[GrabBike] โปรแนะนำคนขับใหม่งาน "แกร็บเปิดบ้าน"

แนะนำเพื่อนวินมาสมัครขับแกร็บ

รับสูงสุด 1,250 บาทต่อคน

Grab-Driver-Table_GB DRD.jpg

พิเศษ ! เฉพาะในงาน
"แกร็บเปิดบ้าน"
วันที่ 25 ก.ค. 61
ณ ช่างชุ่ย (ปิ่นเกล้า) เท่านั้น


โปรฯ แนะนำคนขับใหม่

ต่อที่ 1

เพียงแนะนำเพื่อนวิน (ป้ายเหลืองเท่านั้น) มาร่วมงาน "แกร็บเปิดบ้าน" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่โครงการช่างชุ่ย (ปิ่นเกล้า) พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์ม แนะนำเพื่อนมางาน "แกร็บเปิดบ้าน"

 • รับโบนัส 150 บาท ต่อเพื่อน 1 คนที่มาร่วมงาน (1-4 คน)
 • รับโบนัส 500 บาท ต่อเพื่อน 1 คนที่มาร่วมงาน (ตั้งแต่คนที่ 5 ขึ้นไป)

ต่อที่ 2

รับโบนัสเพิ่มอีก 750 บาทต่อเพื่อน 1 คน เมื่อเพื่อนที่คุณแนะนำ สมัครแกร็บไบค์ภายในงาน และขับครบ 7 งานภายใน 7 วัน

อย่ารอช้า ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก


ขั้นตอนการแนะนำเพื่อน

Grab-Driver-Table-22.jpg
Grab-Driver-Table-23.jpg

นอกจากนี้ เพื่อนของคุณยังจะได้รับ...

โปรฯ ผู้สมัครใหม่

รับสูงสุด 1,300 บาท

 • รับ 100 บาท เมื่อส่งเอกสารครบและลงทะเบียนสำเร็จ
 • รับ 200 บาท เมื่อขับ 1 รอบภายใน 7 วันหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ
 • รับ 700 บาท เมื่อขับ 7 รอบภายใน 7 วันหลังจากที่ลงทะเบียนสำเร็จ

เท่านั้นยังไม่พอ ! 

คนขับใหม่ รับเพิ่ม 300 บาท เพียงเริ่มขับ 1 รอบภายใน 7 วัน

คนขับใหม่ที่ลงทะเบียนกับแกร็บด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย และเปิดใช้แอปพลิเคชัน KPLUS หลังลงทะเบียนสำเร็จและขับเพียง 1 รอบภายใน 7 วันหลังลงทะเบียนสำเร็จ แกร็บร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ให้เพิ่ม 300 บาทเข้ากระเป๋าเงินสดบนแอปฯ Grab Driver ภายใน 14 วันทำการ (เฉพาะคนขับที่ลงทะเบียนภายใน 29 ก.ค. 61 เท่านั้น)


เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการสมัครในงาน "แกร็บเปิดบ้าน"

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 3. สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย
 4. เล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
 5. พรบ.รถจักรยานยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 6. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง ท่านจำเป็นต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์*
*ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อเข้าร่วมขับ Grab"


หมายเหตุ

 • ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก GrabBike
 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) ต้องเป็นคนขับวินที่มีป้ายเหลืองเท่านั้น และต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน
 • ผู้แนะนำ ต้องกรอกข้อมูลเพื่อนของคุณในแบบฟอร์ม แนะนำเพื่อนมางาน "แกร็บเปิดบ้าน" ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 61 เพื่อรับสิทธิ์
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องมาร่วมงาน "แกร็บเปิดบ้าน" ในวันที่ 25 ก.ค. 61 และสมัครขับแกร็บไบค์กับเจ้าหน้าที่ภายในงาน
 • ผู้แนะนำจะได้รับโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ ต่อที่ 1 หากผู้ถูกแนะนำลงทะเบียนสำเร็จ และมาร่วมงาน "แกร็บเปิดบ้าน" ในวันที่ 25 ก.ค. 61 และจะได้รับค่าแนะนำต่อที่ 2 หากผู้ถูกแนะนำขับครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • โปรโมชันคนขับใหม่ จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 16 วันทำการ นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • หากพาร์ทเนอร์ 2 คนหรือมากกว่า แนะนำเพื่อนคนเดียวกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบโปรโมชันให้แก่ผู้แนะนำที่ลงทะเบียนเข้ามาคนแรกเท่านั้น
 • คนขับใหม่ที่จะรับโปรฯ จากธนาคารกสิกรไทย ต้องมีและใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทย และ เปิดใช้แอปฯ KPLUS ภายในวันที่ลงทะเบียนกับแกร็บ
 • คนขับใหม่ที่จะรับโปรฯ จากธนาคารกสิกรไทย ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการลงทะเบียนแอปฯ Grab Driver และ KPLUS
 • คนขับใหม่ที่จะรับโปรฯ จากธนาคารกสิกรไทย ต้องเป็นคนขับที่ลงทะเบียนภายใน 29 ก.ค. 61 เท่านั้น
 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชันค่าแนะนำต่อที่ 2
 • คนขับใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่เปิดระบบ
 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Grab] Grab Driver Benefits สิทธิประโยชน์สำหรับคนขับ

 
 
 
 

กลับมาอีกครั้ง Grab Driver Benefits สิทธิประโยชน์สำหรับคนขับ !

พบกับสิทธิประโยชน์ดี ๆ มากมายที่แกร็บคัดสรรมาให้พาร์ทเนอร์คนสำคัญโดยเฉพาะ โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับการคัดเลือกเข้า คลับ ระดับต่าง ๆ ตามจำนวนเที่ยวที่ขับ หรือค่าโดยสารสะสมต่อเดือน และจะได้รับสิทธิประโยชน์ GrabBenefits ตามคลับที่ตนเองสังกัดอยู่

นั่นหมายถึง ยิ่งขับเยอะ ยิ่งได้ผลตอบแทนมาก !

รู้อย่างนี้แล้วก็รีบขับสะสมเที่ยวและค่าโดยสารกันเยอะ ๆ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 แล้วเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ Grab Driver Benefits ที่จะเริ่มต้นมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับพี่ ๆ พร้อมกันเร็ว ๆ นี้


[GrabBike] เอกสาร และขั้นตอนการทำใบขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ

 

จากการที่กรมการขนส่งทางบกได้แถลงเตรียมเปิดลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ แกร็บไบค์จึงได้รวบรวม และสรุปขั้นตอนการทำใบขับขี่สาธารณะ เพื่อให้พี่ๆได้เตรียมเอกสาร และทำตามขั้นตอนต่างๆได้ทันเวลาเปิดยื่นขอทะเบียนสาธารณะ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ทำใบขับขี่สาธารณะ

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ไม่พิการ หรือมีโรคที่เป็นอันตราย
ขั้นตอนการขับขี่สาธารณะ -01.jpg

การทำใบขับขี่สาธารณะประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่สำคัญคือ

 1. ขอใบรับรองแพทย์
 2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 3. ตรวจประวัติอาชญากรรม
 4. อบรม และทำแบบทดสอบ
 5. รอผลตรวจประวัติอาชญากรรมและขอรับใบขับขี่สาธารณะ

โดยรายละเอียดแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

ลงทะเบียนป้ายเหลือง1-01.jpg

พี่ๆสามารถติดต่อขอใบรับรองแพทย์ได้ที่คลินิก และโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยควรแจ้งแพทย์ให้ทราบว่าจะนำไปใช้ทำใบขับขี่ เพราะใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่จะต้องเป็นรูปแบบมาตรฐานของแพทยสภา คือเป็นแบบ 2 ท่อน และมีอายุไม่เกิน 1 เดือนในวันที่ใช้ยื่นประกอบการทำใบขับขี่สาธารณะ (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล)


ลงทะเบียนป้ายเหลือง2-01.jpg

พาร์ทเนอร์สามารถทำการทดสอบร่างกายได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ เขต 1-5 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที (ไม่รวมรอคิว) เมื่อทำการทดสอบร่างกายเรียบร้อยแล้วพาร์ทเนอร์จะได้รับ จดหมายขอตรวจประวัติอาชญากรรม และใบนัดหมายเพื่ออบรม และสอบทฤษฎี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

แผนที่กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่ง เขต 1-5 : https://grb.to/DLTMap


ลงทะเบียนป้ายเหลือง3-01.jpg

พาร์ทเนอร์ควรรีบนำจดหมายขอตรวจประวัติอาชญากรรมไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตรวจประวัติโดยเร็ว เนื่องจากขั้นตอนนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 15-45 วัน พี่ๆจะได้รับการแจ้งผลตรวจทางข้อความ SMS และผลตรวจจะถูกส่งไปที่กรมการขนส่งโดยอัตโนมัติ และโปรดเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน (ค่าธรรมเนียม 100 บาท)

แผนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : https://grb.to/PoliSta

***เมื่อขอตรวจประวัติแล้ว แกร็บไบค์จะช่วยให้การดำเนินการเร็วขึ้น โดยพี่ๆจะต้องส่งใบเสร็จตรวจประวัติเข้ามาที่ https://grb.to/2Lqta7u


ลงทะเบียนป้ายเหลือง4-01.jpg

พาร์ทเนอร์เดินทางไปเข้าอบรม ตามวัน เวลา สถานที่ที่แจ้งในใบนัด และสอบภาคทฤษฎีโดยจะต้องทำคะแนนให้ได้ 28 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะได้ใบรับรองการเข้าอบรม และผลการสอบภาคทฤษฎี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


ลงทะเบียนป้ายเหลือง5-01.jpg

รอการแจ้งผลการตรวจอาชญากรรมทาง SMS และนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นเพื่อออกใบขับขี่สาธารณะที่กรมการขนส่งทางบก (ค่าธรรมเนียม 255 บาท)

แผนที่กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่ง เขต 1-5 : https://grb.to/DLTMap


***ควรเก็บใบเสร็จทุกใบสำหรับขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นหลักฐานในภายหลัง***

กรุณาลงชื่อเพื่อติดตามข่าวสาร และการสนับสนุนจากแกร็บไบค์ที่ปุ่มด้านล่าง

 

ทำอย่างไรเมื่อ HUAWEI ไม่แสดงแผนที่ ?

ข้อความ “Google Play services are updating” อาจแสดงขึ้นสำหรับพี่ ๆ สมาชิกที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารยี่ห้อ HUAWEI ดังภาพด้านล่างนี้

 
huawei.PNG
 

เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อ HUAWEI ไม่อ่านค่ากูเกิลแมป (Google Maps) บนแอปฯ ต่าง ๆ ค่ะ โดยแกร็บไปค้นหาวิธีแก้ไขมาฝากพี่ ๆ โดยสามารถทำตามวิธีด้านล่างได้เลยค่ะ


6 ขั้นตอนเพื่อกลับมาเห็นแผนที่

1. ไปที่ "การตั้งค่า" (Settings) จากนั้นเลือก "แอป" (Apps)

2.png

2. เลือก “อื่นๆ” (More) แล้วเลือก “แสดงกระบวนการระบบ” (Show system processes) ด้านล่างของหน้าจอ

3.png

3. เลือก “บริการของ Google Play” (Google Play services)

4.png

4. เลือก “ที่เก็บข้อมูล” (Storage)

5.png

5. เลือก “ล้างแคช” (Clear Cache) จากนั้นเลือก “จัดการพื้นที่” (Manage Space)

6.png

6. เลือก “ล้างข้อมูลทั้งหมด” (Clear all data)

7.png
 

เพียงเท่านี้ พี่ ๆ ก็กลับมาใช้ Google Map ได้ตามปกติแล้ว 

 

หมายเหตุ:
หากพี่ ๆ ปิดและเปิดเครื่อง หลังจากที่แก้ไขเสร็จแล้ว อาการเดิมอาจกลับมาได้ ซึ่งแกร็บแนะนำให้พี่ ๆ ปฏิบัติตามวิธีข้างต้นใหม่อีกครั้ง

 

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก www.beartai.com