนด์แอมบาสเดอร์กลุ่มแรกของแกร็บ ก่อนที่จะเข้าสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ในงาน Grab Your Dream ได้มีการมอบรางวัลให้กับพาร์ทเนอร์แกร็บที่มีผลงานดีเด่นทั้งในด้านการให้บริการ การรับงาน และพาร์ทเนอร์ที่ชักชวนเพื่อนมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์แกร็บด้วยกัน พร้อมกับการพูดคุย และแชร์เทคนิคการให้บริการจากพาร์ทเนอร์ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย

และไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง กับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก BNK48 ที่มาแจกความสดใส และชวนพี่ ๆ มาสนุกด้วยกัน อีกทั้งน้อง ๆ BNK48 ยังได้มาเล่าประสบการณ์ความประทับใจในการใช้บริการแกร็บที่แต่ละคนได้ใช้เป็นประจำ และเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการจริงที่ได้กล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ทุกคนในการให้บริการ สร้างรายได้ และทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงให้ได้

แน่นอนว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่งาน Grab Your Dream ของเรายังไมจบง่าย ๆ หลังจากจบการแสดงจาก BNK48 แล้ว ก็ถึงเวลาจับรางวัลพิเศษ ซึ่งพี่ ๆ ที่ร่วมกิจกรรมกับเราในช่วงแรกเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รางวัลนี้ ซึ่งก็คือ การได้ร่วมถ่ายรูปกับศิลปิน BNK48 ทั้ง 16 คน ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 4 ท่านด้วยนะคะ

GrabX-350 (1).jpg

แกร็บขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Grab Your Dream ขอขอบคุณร้านอาหารจากแกร็บฟู้ดทุกร้านที่นำความอิ่มอร่อยมาเสิร์ฟให้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์ในงานนี้ และขอบคุณพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ทุกคนที่มาร่วมสนุก และมาร่วมทำตามความฝันด้วยกันในงาน Grab Your Dream ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนทั้งพาร์ทเนอร์ใหม่ และพาร์ทเนอร์ปัจจุบันทุกท่านที่ร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการรับส่งผู้โดยสาร พัสดุ สินค้า และอาหาร ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการทุกคน และแกร็บขอเป็นกำลังใจให้ทุกความฝันให้สำเร็จได้อย่างราบรื่นนะคะ

แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้พาร์ทเนอร์ได้ร่วมสนุก และพัฒนาตัวเองกันอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมติดตามช่องทางการสื่สารต่าง ๆ ของแกร็บไว้ จะได้ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกนะคะ

โปรแนะนำคนขับใหม่ 15-30 เม.ย. 62

ต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยโปรแนะนำคนขับที่แรงกว่าเดิม พร้อมแนะนำได้ทั้งประเทศ

 
 

โปรโมชันแนะนำคนขับใหม่
15-30 เม.ย. 62

*แกร็บไบค์ หมายถึง การให้บริการ แกร็บไบค์ แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด ** ต่อที่ 2 การนับยอดสะสมเพื่อนที่แนะนำ จะคิดคำนวณแยกจังหวัด เช่น นาย a แนะนำเพื่อนมาทั้งหมดเป็นแกร็บคาร์ 5 คน (กรุงเทพฯ 4 คน และ เชียงราย 1 คน) นาย a จะไม่ได้รับ 5,000 บ. เพราะยอดสะสมยังไม่ถึง 5 คน นาย a ต้องแนะนำเพื่อนจากกรุงเทพฯ เพิ่มอีก 1 คน เพื่อรับ 5,000 บ.

*แกร็บไบค์ หมายถึง การให้บริการ แกร็บไบค์ แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด
** ต่อที่ 2 การนับยอดสะสมเพื่อนที่แนะนำ จะคิดคำนวณแยกจังหวัด เช่น นาย a แนะนำเพื่อนมาทั้งหมดเป็นแกร็บคาร์ 5 คน (กรุงเทพฯ 4 คน และ เชียงราย 1 คน) นาย a จะไม่ได้รับ 5,000 บ. เพราะยอดสะสมยังไม่ถึง 5 คน นาย a ต้องแนะนำเพื่อนจากกรุงเทพฯ เพิ่มอีก 1 คน เพื่อรับ 5,000 บ.

 
 

เริ่มแนะนำเพื่อนได้เลยที่นี่

ไม่ต้องมีคำนำหน้า ตัวอย่างเช่น สมคิด มาลัยทอง
ไม่ต้องเว้นวรรค หรือมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 0809876543
13 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค หรือมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 1107007188950
ประเภทบริการของผู้แนะนำ *
ไม่ต้องเว้นวรรค หรือมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 0809876543
ประเภทบริการที่ผู้ถูกแนะนำสนใจ *

ข้อควรรู้

 1. พาร์ทเนอร์สามารถแนะนำเพื่อนในพื้นที่ใดก็ได้ที่มีแกร็บและประเภทการบริการนั้นๆ ให้บริการ

 2. พื้นที่ที่มีแกร็บให้บริการ ณ มีนาคม 62 มี 18 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ อยุธยา ชลบุรี-พัทยา เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ หัวหิน นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สมุย กระบี่ สงขลา-หาดใหญ่

 3. แกร็บไบค์ต่างจังหวัด มีเพียงบริการ GrabExpress (Bike) ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นมีบริการ GrabBike (Win), GrabExpress (Bike) และ GrabFood

 4. โบนัสแนะนำคนขับใหม่ ยึดตามพื้นที่ที่คนขับใหม่สมัครและเปิดระบบสำเร็จ ไม่ใช่ พื้นที่ที่ผู้แนะนำขับแกร็บอยู่

ตัวอย่าง

น้องกุ๊กเป็นพาร์ทเนอร์ชาวเชียงใหม่แนะนำเพื่อนกรุงเทพฯ ขับแกร็บคาร์ 6 คน โดยทั้งหมดเปิดระบบสำเร็จและขับครบ 7 เที่ยวใน 7 วัน วิธีคำนวณโปรแนะนำคนขับใหม่ของน้องกุ๊กเป็นดังนี้
(เชียงใหม่ แนะนำ กรุงเทพฯ ยึดตามโปรแนะนำคนขับใหม่พื้นที่กรุงเทพฯ)
= โบนัสต่อที่ 1 รับ 2,000 บ./คน + โบนัสต่อที่ 2 รับ 5,000 บ. เมื่อชวนครบทุก 5 คน
= (2,000 บ. x 6 คน) + 5,000 บ.
= 23,000 บ.

หมายเหตุ : คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- โปรโมชันแนะนำคนขับเริ่มตั้งแต่ 1-31 มี.ค. 62

- ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก Grab และผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

- ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของเพื่อนในแบบสอบถามด้านบนให้ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์

- ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของตนเองและรหัสของผู้แนะนำเพื่อสมัครใน ใบสมัครขับและส่งเอกสารสำหรับสมาชิก GRAB เพื่อรับสิทธิ์

- ผู้ถูกแนะนำจะต้องเปิดระบบสำเร็จภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (นับจากเดือนที่ถูกกรอกชื่อเพื่อแนะนำ) หากผู้ถูกแนะนำเปิดระบบไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ผู้แนะนำจะไม่ได้รับโบนัส

- โปรโมชันคนขับใหม่ จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 16 วัน นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

- โบนัสต่อที่ 2 จะนับจำนวนผู้ถูกแนะนำตลอดระยะเวลาโปรโมชันแนะนำคนขับ และโบนัสจะถูกโอนภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

- แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น

- แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันคนขับใหม่จากอูเบอร์โดยเริ่มนับจากวันลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

- หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

- คนขับใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่เปิดระบบ

- คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่แกร็บจัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

- บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

- แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

- เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GrabCoach รุ่นที่ 1 | ประกาศผลการแข่งขัน

 

ผ่านไปแล้วสำหรับ GrabCoach รุ่นที่ 1 หน้าใหม่ไม่มีเหงา โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา แกร็บได้เชิญพาร์ทเนอร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและโค้ชทุกท่าน มาร่วมสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน ที่ร้านเพลิน ถนนวิภาวดี

ภายในงานยังได้มีการประกาศผลทีมผู้ชนะจากการแข่งขัน GrabCoach รุ่นที่ 1 พร้อมทั้งมีการมอบรางวัล โดยมีเพื่อน ๆ พาร์ทเนอร์ร่วมแสดงความยินดีด้วยกัน ซึ่งทีมที่ชนะในงาน GrabCoach รุ่นที่ 1 หน้าใหม่ไม่มีเหงา มี 2 ทีม ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศประเภท “จำนวนพาร์ทเนอร์โกลด์คลับรวมมากที่สุด”
  ได้แก่ ทีมโค้ชปุ๊ก
  นำทีมโดยคุณนันท์นภัทร ธร.

 2. รางวัลชนะเลิศประเภท ”จำนวนครั้งที่ได้รับ 5 ดาวมากที่สุด”
  ได้แก่ ทีมโค้ชที
  ซึ่งนำทีมโดยคุณนที วร.

แกร็บขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 2 ทีมด้วยนะคะ บอกเลยว่ากิจกรรมนี้ นอกจากพาร์ทเนอร์จะได้เคล็ดลับดีๆ จากโค้ชที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการแข่งขันแล้ว ยังได้รับมิตรภาพดีๆ จากพาร์ทเนอร์ในทีมที่ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นตลอดการแข่งขันอีกด้วย

สำหรับพี่ๆ ที่สนใจในกิจกรรมดีๆ แบบนี้ รอติดตามได้เลย รับรองว่าแกร็บพร้อมสนับสนุนทุกการเรียนรู้ และทุกความตั้งใจในการพัฒนาตนเองของพาร์ทเนอร์ทุกคน และยังคงจะมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้พาร์ทเนอร์มีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปแบบไม่หยุดยั้ง เพราะแกร็บอยากให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นในทุกวัน

พี่ๆ สามารถติดตามสิทธิประโยชน์ดี ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ส่วนลดโปรฯ โทรศัพท์มือถือ และอื่น ๆ ที่แกร็บตั้งใจคัดสรรมาเพื่อพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเราได้ที่ www.grabdriverbenefits.com


 

แกร็บคาร์/แกร็บแท็กซี่ ฮีโร | ซัมเมอร์ ปาร์ตี้ ฤดูร้อนฮาเฮ

 

แกร็บชวนร่วมฉลองต้อนรับปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา แกร็บได้เชิญพาร์ทเนอร์แกร็บคาร์ และแกร็บแท็กซี่ ฮีโรคลับ มารับประทานอาหารร่วมกันภายใต้งาน “ซัมเมอร์ ปาร์ตี้ ฤดูร้อนฮาเฮ” ที่โรงแรมฮอริเดย์อินน์ สีลม

โดยงานนี้ แกร็บจัดเต็มให้พาร์ทเนอร์ทุกท่านได้อิ่มหนำไปกับหลากหลายเมนูอาหารเลิศรสที่ขนมาเสิร์ฟให้รับประทานกันแบบไม่อั้น

บอกเลยว่างานนี้ นอกจากพาร์ทเนอร์ทุกท่านจะได้อร่อยกันแบบเต็มอิ่มไปกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติรสเลิศ ภายในงานยังมีกิจกรรมแจกรางวัลสนุก ๆ ให้พี่ ๆ ได้เพลิดเพลินพร้อมรับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอีกด้วย

แกร็บยังคงมีกิจกรรมพิเศษ ๆ แบบนี้ให้กับพี่ ๆ พาร์ทเนอร์อีกมากมาย สำหรับใครที่อยากมาร่วมสังสรรค์ และร่วมกิจกรรมสนุกๆ ด้วยกันแบบนี้ เพียงพี่ ๆ เพิ่มรอบการขับในเดือนนี้เพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นในเดือนถัดไป โดยพี่ๆ สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิประโยชน์มากมายได้ที่ www.grabdriverbenefits.com

แกร็บยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มของเราให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทั้งผู้ขับขี่ และผู้ใช้บริการ และยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดโครงการดี ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะเราอยากให้ชีวิตของทุก ๆ คนดีขึ้นในทุก ๆ วัน

 

แกร็บไบค์ ฮีโร | ซัมเมอร์ ปาร์ตี้ (สงกรานต์ทั้งที แกร็บจัดให้)

 

มื้อนี้แกร็บจัดให้! เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ แกร็บได้เชิญพาร์ทเนอร์แกร็บไบค์ฮีโรคลับ ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ สวนอาหาร 'กระท้อน' ไก่ลอยฟ้า เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

นอกจากเพลิดเพลินกับเมนูอาหารมากมายในงานแล้ว พาร์ทเนอร์ยังได้รับชมการแสดงชื่อดังของร้านอย่าง ‘ไก่ลอยฟ้า‘ บอกเลยว่างานนี้พาร์ทเนอร์ยังได้มีส่วนร่วมในการลองโยนและรับไก่ด้วย รับได้บ้าง หล่นบ้าง สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานตลอดงานเป็นอย่างมาก

โดยงานนี้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึง แกร็บได้ถือโอกาสเชิญพาร์ทเนอร์อาวุโส มาให้เหล่าทีมงานและพาร์ทเนอร์แกร็บได้รดน้ำดำหัว และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต หลังจากนั้นพาร์ทเนอร์ทุกท่านก็ร่วมสนุกด้วยการเล่นเกมส์ เพื่อรับของที่ระลึกจากทางแกร็บ

สำหรับใครที่อยากมาร่วมสังสรรค์ และร่วมกิจกรรมสนุกๆ ด้วยกันแบบนี้ เพียงพี่ ๆ เพิ่มรอบการขับในเดือนนี้เพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นในเดือนถัดไป โดยพี่ๆ สามารถติดตามสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่าง ๆ ได้จาก www.grabdriverbenefits.com

แกร็บยังคงตั้งใจที่จะพัฒนาระบบของเรา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะเราอยากให้ชีวิตของทุก ๆ คนดีขึ้นในทุก ๆ วัน แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะ

 

GrabCoach ครั้งที่ 2 หน้าใหม่ไม่มีเหงา ก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน

 

กลับมาตามคำเรียกร้อง! กับโครงการ “แกร็บโค้ช“ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของพาร์ทเนอร์แกร็บคาร์หน้าใหม่ ได้พบปะกับพาร์ทเนอร์ระดับท็อป ที่มากด้วยเทคนิคและประสบการณ์ มาช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย พร้อมก้าวเข้าสู่โกลด์คลับ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า