แกร็บเอ็กซ์เพรส ร่วมให้บริการส่งสินค้าจาก 'โครงการหลวง ๕๐'

 

แกร็บร่วมกับโครงการหลวง ร่วมรับ-ส่งสินค้าจากงาน ‘โครงการหลวง ๕๐’ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 9-18 ส.ค. 62

68266440_2318761271556088_5888472623209250816_n.jpg

โครงการหลวง ๕๐

 • วันที่ 9-18 สิงหาคม 2562

 • สถานที่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น1 โซนเอเดน1 หน้าบันไดเลื่อน

 • จุดจอดรถ: ทางเข้าฝั่งถนนพระราม 1 (เลยอาคาร ดิออฟฟิศ ไปเล็กน้อย) มีป้าย Grab ตั้งไว้เป็นจุดสังเกต (เฉพาะงานโครงการหลวงเท่านั้น)

Royal Project Map.png

ขั้นตอนการรับงาน

 1. สังเกตจุดรับสินค้าว่าเป็น ‘โครงการหลวง แกร็บเอ็กซ์เพรส’

 2. เดินทางไปที่จุดรับสินค้า แผนที่จะนำทางไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 3. เข้าไปรับของที่บูธของแกร็บ ในงาน ‘โครงการหลวง ๕๐‘ และนำไปส่งตามขั้นตอนของแกร็บเอ็กซ์เพรสตามปกติ

Royal Project Park.png
Royal Project Pickup.png
 

[GrabGo] ประกาศปรับหลักเกณฑ์โครงการ GrabGo

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์สำหรับพาร์ทเนอร์ที่เป็นสมาชิกโครงการ GrabGo ดังนี้

1. จำนวนงานขั้นต่ำรายสัปดาห์
ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 62 เป็นต้นไป เพื่อรักษาสถานะสมาชิกโครงการ GrabGo พาร์ทเนอร์จะได้รับการประเมินทุกๆ 4 สัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์จำเป็นต้องมีจำนวนงานอย่างน้อย 20 งาน (นับตั้งแต่จันทร์-อาทิตย์)* สำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีจำนวนงานน้อยกว่าเกณฑ์จะได้รับ SMS ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 : แจ้งเตือนจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์

 • ครั้งที่ 2 : สิ้นสุดสถานะสมาชิกโครงการ GrabGo

*ระบบจะเริ่มคำนวณใหม่ทุก 4 สัปดาห์ โดยเริ่มทุกวันจันทร์

ตัวอย่างการคำนวณ
นาย A เข้าร่วมโครงการ วันพุธ ระบบจะเริ่มคำนวณจำนวนงาน ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยมีจำนวนงานแต่ละสัปดาห์ ดังนี้

 

รอบสัปดาห์ จำนวนงาน การเตือน
สัปดาห์ที่ 1
90 งาน
-
สัปดาห์ที่ 2
15 งาน
แจ้งเตือนจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์
สัปดาห์ที่ 3
78 งาน
-
สัปดาห์ที่ 4
18 งาน
สิ้นสุดสถานะโครงการ GrabGo

 

จากตัวอย่าง ในรอบ 4 สัปดาห์ นาย A มีจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์ 2 สัปดาห์
- สัปดาห์ที่ 2: รับ SMS แจ้งเตือนจำนวนงานรายสัปดาห์ต่ำกว่าเกณฑ์
- สัปดาห์ที่ 4: รับ SMS สิ้นสุดสถานะสมาชิกโครงการ GrabGo
ดังนั้นนาย A จะสิ้นสุดสถานะสมาชิกโครงการ GrabGo ภายในสัปดาห์ที่มีจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์ครั้งที่ 2 (ซึ่งตรงกับสัปดาห์ที่ 4)

2. การเปลี่ยนแปลงวันจ่ายค่าเช่า
เปลี่ยนแปลงวันจ่ายค่าเช่า จากวันพุธ เป็นวันศุกร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 62 เป็นต้นไป ส่งผลให้ รอบชำระของวันพุธที่ 14 ส.ค. 62 มีความจำเป็นต้องชำระจำนวน 9 วัน (รวมยอดชำระวันที่ 14-15 ส.ค. 62) ซึ่งเป็นรอบชำระแบบเดิมครั้งสุดท้าย และจะชำระตามเงื่อนไขที่ประกาศในรอบถัดไป เริ่มวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62

โปรแนะนำคนขับใหม่ 1-31 ส.ค. 62

เริ่มแนะนำได้ทั้งประเทศตั้งแต่วันนี้

 
 

โปรโมชันแนะนำคนขับใหม่
1-31 ส.ค. 62

- แกร็บไบค์ หมายถึง การให้บริการ แกร็บไบค์ แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด - ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 62 เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันแนะนำคนขับของ GrabCar Premium โดยพาร์ทเนอร์ที่แนะนำผู้สมัครขับแกร็บตั้งแต่วันที่ 1-7 ส.ค. 62 จะได้รับโปรโมชันใหม่และจะได้รับโบนัสค่าแนะนำส่วนต่างภายใน 16 ส.ค. 62

- แกร็บไบค์ หมายถึง การให้บริการ แกร็บไบค์ แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด
- ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 62 เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันแนะนำคนขับของ GrabCar Premium โดยพาร์ทเนอร์ที่แนะนำผู้สมัครขับแกร็บตั้งแต่วันที่ 1-7 ส.ค. 62 จะได้รับโปรโมชันใหม่และจะได้รับโบนัสค่าแนะนำส่วนต่างภายใน 16 ส.ค. 62

 
 

เริ่มแนะนำเพื่อนได้เลยที่นี่

ไม่ต้องมีคำนำหน้า ตัวอย่างเช่น สมคิด มาลัยทอง
ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 0809876543
13 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 1107007188950
ประเภทบริการของผู้แนะนำ *
ไม่ต้องเว้นวรรค หรือมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 0809876543
ประเภทบริการที่ผู้ถูกแนะนำสนใจ *

ข้อควรรู้

 1. พาร์ทเนอร์สามารถแนะนำเพื่อนในพื้นที่ใดก็ได้ที่มีแกร็บและประเภทการบริการนั้นๆ ให้บริการ

 2. พื้นที่ที่มีแกร็บให้บริการ ณ กรกฎาคม 62 มี 19 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ อยุธยา ชลบุรี พัทยา เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ หัวหิน นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สมุย กระบี่ สงขลา-หาดใหญ่

 3. แกร็บไบค์ต่างจังหวัด มีเพียงบริการ GrabExpress (Bike) ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นมีบริการ GrabBike (Win), GrabExpress (Bike) และ GrabFood

 4. โบนัสแนะนำคนขับใหม่ ยึดตามพื้นที่ที่คนขับใหม่สมัครและเปิดระบบสำเร็จ ไม่ใช่ พื้นที่ที่ผู้แนะนำขับแกร็บอยู่

ตัวอย่าง

น้องกุ๊กเป็นพาร์ทเนอร์ชาวเชียงใหม่แนะนำเพื่อนกรุงเทพฯ ขับแกร็บคาร์ 6 คน โดยทั้งหมดเปิดระบบสำเร็จและขับครบ 7 เที่ยวใน 7 วัน วิธีคำนวณโปรแนะนำคนขับใหม่ของน้องกุ๊กเป็นดังนี้
(เชียงใหม่ แนะนำ กรุงเทพฯ ยึดตามโปรแนะนำคนขับใหม่พื้นที่กรุงเทพฯ)
= โบนัสต่อที่ 1 รับ 2,000 บ./คน + โบนัสต่อที่ 2 รับ 5,000 บ. เมื่อชวนครบทุก 5 คน
= (2,000 บ. x 6 คน) + 5,000 บ.
= 23,000 บ.

หมายเหตุ : คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- โปรโมชันแนะนำคนขับเริ่มตั้งแต่ 1-31 ส.ค. 62

- ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก Grab และผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

- ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของเพื่อนในแบบสอบถามด้านบนให้ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์

- ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของตนเองและรหัสของผู้แนะนำเพื่อสมัครใน ใบสมัครขับและส่งเอกสารสำหรับสมาชิก GRAB เพื่อรับสิทธิ์

- ผู้แนะนำจะได้รับโบนัสเมื่อผู้ถูกแนะนำ สมัครขับสำเร็จทางออนไลน์หรือสมัครขับที่ตึกธนภูมิเท่านั้น

- ผู้ถูกแนะนำจะต้องเปิดระบบสำเร็จภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (นับจากเดือนที่ถูกกรอกชื่อเพื่อแนะนำ) หากผู้ถูกแนะนำเปิดระบบไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ผู้แนะนำจะไม่ได้รับโบนัส

- โปรโมชันคนขับใหม่ จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 16 วัน นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

- โบนัสต่อที่ 2 จะนับจำนวนผู้ถูกแนะนำตลอดระยะเวลาโปรโมชันแนะนำคนขับ และโบนัสจะถูกโอนภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

- แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น

- แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันคนขับใหม่จากอูเบอร์โดยเริ่มนับจากวันลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

- หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

- คนขับใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่เปิดระบบ

- คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่แกร็บจัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

- บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

- บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

- เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[GrabCar, GrabTaxi BKK] มาตรฐานคุณภาพการบริการของพาร์ทเนอร์

ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 62 เป็นต้นไป สำหรับพาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น แกร็บจะนำ ‘อัตราสำเร็จงาน‘ และ ‘คะแนนบริการ (คะแนนดาว)‘ มาเป็นหลักเกณฑ์เพื่อประเมินมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ ดังนี้

 1. พาร์ทเนอร์ต้องรักษาอัตราสำเร็จงานและคะแนนบริการตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกันการระงับสัญญาณ

  • GrabCar ต้องมีอัตราสำเร็จงานไม่น้อยกว่า 30% และ คะแนนบริการไม่น้อยกว่า 4.50

  • GrabTaxi ต้องมีคะแนนบริการไม่น้อยกว่า 4.50

 2. หากพาร์ทเนอร์มีอัตราสำเร็จงานหรือคะแนนบริการน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS และหากไม่ดำเนินการแก้ไข จะถูกระงับสัญญาณชั่วคราวโดยเงื่อนไขจะถูกระบุไว้ในข้อความ SMS

 3. พาร์ทเนอร์สามารถตรวจสอบเงื่อนไขอินเซนทีฟ ได้ที่เมนู ‘อินเซนทีฟ’ บนแอปฯ Grab Driver

*แกร็บแนะนำให้รักษาอัตราสำเร็จงานให้มากกว่า 55% (อ่านรายละเอียดอัตราสำเร็จงาน คลิกที่นี่) และคะแนนบริการมากกว่า 4.70 ขึ้นไป เพื่อรับอินเซนทีฟอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการถูกระงับสัญญาณชั่วคราว

โปรแนะนำคนขับใหม่ 1-31 ก.ค. 62

เริ่มแนะนำได้ทั้งประเทศตั้งแต่วันนี้

 
 

โปรโมชันแนะนำคนขับใหม่
1-31 ก.ค. 62

- แกร็บไบค์ หมายถึง การให้บริการ แกร็บไบค์ แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด * ต่อที่ 2 ยอดรวมสะสมผู้ถูกแนะนำคิดเป็นรายเดือน และยอดสะสมจากต่อที่ 2 จะถูกรวมกันทุกพื้นที่ที่ร่วมรายการ

- แกร็บไบค์ หมายถึง การให้บริการ แกร็บไบค์ แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) และแกร็บฟู้ด
* ต่อที่ 2 ยอดรวมสะสมผู้ถูกแนะนำคิดเป็นรายเดือน และยอดสะสมจากต่อที่ 2 จะถูกรวมกันทุกพื้นที่ที่ร่วมรายการ

 
 

เริ่มแนะนำเพื่อนได้เลยที่นี่

ไม่ต้องมีคำนำหน้า ตัวอย่างเช่น สมคิด มาลัยทอง
ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 0809876543
13 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 1107007188950
ประเภทบริการของผู้แนะนำ *
ไม่ต้องเว้นวรรค หรือมีเครื่องหมาย ตัวย่างเช่น 0809876543
ประเภทบริการที่ผู้ถูกแนะนำสนใจ *

ข้อควรรู้

 1. พาร์ทเนอร์สามารถแนะนำเพื่อนในพื้นที่ใดก็ได้ที่มีแกร็บและประเภทการบริการนั้นๆ ให้บริการ

 2. พื้นที่ที่มีแกร็บให้บริการ ณ มีนาคม 62 มี 18 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ อยุธยา ชลบุรี-พัทยา เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ หัวหิน นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สมุย กระบี่ สงขลา-หาดใหญ่

 3. แกร็บไบค์ต่างจังหวัด มีเพียงบริการ GrabExpress (Bike) ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นมีบริการ GrabBike (Win), GrabExpress (Bike) และ GrabFood

 4. โบนัสแนะนำคนขับใหม่ ยึดตามพื้นที่ที่คนขับใหม่สมัครและเปิดระบบสำเร็จ ไม่ใช่ พื้นที่ที่ผู้แนะนำขับแกร็บอยู่

ตัวอย่าง

น้องกุ๊กเป็นพาร์ทเนอร์ชาวเชียงใหม่แนะนำเพื่อนกรุงเทพฯ ขับแกร็บคาร์ 6 คน โดยทั้งหมดเปิดระบบสำเร็จและขับครบ 7 เที่ยวใน 7 วัน วิธีคำนวณโปรแนะนำคนขับใหม่ของน้องกุ๊กเป็นดังนี้
(เชียงใหม่ แนะนำ กรุงเทพฯ ยึดตามโปรแนะนำคนขับใหม่พื้นที่กรุงเทพฯ)
= โบนัสต่อที่ 1 รับ 2,000 บ./คน + โบนัสต่อที่ 2 รับ 5,000 บ. เมื่อชวนครบทุก 5 คน
= (2,000 บ. x 6 คน) + 5,000 บ.
= 23,000 บ.

หมายเหตุ : คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- โปรโมชันแนะนำคนขับเริ่มตั้งแต่ 1-31 ก.ค. 62

- ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก Grab และผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน

- ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของเพื่อนในแบบสอบถามด้านบนให้ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์

- ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของตนเองและรหัสของผู้แนะนำเพื่อสมัครใน ใบสมัครขับและส่งเอกสารสำหรับสมาชิก GRAB เพื่อรับสิทธิ์

- ผู้แนะนำจะได้รับโบนัสเมื่อผู้ถูกแนะนำ สมัครขับสำเร็จทางออนไลน์หรือสมัครขับที่ตึกธนภูมิเท่านั้น

- ผู้ถูกแนะนำจะต้องเปิดระบบสำเร็จภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (นับจากเดือนที่ถูกกรอกชื่อเพื่อแนะนำ) หากผู้ถูกแนะนำเปิดระบบไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ผู้แนะนำจะไม่ได้รับโบนัส

- โปรโมชันคนขับใหม่ จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 16 วัน นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

- โบนัสต่อที่ 2 จะนับจำนวนผู้ถูกแนะนำตลอดระยะเวลาโปรโมชันแนะนำคนขับ และโบนัสจะถูกโอนภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

- แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันแนะนำคนขับใหม่ให้สมาชิกแกร็บที่แนะนำผู้ขับอูเบอร์ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 61 เท่านั้น

- แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายโปรโมชันคนขับใหม่จากอูเบอร์โดยเริ่มนับจากวันลงทะเบียนสำเร็จ (ได้รับ SMS เปิดระบบจากแกร็บ)

- หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน

- คนขับใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่เปิดระบบ

- คนขับใหม่จะต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่แกร็บจัดหาให้ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม

- บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

- บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

- เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศปรับเงื่อนไขการรับอินเซนทีฟ

เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ รวมถึง ยกระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารโดยรวม แกร็บมีความจำเป็นต้องปรับเงื่อนไขบางประการเพื่อเข้าเกณฑ์การรับอินเซนทีฟ

 

พาร์ทเนอร์แกร็บคาร์กรุงเทพฯ ที่ให้บริการ ดังนี้

 • JustGrab

 • GrabCar

 • GrabSUV

 • GrabExpress - Pickup - Multi Stop

 • GrabExpress - Car - Multi Stop

 • GrabExpress (Car)

 • GrabExpress (Pick-Up)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป แกร็บใคร่ขอความร่วมมือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้เพื่อรับอินเซนทีฟ

อัตรารับงาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 80%

อัตรายกเลิกงาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%

อัตราสำเร็จงาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 55%

พาร์ทเนอร์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราสำเร็จงาน คลิกที่นี่

คะแนนดาว
มากกว่าหรือเท่ากับ 4.7 (จากเดิม 4.5)


พาร์ทเนอร์ต่างจังหวัดทุกประเภทบริการ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป แกร็บใคร่ขอความร่วมมือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้เพื่อรับอินเซนทีฟ

อัตรารับงาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 85%

อัตรายกเลิกงาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%

 

ทั้งนี้ ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษ ยังคงไว้ตามประกาศเดิม ได้แก่


เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 61 พาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ ประเภท GrabCar, GrabCar Plus, JustGrab จำเป็นต้องมีอัตรารับงานมากกว่าหรือเท่ากับ 80%, อัตรายกเลิกงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% และคะแนนดาวมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 เพื่อรับอินเซนทีฟ

วิธีการคิดคะแนนดาว และ หลักเกณฑ์คุณภาพการบริการของพาร์ทเนอร์

 
star rating.jpg
 

"คะแนนดาว"

คะแนนดาว คืออะไร ?

คะแนนดาวคือ ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อพี่สมาชิก (คะแนนของการขับขี่ และการให้บริการ) ซึ่งจะมี 5 ระดับคะแนน คือ 1 ดาว หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด ไปจนถึง 5 ดาว หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

วิธีการคิดคะแนนดาวทำอย่างไร ?

คิดจากการนำเอาคะแนนดาวที่พี่สมาชิกได้รับจากผู้โดยสาร 100 คน นับจากผู้ที่ให้คะแนนล่าสุดหาค่าเฉลี่ย ดังนี้:

[(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 5 ดาว x 5) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 4 ดาว x 4) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 3 ดาว x 3) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 2 ดาว x 2) +(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 1 ดาว x 1)] ÷ จำนวนผู้โดยสารที่ให้คะแนนดาว 100 คนล่าสุด = คะแนนดาวเฉลี่ย

ตัวอย่างและวิธีคิด

star rating.png

= [(15×5) + (2×4) + (4×3) + (1×2) + (3×1)] ÷ (15+2+4+1+3)
= (75+8+12+2+3) ÷ 25
= 100 ÷ 25
= 4.0 ดาว

โดยหากพาร์ทเนอร์ได้รับคะแนน 1-4 ดาว ด้วยสาเหตุที่ไม่ได้มาจากพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ เช่น ระบบของแอปฯ สภาพการจราจร คะแนนจากงานเหล่านี้จะไม่ถูกนำมาคิดคะแนนดาวของพาร์ทเนอร์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบให้คะแนน คลิก


หลักเกณฑ์คุณภาพการบริการของพาร์ทเนอร์

เนื่องจากทางบริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพการบริการและความปลอดภัยตามมาตรฐานการบริการที่ดี ดังนั้น พาร์ทเนอร์จะได้รับการประเมินคุณภาพการบริการซึ่งวัดจากคะแนนดาวจากผู้โดยสาร โดยจะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพการบริการ ดังนี้

 1. พาร์ทเนอร์ต้องมีคะแนนดาวตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

  • GrabBike, GrabExpress, GrabFood ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.50 ดาวขึ้นไป

  • GrabCar ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.50 ดาวขึ้นไป

  • GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป

 2. หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS เป็นรายสัปดาห์

 3. พาร์ทเนอร์ที่ได้รับ SMS ในการแจ้งเตือน จะถูกตรวจสอบการร้องเรียนจากผู้โดยสาร*

*หากพาร์ทเนอร์ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการจากผู้โดยสาร พาร์ทเนอร์จะโดนระงับสัญญาณ เพื่อเข้ามารับการอบรมการให้บริการ

หัวข้อในการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

 • การขับขี่ไม่ปลอดภัย

 • กดมิเตอร์ก่อนผู้โดยสารขึ้นรถโดยผู้โดยสารไม่เต็มใจ

 • เรียกเก็บเงินเกินจากราคามิเตอร์ และ/หรือ ค่าเรียก

 • แสดงกริยาหยาบคาย / ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ

 • พาผู้โดยสารออกนอกเส้นทางโดยไม่แจ้งลูกค้า

 • ทิ้งผู้โดยสารกลางทาง หรือ ส่งไม่ถึงปลายทางโดยผู้โดยสารไม่เต็มใจ

 • ไม่โทรยืนยันการรับงาน และปล่อยให้ผู้โดยสารรอนานโดยไม่แจ้ง

 • ยกเลิกงานโดยไม่แจ้งผู้โดยสาร

 • ความสะอาดภายในรถ รวมถึง กลิ่นเหม็น / กลิ่นอับ

 • กลิ่นตัว / กลิ่นปาก ของพาร์ทเนอร์ เป็นต้น

การประเมินพาร์ทเนอร์

 • หลังจากการอบรม พาร์ทเนอร์จะมีระยะเวลา 4 สัปดาห์สำหรับรถยนต์ทุกประเภท และ 2 สัปดาห์สำหรับรถจักยานยนต์ทุกประเภท เพื่อแสดงประสิทธิภาพของการบริการที่ดีขึ้น

 • หากบริษัทตรวจพบการร้องเรียนครั้งที่ 2 พาร์ทเนอร์จะโดนระงับสัญญาณ เพื่อเข้ารับการอบรมอีกครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงที่เกิดขึ้น และหากพบการร้องเรียนครั้งที่ 3 อาจส่งผลให้พาร์ทเนอร์ถูกระงับสัญญาณถาวร

 • หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนดาวอยู่ที่ 1 – 2 ดาว ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบการบริการเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นคะแนนที่ค่อนข้างต่ำในการบริการและท่านอาจถูกพิจารณาในการระงับสัญญาณถาวร

สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe

เพื่อคุณภาพการบริการและความปลอดภัยตามมาตรฐานการบริการที่ดี ดังนั้น พาร์ทเนอร์จะได้รับการประเมินคุณภาพการบริการซึ่งวัดจากคะแนนดาวจากผู้โดยสาร โดยมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพการบริการ ดังนี้

 1. ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป

 2. หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนน้อยกว่า 4.70 ดาว จะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS และต้องดำเนินการแก้ไขดังนี้

  • สำหรับพาร์ทเนอร์ต่างจังหวัด: พาร์ทเนอร์จะได้รับแบบทดสอบออนไลน์ที่ส่งไปพร้อม SMS แจ้งเตือน โดยต้องทำแบบทดสอบภายใน 3 วัน ให้ผ่านตามเกณฑ์ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้มีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป ภายใน 2 สัปดาห์ มิเช่นนั้นจะถูกยกเลิกการให้บริการ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe

  • สำหรับพาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ: ต้องเข้ามารับการอบรมการให้บริการ หลังจากนั้นพาร์ทเนอร์จะมีระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้มีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป

 3. ทั้งนี้ หากพาร์ทเนอร์ต่างจังหวัดทำแบบทดสอบไม่ผ่านหรือพาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ ไม่เข้าร่วมการอบรม ท่านจะถูกยกเลิกการให้บริการ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe ได้

 4. หากท่านถูกยกเลิกการให้บริการ ท่านจะสามารถกลับมารับงาน GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe ได้อีกครั้ง โดยรักษาคะแนนดาวได้ 4.70 ดาวขึ้นไป เป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน


"ฝ่ายพัฒนามาตรฐานการบริการ (โครงการขับดีมีดาว)"

ประกาศจากฝ่ายพัฒนามาตรฐานการบริการแกร็บ (ประเทศไทย)

 1. สมาชิกที่ถูกระงับสัญญาณชั่วคราว จะได้รับ SMS และสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับการบริการกับโครงการขับดีมีดาวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 2. สถานที่อบรม : อาคารธนภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 3. วันที่และเวลาอบรม : ทุกวันจันทร์-และพุธ เวลา 18:00น.

 4. สมาชิกที่เข้าอบรมจะต้องสอบวัดผลหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • ผลการทดสอบต่ำกว่า 70% จะไม่ได้รับการพิจารณาเปิดระบบ (สมาชิกสามารถลงชื่อสอบวัดผลได้อีกครั้งในเดือนถัดไปและจะไม่มีการเปิดระบบให้จนกว่าจะผ่านการสอบอบรม)

  • ผลการทดสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 70% จะได้รับการเปิดระบบเพื่อให้บริการภายใต้เงื่อนไข (และจะถูกตรวจสอบอีกครั้งในทุกๆ เดือนถัดไป)

 5. สมาชิกที่ผ่านการทดสอบแล้วแต่ยังคงมีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป็นครั้งที่ 2 อาจส่งผลให้ถูกปิดระบบและยกเลิกสถานภาพสมาชิก รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากแกร็บ

 6. สำหรับจังหวัดอื่นๆ นอกจาก กทม. จะได้รับ SMS แจ้งขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อการสอบวัดผลภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน


หมายเหตุ (โปรดทำความเข้าใจอย่างละเอียด)

 • สมาชิกที่ได้รับการให้คะแนนดาวจากผู้โดยสารไม่ถึง 10 ครั้ง (0-9 ครั้ง) คะแนนเหล่านั้นจะไม่ถูกนำมาคิดคะแนนดาว

 • ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะมีการพิจารณาคะแนนดาวเป็นรายเดือน แต่จะมีการติดตามทุกสัปดาห์ เช่น การคำนวนรอบเดือน ก.พ. จะใช้ข้อมูลคะแนนดาวที่ท่านได้รับล่าสุดถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 เป็นต้น

 • บริษัทฯ จะสื่อสารและให้ความเข้าใจกับผู้โดยสารถึงวิธีการให้คะแนนดาวและ รณรงค์ให้การให้คะแนนดาวถูกประเมินจากพฤติกรรมการบริการของสมาชิก มิใช่ระบบแอปพลิเคชัน

 • บริษัทฯ จะดำเนินการคัดกรองอย่างยุติธรรม มิฝักใฝ่ผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่รับสินบนว่าจ้างในการพิจารณา โดยหากบริษัทฯ ตรวจพบว่าพนักงานมีพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดอย่างถึงที่สุด

 • คำตัดสินของเจ้าหน้าที่ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ จะทำการคัดกรองผู้ขับขี่เป็นประจำทุกเดือน หากท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถอุทธรณ์ได้ที่ qc.th@grab.com


ประกาศคะแนนดาว 4.5 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabBike, GrabExpress, GrabFood “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62 เป็นต้นไป“
ประกาศคะแนนดาว 4.7 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe “มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 62 เป็นต้นไป“
ประกาศคะแนนดาว 4.5 “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป”
ประกาศคะแนนดาว 4.4 “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป”

qc.th@grab.com

"แกร็บฟุตบอลคัพ" แมตช์กระชับมิตรของพาร์ทเนอร์แกร็บ

 

หลังจากมีเสียงเรียกร้องจากพาร์ทเนอร์ผู้รักในกีฬาฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่อง แกร็บจึงตอบรับเสียงของพี่ ๆ ด้วยกิจกรรมเพื่อพาร์ทเนอร์ที่เป็นคอลูกหนังโดยเฉพาะ กับการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร แกร็บฟุตบอลคัพ (Grab Football Cup) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 62 โดยมีพี่ ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 32 ทีมด้วยกัน

IMG_8183.jpg

เกมการแข่งขันดำเนินไปอย่างดุเดือด และน่าประทับใจ และไม่ว่าในสนามจะดุเดือดแค่ไหนการแข่งขันก็มักจะจบลงด้วยการแสดงน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของพาร์ทเนอร์แกร็บทุกคน

นอกสนามพาร์ทเนอร์ก็ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ทั้งในเรื่องฟุตบอล และประสบการณ์การขับแกร็บ รวมถึงหลาย ๆ คนก็ได้เพื่อนใหม่จากในงานนี้อีกด้วย

IMG_8336.jpg

การแข่งขันดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนเราได้แชมป์ Grab Football Cup ครั้งนี้ในที่สุด แกร็บขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะ และขอบคุณนักกีฬาทุก ๆ ทีมที่ได้มาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับกิจกรรมในครั้งนี้

IMG_8328.jpg

สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมนี้ก็ไม่ต้องเสียใจ แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ เพื่อพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่แอป Grab Driver และกลุ่มเฟซบุ๊กของแกร็บนะคะ

 

โครงการตรวจสุขภาพพาร์ทเนอร์แกร็บ ครั้งที่ 3

 

แกร็บห่วงใยในสุขภาพของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ทุกคน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับพาร์ทเนอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการตรวจสุขภาพที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

โดยเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 62 แกร็บได้ยกโรงพยาบาลมาไว้ที่อาคารธนภูมิโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ที่ได้ย้ายอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ เพื่อนำมาใช้สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ

IMG_8793.jpg

พาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร และได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์รู้ทันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ และสามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ ให้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์ได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่แอปฯ Grab Driver และกลุ่มเฟซบุ๊กของแกร็บนะคะ

 

แกร็บฟู้ดเอ็กซ์ ปาร์ตี้ ครั้งที่ 1

 

พาร์ทเนอร์แกร็บฟู้ดเอ็กซ์ คือพาร์ทเนอร์แกร็บฟู้ดที่ทำงานเป็นทีม และมียอดการส่งอาหารจำนวนมากในแต่ละสัปดาห์ แกร็บจึงได้ชวนพี่ ๆ พาร์ทเนอร์แกร็บฟู้ดเอ็กซ์พักจากการส่งอาหารมาอิ่มอร่อยร่วมกับเพื่อน ๆ ในงานแกร็บฟู้ดเอ็กซ์ ปาร์ตี้ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ที่ร้าน แซ่บ คลาสสิค ซึ่งเป็นร้านอาหารขายดีในแกร็บฟู้ดเช่นกัน

IMG_6671.jpg

นอกจากความแซ่บจากอาหารอีสานหลากหลายเมนูแล้ว ยังมีกิจกรรม และของรางวัลแซ่บ ๆ ให้พาร์ทเนอร์ได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่พี่ ๆ พาร์ทเนอร์จะได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกทีมอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคกัน และนำมาใช้กับทีมของตัวเองได้ด้วย

IMG_6676.jpg

แกร็บขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ร่วมให้บริการ ส่งต่อมื้ออาหาร และประสบการณ์ที่ดีบนแอปพลิเคชันของแกร็บมาโดยตลอด แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ เพื่อพาร์ทเนอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่แอปฯ Grab Driver และกลุ่มเฟซบุ๊กของแกร็บ

 

พาร์ทเนอร์แกร็บแท็กซี่ เรียนภาษาอังกฤษฟรีกับแอนดรูว์ บิ๊กส์

 

เพราะลูกค้าแกร็บกว่าครึ่งเป็นชาวต่างชาติ แกร็บจึงได้ชวนพี่ ๆ พาร์ทเนอร์แกร็บแท็กซี่มาเรียนรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปด้วยกันกับอาจารย์ที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ อาจารย์แอนดรูว์ บิ๊กส์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 62

IMG_5827.jpg

การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยอาจารย์แอนดรูว์ได้เริ่มต้นด้วยการขจัดความกลัวออกไปจากทุกคนเสียก่อน เพื่อทำความเข้าใจว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก และฝรั่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และอาจารย์แอนดรูว์ยังมีคำศัพท์ง่าย ๆ ที่ใช้ได้จริง รวมถึงประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการรับงานมาฝากพี่ ๆ กันอีกมากมายด้วย

IMG_6048.jpg

และเพื่อให้พี่ ๆ สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกันอย่างเต็มที่ ในกิจกรรมนี้พี่ ๆ ยังจะได้ลองพูดสนทนากันโดยจำลองสถานการณ์จริงที่ต้องพบกับผู้โดยสารต่างชาติอีกด้วย

IMG_6075.jpg
IMG_6070.jpg

แกร็บหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทักษะความรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้พี่ ๆ สามารถรับผู้โดยสารต่างชาติได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องห่วงเรื่องการสื่อสารอีกต่อไป และอาจารย์แอนดรูว์ยังฝากไว้อีกด้วยว่าทุกคนสามารถเก่งขึ้นได้ เพียงแค่กล้าพูด ไม่ต้องกลัวผิด และให้คิดว่าลูกค้าต่างชาติทุกคนคือครูภาษาอังกฤษของเรา

IMG_6235.jpg

แกร็บขอขอบคุณพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ทุกท่านที่มาร่วมพัฒนาทักษะและบริการในกิจกรรมครั้งนี้ แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง พี่ ๆ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของแกร็บได้ที่แอปฯ Grab Driver และกลุ่มเฟซบุ๊กของแกร็บ

 

ประกาศผลการแข่งขัน โครงการแกร็บโค้ช ครั้งที่ 3

 

โครงการแกร็บโค้ชเป็นโครงการที่พาร์ทเนอร์แกร็บมือใหม่ หรือพาร์ทเนอร์ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง จะได้มีโอกาสมาพบปะกับโค้ชผู้มีประสบการณ์การขับ และสร้างรายได้จากการขับแกร็บ เพื่อเรียนรู้เทคนิค และเคล็ดลับต่าง ๆ ทั้งจากการพูดคุย และการลงสนามจริง และยังมีการแข่งขันของแต่ละทีม โดยมีโค้ชเป็นหัวหน้าทีมอีกด้วย

IMG_6960.jpg

ในวันที่ 5 มิ.ย. 62 เราก็ได้ผู้ชนะจากโครงการแกร็บโค้ช ครั้งที่ 3 และมีการจัดปาร์ตี้ เพื่อประกาศผลการแข่งขัน และแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 3 ทีม และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วย

แกร็บขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกคนที่ได้รับรางวัล รวมถึงยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัด และสามารถพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นได้

IMG_6954.jpg
IMG_6950.jpg

แม้จะจบจากโครงการนี้ไปแล้วแกร็บหวังว่าพาร์ทเนอร์ทุกท่านจะได้รับเทคนิค และประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาตัวเองได้ต่อไป รวมถึงมิตรภาพจากโค้ช และเพื่อน ๆ ในทีมที่สามารถให้คำปรึกษา และแชร์เทคนิคให้กันและกันอย่างสม่ำเสมอ

แกร็บตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ จากแกร็บได้ที่แอปฯ Grab Driver และกลุ่มเฟซบุ๊กของแกร็บ

 

แกร็บชวนพาร์ทเนอร์เรียนรู้การดูแลรักษามอเตอร์ไซค์คู่ใจด้วยตัวเอง

 

เพราะมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำมาหากิน แต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจของพาร์ทเนอร์แกร็บไบค์ และแกร็บฟู้ดอีกด้วย แกร็บจึงชวนพาร์ทเนอร์มาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ด้วยกันในวันที่ 25 พ.ค. 62

พาร์ทเนอร์จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การตรวจเช็คสภาพมอเตอร์ไซค์ก่อนใช้งาน การเลือกน้ำมันเครื่อง ยางมอเตอร์ไซค์ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรถของตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากไบค์แมน

L___2538.jpg
L___2570.jpg

เรียนทฤษฎีกันไปแล้ว ทีมงานไบค์แมนยังพาพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ลงสนามเรียนรู้ภาคปฏิบัติกับมอเตอร์ไซค์จริง ๆ กันอีกด้วย เรียกได้ว่าจบจากกิจกรรมนี้ไปแทบไม่ต้องง้อช่างกันเลยทีเดียว

L___2639.jpg
L___2680.jpg

แกร็บขอขอบคุณทีมงานไบค์แมนที่ได้มาให้ความรู้กับพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของแกร็บ และขอบคุณพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แกร็บยังคงมีกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ จากแกร็บได้ที่ WWW.GRABDRIVERBENEFITS.COM

L___2617.jpg

สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมนี้ไปสามารถเรียนรู้เทคนิคการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์จากแกร็บ และไบค์แมน ได้ที่รายการ ‘เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับแกร็บ‘ ทางช่องยูทูบ GRABDRIVERTH

 

ป้องกันตัวจากเหตุฉุกเฉิน และใส่ใจเรื่องสุขภาพกับกิจกรรมดี ๆ จากแกร็บ

 

เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย แกร็บจึงได้ชวนพาร์ทเนอร์มาเรียนรู้การดูแลสุขภาพเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มาบรรยายให้ความรู้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของแกร็บ

L___2988.jpg

นอกจากความรู้ภาคทฤษฎีแล้ว พี่ ๆ พาร์ทเนอร์ยังจะได้เรียนรู้ท่าทางการออกกำลัง และยืดเส้นยืดสาย เพื่อลดอาการเมื่อยตึงของกล้ามเนื้อเมื่อต้องขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 เพื่อการป้องกัน และดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี

L___2947.jpg
L___2967.jpg

นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้ว ในกิจกรรมนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการป้องกันตัว มาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการป้องกันตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย ซึ่งนอกจากการดูการสาธิตจากผู้ฝึกสอนแล้ว พี่ ๆ เองก็ยังได้ลองลงมือปฏิบัติโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอีกด้วย

L___3037.jpg
L___3083.jpg

แกร็บขอขอบคุณทีมผู้ฝึกสอนการป้องกันตัว และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทที่ได้มาให้ความรู้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของแกร็บ และขอบคุณพาร์ทเนอร์แกร็บทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ เพื่อพาร์ทเนอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง ติดตามกิจกรรมใหม่ ๆ จากแกร็บได้ที่ WWW.GRABDRIVERBENEFITS.COM

L___3110.jpg
 

Money Hero ออมร้อยให้ถึงล้าน | วางแผนการเงินให้เป็นก็เห็นเงินล้านได้

 

เพราะเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องต้องวางแผน แกร็บจึงชวนพาร์ทเนอร์มาเรียนรู้เรื่องการเงินด้วยกัน ในกิจกรรม Money Hero : ออมร้อย ให้ถึงล้าน เมื่อวันอังคารที่ 28 พ.ค. 62 ซึ่งในกิจกรรมนี้เราก็ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาบรรยายให้ความรู้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บกันอย่างเข้มข้น

IMG_2802.jpg
IMG_3098.jpg

ตลอดกิจกรรมพาร์ทเนอร์จะได้ทบทวนรายรับรายจ่ายของตัวเอง วิธีการเก็บเงินที่เหมาะสม เทคนิคการออมเงิน วิธีการปลดหนี้ วางแผนการเงินสำหรับช่วงเกษียณ (หยุดทำงาน) รวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำให้เงินงอกเงย เพื่อตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินของแต่ละคน และวางแผนเส้นทางการไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเอง

IMG_3012.jpg

นอกจากสาระความรู้แบบจัดเต็มแล้ว พี่ ๆ พาร์ทเนอร์ที่ยังมีข้อสงสัย หรืออยากวางแผนการเงินแบบเจาะลึก ในงานนี้ยังมีนักวางแผนการเงินจากเมืองไทยประกันชีวิต มาให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว และช่วยวางแผนการออม และการลงทุนให้กับพี่ ๆ แบบฟรี ๆ อีกด้วย

IMG_2922.jpg
IMG_3135.jpg

ขอขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตที่ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาให้ความรู้ และให้คำปรึกษากับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ และขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับแกร็บในครั้งนี้ แกร็บยังคงจะมีกิจกรรมดี ๆ ที่ช่วยพัฒนาทั้งทักษะ ความรู้ และคุณภาพชีวิตให้กับพาร์ทเนอร์แกร็บอย่างต่อเนื่อง แล้วพบกันในกิจกรรมต่อ ๆ ไปของแกร็บนะคะ ติดตามกิจกรรมใหม่ ๆ จากแกร็บได้ที่ WWW.GRABDRIVERBENEFITS.COM

 

แกร็บปันสุข ครั้งที่ 5 : แบ่งปันความสุขให้น้อง ๆ บ้านราชาวดีชาย

 
บ้านราชาวดี-253.jpg

บ้านราชาวดี (ชาย) เป็นสถานคุ้มครองสำหรับน้อง ๆ ผู้พิการทางสมอง และปัญญา ในบางคนอาจมีความพิการอื่น ๆ ทางร่างกายร่วมด้วย ทำให้น้อง ๆ ที่นี่หลายคนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ บ้านราชาวดี (ชาย) จึงเป็นทั้งบ้านที่ปลอดภัย และเป็นสถานที่บำบัด และฟื้นฟูน้อง ๆ เหล่านี้ให้มีพัฒนาการทางสติปัญญาไปในทางที่ถูกต้อง

1 พ.ค. 2562 แกร็บ และพาร์ทเนอร์ผู้ขับ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “แกร็บปันสุข ครั้งที่ 5“ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จ.นนทบุรี ซึ่งเหล่าพี่ ๆ จิตอาสาก็ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ ซึ่งน้อง ๆ ก็ได้เซอร์ไพรส์พี่ ๆ กลับด้วยการแสดงชุดพิเศษสุดประทับใจ เรียกรอยยิ้มให้กับพี่ ๆ จิตอาสาทุกคนได้มากเลยค่ะ

นอกจากนี้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์จิตอาสายังได้ร่วมจัดกิจกรรมที่ทั้งสนุกสนาน และเสริมทักษะให้กับน้อง ๆ อีกด้วย ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากน้อง ๆ สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้ทุกคนได้อย่างน่าประทับใจ

แกร็บขอขอบคุณบ้านราชาวดี (ชาย) ที่เปิดโอกาสให้แกร็บได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ขอบคุณพี่ ๆ พาร์ทเนอร์จิตอาสา ที่มาร่วมสร้ายรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับน้อง ๆ แกร็บยังคงจะมีกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบนี้ต่อไป พี่ ๆ ที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามได้ทางช่องทางต่าง ๆ ของแกร็บนะคะ

บ้านราชาวดี-240.jpg
 

ร่วมฝึกทักษะฟุตบอลให้บุตรหลานกับ Football Clinic

 

พาร์ทเนอร์แกร็บจูงมือบุตรหลานมาฝึกทักษะฟุตบอล กับโค้ชมืออาชีพจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

FOOTBALL-199.jpg

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ…แกร็บให้พาร์ทเนอร์จูงมือลูกหลานมาฝึกทักษะฟุตบอล กันที่แคมป์ฟุตบอล บุรีรัมย์ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงเทคนิคต่าง ๆ โดยโค้ชผู้ฝึกสอนมืออาชีพจากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่มาถ่ายทอดวิชาให้กับน้อง ๆ แบบใกล้ชิด

แม้อากาศจะร้อนก็ไม่สามารถทำให้พลังของน้อง ๆ ลดลงได้ ทุกคนสนุกสนานกับทั้งกิจกรรม และสนุกกับเพื่อนใหม่ที่ได้พบกันในกิจกรรมนี้ เป็นการกระชับมิตรให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย

แกร็บขอขอบคุณนักบอลรุ่นจิ๋วทุกคน ที่ได้มาร่วมสนุก และสร้างสีสันให้กิจกรรมนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสนุกสนาน ขอบคุณทีมงานผู้ฝึกสอนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มาให้ความรู้ และสอนเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาให้กับน้อง ๆ และขอบคุณพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ทุกท่านที่สละเวลาเพื่อพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แกร็บยังคงมีกิจกรรมอีกมากมายให้กับพี่ ๆ และครอบครัวได้มีโอกาสเข้าร่วม สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ GRABDRIVERBENEFITS.COM และพบกันในกิจกรรมต่อ ๆ ไปของแกร็บนะคะ

FOOTBALL-198.jpg