ประกาศเงื่อนไขการรับอินเซนทีฟ

เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ รวมถึง ยกระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารโดยรวม แกร็บมีความจำเป็นต้องปรับเงื่อนไขบางประการเพื่อเข้าเกณฑ์การรับอินเซนทีฟ

 

พาร์ทเนอร์แกร็บแท็กซี่กรุงเทพฯ ที่ให้บริการ ดังนี้

 • JustGrab

 • GrabTaxi

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป แกร็บใคร่ขอความร่วมมือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้เพื่อรับอินเซนทีฟ

 • อัตรายกเลิกงาน : น้อยกว่า 25%

 • อัตราการรับงาน : มากกว่า 50%
  คะแนนดาว : มากกว่า 4.7

พาร์ทเนอร์แกร็บคาร์กรุงเทพฯ ที่ให้บริการ ดังนี้

 • JustGrab

 • GrabCar

 • GrabSUV

 • GrabExpress - Pickup - Multi Stop

 • GrabExpress - Car - Multi Stop

 • GrabExpress (Car)

 • GrabExpress (Pick-Up)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป แกร็บใคร่ขอความร่วมมือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้เพื่อรับอินเซนทีฟ

 • อัตรารับงาน : มากกว่า 80%

 • อัตรายกเลิกงาน : น้อยกว่า 10%

 • อัตราสำเร็จงาน : มากกว่า 55% โดยพาร์ทเนอร์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราสำเร็จงาน คลิกที่นี่

 • คะแนนดาว : มากกว่า 4.7 (จากเดิม 4.5)

พาร์ทเนอร์ต่างจังหวัดทุกประเภทบริการ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป แกร็บใคร่ขอความร่วมมือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้เพื่อรับอินเซนทีฟ

 • อัตรารับงาน : มากกว่า 85%

 • อัตรายกเลิกงาน : น้อยกว่า 10%

 

ทั้งนี้ ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษ ยังคงไว้ตามประกาศเดิม ได้แก่


เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 61 พาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ ประเภท GrabCar, GrabCar Plus, JustGrab จำเป็นต้องมีอัตรารับงานมากกว่าหรือเท่ากับ 80%, อัตรายกเลิกงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% และคะแนนดาวมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 เพื่อรับอินเซนทีฟ

หลักเกณฑ์โครงการ Grab Rentals

ประกาศหลักเกณฑ์สำหรับพาร์ทเนอร์ที่เป็นสมาชิกโครงการ Grab Rentals ดังนี้

1. การเข้ารับการตรวจเช็กสภาพรถ
ผู้เข้าร่วมโครงการ Grab Rentals จะต้องเข้าตรวจเช็กสภาพรถตามเวลานัดหมายของยุโรปคาร์ หากไม่เข้าตามเวลาที่กำหนด จะถูกระงับบัญชีผู้ขับขี่ชั่วคราว จนกว่าจะมีการเข้าตรวจเช็กสภาพรถ (มีการคิดค่าเช่าปกติ)

2. การชำระค่าปรับจากการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร
ผู้เข้าร่วมโครงการ Grab Rentals ที่มีความจำเป็นชำระค่าปรับกับยุโรปคาร์ จะต้องชำระตามวันเวลาที่ได้นัดหมายไว้ หากไม่ทำการชำระตามเวลาที่กำหนด จะถูกระงับบัญชีผู้ขับขี่ชั่วคราว จนกว่าจะมีการชำระตามยอดที่ค้างชำระ (มีการคิดค่าเช่าปกติ)

3. การนำรถเช่าของยุโรปคาร์ออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผู้เข้าร่วมโครงการ Grab Rentals ไม่สามารถนำรถเช่าของยุโรปคาร์ออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ โดยไม่ได้ซื้อประกันกับยุโรปคาร์ หากตรวจพบการนำรถออกนอกพื้นที่โดยผิดเงื่อนไขของยุโรปคาร์ จะถูกพิจารณาให้สิ้นสุดสถานะสมาชิกโครงการ Grab Rentals โดยแกร็บแนะนำให้ปฏิบัติตาม ดังนี้

4. จำนวนงานขั้นต่ำรายสัปดาห์
ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 62 เป็นต้นไป เพื่อรักษาสถานะสมาชิกโครงการ Grab Rentals พาร์ทเนอร์จะได้รับการประเมินทุกๆ 4 สัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์จำเป็นต้องมีจำนวนงานอย่างน้อย 20 งาน (นับตั้งแต่จันทร์-อาทิตย์)* สำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีจำนวนงานน้อยกว่าเกณฑ์จะได้รับ SMS ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 : แจ้งเตือนจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์

 • ครั้งที่ 2 : สิ้นสุดสถานะสมาชิกโครงการ Grab Rentals

*ระบบจะเริ่มคำนวณใหม่ทุก 4 สัปดาห์ โดยเริ่มทุกวันจันทร์

ตัวอย่างการคำนวณ
นาย A เข้าร่วมโครงการ วันพุธ ระบบจะเริ่มคำนวณจำนวนงาน ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยมีจำนวนงานแต่ละสัปดาห์ ดังนี้

 

รอบสัปดาห์ จำนวนงาน การเตือน
สัปดาห์ที่ 1
90 งาน
-
สัปดาห์ที่ 2
15 งาน
แจ้งเตือนจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์
สัปดาห์ที่ 3
78 งาน
-
สัปดาห์ที่ 4
18 งาน
สิ้นสุดสถานะโครงการ Grab Rentals

 

จากตัวอย่าง ในรอบ 4 สัปดาห์ นาย A มีจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์ 2 สัปดาห์
- สัปดาห์ที่ 2: รับ SMS แจ้งเตือนจำนวนงานรายสัปดาห์ต่ำกว่าเกณฑ์
- สัปดาห์ที่ 4: รับ SMS สิ้นสุดสถานะสมาชิกโครงการ Grab Rentals
ดังนั้นนาย A จะสิ้นสุดสถานะสมาชิกโครงการ Grab Rentals ภายในสัปดาห์ที่มีจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์ครั้งที่ 2 (ซึ่งตรงกับสัปดาห์ที่ 4)

5. การเปลี่ยนแปลงวันจ่ายค่าเช่า
เปลี่ยนแปลงวันจ่ายค่าเช่า จากวันพุธเป็นวันศุกร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 62 เป็นต้นไป ส่งผลให้รอบชำระของวันพุธที่ 14 ส.ค. 62 มีความจำเป็นต้องชำระจำนวน 9 วัน (รวมยอดชำระวันที่ 14-15 ส.ค. 62) ซึ่งเป็นรอบชำระแบบเดิมครั้งสุดท้าย และจะชำระตามเงื่อนไขที่ประกาศในรอบถัดไป เริ่มวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62

แกร็บทอล์ก ครั้งที่ 10 | ฉลอง 6 ปีแกร็บประเทศไทย ตอบ 6 ข้อสงสัยที่พาร์ทเนอร์อยากรู้

 
IMG_0743.jpg

แกร็บชวนพาร์ทเนอร์เข้าร่วมงานแกร็บทอล์ก ครั้งที่ 10 ฉลองครบรอบ 6 ปี แกร็บ ประเทศไทย เมื่อ 21 ส.ค. 62 โดยภายในงานได้มีกิจกรรม และของรางวัลมากมายจากแกร็บ และบริษัทพันธมิตร ที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับพาร์ทเนอร์ของเราในงานนี้ด้วย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการพูดคุย และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ของพาร์ทเนอร์ โดยตัวแทนเจ้าหน้าที่ของแกร็บ รวมถึงร่วมฟังวิสัยทัศน์ และทิศทางของแกร็บในอนาคตอีกด้วย

IMG_0864.jpg

แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ เพื่อพาร์ทเนอร์ของเราอยู่เสมอ ติดตามกิจกรรมใหม่ ๆ จากเราได้ที่เมนู Benefits ในแอปฯ Grab Driver

 

แกร็บฟู้ดเอ็กซ์ ปาร์ตี้ ครั้งที่ 2

 
IMG_1131.jpg

หลังจากส่งความอร่อยทั่วกรุงกันมาตลอดเดือน เมื่อ 23 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา แกร็บได้ชวนพาร์ทเนอร์แกร็บฟู้ดเอ็กซ์ มารับประทานอาหารร่วมกัน กับเมนูที่หลากหลายในบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

นอกจากอาหารอร่อย ๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมพร้อมของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ จากแกร็บให้พาร์ทเนอร์ได้ร่วมสนุกกันภายในงานอีกด้วย

IMG_1442.jpg

และพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เรายังมีเซอร์ไพรซ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยการชวนเพื่อน ๆ พาร์ทเนอร์ภายในงาน ร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับพาร์ทเนอร์ที่เกิดในวันนี้อีกด้วย

IMG_1388.jpg

แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้กับพาร์ทเนอร์ของเราอยู่เสมอ ติดตามกิจกรรมใหม่ ๆ จากแกร็บได้ที่เมนู Benefits ในแอปฯ Grab Driver

IMG_1451.jpg
 

พาร์ทเนอร์แกร็บแท็กซี่ เข้าร่วมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 
IMG_2949.jpg

18 ก.ค. 62 แกร็บได้ชวนพาร์ทเนอร์แกร็บแท็กซี่มาร่วมอบรมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้คนบนท้องถนน หากพบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

IMG_3034.jpg

โดยการอบรมครั้งนี้ก็ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตมาเป็นผู้ฝึกสอนทักษะการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตให้กับพาร์ทเนอร์ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่พาร์ทเนอร์จะได้ลองลงมือทำกันจริง ๆ ด้วย

IMG_3191.jpg
IMG_3158.jpg
IMG_3291.jpg

แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ เพื่อพาร์ทเนอร์ของเราอยู่เสมอ ติดตามกิจกรรมใหม่ ๆ จากเราได้ที่เมนู Benefits ในแอปฯ Grab Driver

 

แกร็บโค้ช ครั้งที่ 5

 
_N6A2304.jpg

ต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 5 แล้ว สำหรับโครงการแกร็บโค้ช โครงการที่แกร็บได้คัดสรรค์นักขับระดับแถวหน้าของเรา มาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อแชร์ประสบการณ์การขับ และเทคนิคการสร้างรายได้แบบมือโปรให้เพื่อน ๆ นักขับด้วยกัน

โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 62 พาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วมโครงการก็ได้พบปะกับโค้ช เพื่อเรียนรู้เทคนิค และประสบการณ์กันอย่างจัดเต็ม ก่อนที่จะเริ่มออกถนนเพื่อรับงานจริง โดยมีเหล่าโค้ชคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่าจบจากโครงการนี้ไปพาร์ทเนอร์จะเก่งขึ้น และสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นแน่นอน

แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ เพื่อพาร์ทเนอร์ของเราอยู่เสมอ สามารถติดตามกิจกรรมใหม่ ๆ ได้ที่เมนู Benefits ในแอปฯ Grab Driver

 

แกร็บโค้ช ปาร์ตี้ ครั้งที่ 4

 

จบการแข่งขันกันไปแล้วสำหรับโครงการแกร็บโค้ช ครั้งที่ 4 โครงการที่แกร็บได้คัดสรรค์นักขับระดับแถวหน้าของเรา มาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อแชร์ประสบการณ์การขับ และเทคนิคการสร้างรายได้แบบมือโปรให้เพื่อน ๆ นักขับด้วยกัน

ไม่เพียงแค่เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น โครงการแกร็บโค้ชยังจัดการแข่งขันให้เหล่านักขับได้ลองนำเทคนิค และความรู้ที่ได้รับไปลองขับสร้างรายได้กันจริง ๆ โดยมีโค้ชคอยแนะนำ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

และเมื่อ 10 ก.ค. 62 ที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศผลผู้ชนะจากโครงการแกร็บโค้ช ครั้งที่ 4 กันไปเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับปาร์ตี้สังสรรค์เพื่อเป็นร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะ และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่สามารถก้าวผ่านขีดจำกัดของตัวเอง เพื่อเรียนรู้ และสามารถสร้างรายได้ที่มากขึ้นได้อีกด้วย

IMG_2214.jpg
IMG_2205.jpg
IMG_2200.jpg

แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้กับพาร์ทเนอร์ของเราอยู่เสมอ ติดตามกิจกรรมใหม่ ๆ จากแกร็บได้ที่เมนู Benefits ในแอปฯ Grab Driver

 

แกร็บเอ็กซ์เพรส ร่วมให้บริการส่งสินค้าจาก 'โครงการหลวง ๕๐'

 

แกร็บร่วมกับโครงการหลวง ร่วมรับ-ส่งสินค้าจากงาน ‘โครงการหลวง ๕๐’ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 9-18 ส.ค. 62

68266440_2318761271556088_5888472623209250816_n.jpg

โครงการหลวง ๕๐

 • วันที่ 9-18 สิงหาคม 2562

 • สถานที่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น1 โซนเอเดน1 หน้าบันไดเลื่อน

 • จุดจอดรถ: ทางเข้าฝั่งถนนพระราม 1 (เลยอาคาร ดิออฟฟิศ ไปเล็กน้อย) มีป้าย Grab ตั้งไว้เป็นจุดสังเกต (เฉพาะงานโครงการหลวงเท่านั้น)

Royal Project Map.png

ขั้นตอนการรับงาน

 1. สังเกตจุดรับสินค้าว่าเป็น ‘โครงการหลวง แกร็บเอ็กซ์เพรส’

 2. เดินทางไปที่จุดรับสินค้า แผนที่จะนำทางไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 3. เข้าไปรับของที่บูธของแกร็บ ในงาน ‘โครงการหลวง ๕๐‘ และนำไปส่งตามขั้นตอนของแกร็บเอ็กซ์เพรสตามปกติ

Royal Project Park.png
Royal Project Pickup.png
 

[GrabCar, GrabTaxi BKK] มาตรฐานคุณภาพการบริการของพาร์ทเนอร์

ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 62 เป็นต้นไป สำหรับพาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น แกร็บจะนำ ‘อัตราสำเร็จงาน‘ และ ‘คะแนนบริการ (คะแนนดาว)‘ มาเป็นหลักเกณฑ์เพื่อประเมินมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ ดังนี้

 1. พาร์ทเนอร์ต้องรักษาอัตราสำเร็จงานและคะแนนบริการตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกันการระงับสัญญาณ

  • GrabCar ต้องมีอัตราสำเร็จงานไม่น้อยกว่า 30% และ คะแนนบริการไม่น้อยกว่า 4.50

  • GrabTaxi ต้องมีคะแนนบริการไม่น้อยกว่า 4.50

 2. หากพาร์ทเนอร์มีอัตราสำเร็จงานหรือคะแนนบริการน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS และหากไม่ดำเนินการแก้ไข จะถูกระงับสัญญาณชั่วคราวโดยเงื่อนไขจะถูกระบุไว้ในข้อความ SMS

 3. พาร์ทเนอร์สามารถตรวจสอบเงื่อนไขอินเซนทีฟ ได้ที่เมนู ‘อินเซนทีฟ’ บนแอปฯ Grab Driver

*แกร็บแนะนำให้รักษาอัตราสำเร็จงานให้มากกว่า 55% (อ่านรายละเอียดอัตราสำเร็จงาน คลิกที่นี่) และคะแนนบริการมากกว่า 4.70 ขึ้นไป เพื่อรับอินเซนทีฟอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการถูกระงับสัญญาณชั่วคราว

คะแนนดาว และ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการสำหรับพาร์ทเนอร์

 
star rating.jpg
 

"คะแนนดาว"

คะแนนดาว

คะแนนดาว คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของพาร์ทเนอร์ซึ่งจะมี 5 ระดับคะแนน คือ 1-5 ดาว ซึ่งกลุ่มผู้ใช้บริการที่สามารถให้คะแนนดาวได้ ได้แก่ กลุ่มที่คนขับกดฉันมาถึงแล้ว และรับผู้โดยสาร จนถึง เมื่อคนขับกดส่งงาน และส่งใบเสร็จ (กลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถให้คะแนนดาวได้: เมื่อมีการกดยกเลิกทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการยกเลิก หรือ คนขับยกเลิก)

วิธีการคิดคะแนนดาว

คิดจากการหาค่าเฉลี่ยคะแนนดาวที่พาร์ทเนอร์ได้รับการประเมินด้วยเหตุผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากพาร์ทเนอร์เอง โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

คะแนนดาวเฉลี่ย = [(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 5 ดาว x 5) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 4 ดาว x 4) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 3 ดาว x 3) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 2 ดาว x 2) +(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 1 ดาว x 1)] ÷ จำนวนผู้โดยสารที่ให้คะแนนดาวทั้งหมด

ตัวอย่าง

star rating.png

= [(15×5) + (2×4) + (4×3) + (1×2) + (3×1)] ÷ (15+2+4+1+3)
= (75+8+12+2+3) ÷ 25
= 100 ÷ 25
= 4.0 ดาว

แกร็บตระหนักดีว่า ผู้ใช้บริการอาจให้คะแนนดาวในเหตุผลที่พาร์ทเนอร์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น แอปพลิเคชัน หรือ สภาพจราจร ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย เหตุผลบางประการที่ผู้ใช้บริการเลือกให้คะแนน 1-4 ดาว และไม่เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของพาร์ทเนอร์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณในคะแนนดาวเฉลี่ย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการให้คะแนนคลิกที่นี่


การควบคุมคุณภาพการให้บริการ

เนื่องจากทางบริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพการบริการและความปลอดภัยตามมาตรฐานการบริการที่ดี ดังนั้น พาร์ทเนอร์จะได้รับการประเมินคุณภาพการบริการซึ่งวัดจากคะแนนดาว โดยจะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการ ดังนี้

สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabBike, GrabExpress, GrabFood, GrabCar, GrabTaxi

 1. พาร์ทเนอร์ต้องมีคะแนนดาวตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

  • GrabBike, GrabExpress, GrabFood ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.50 ดาวขึ้นไป

  • GrabCar, GrabTaxi ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.50 ดาวขึ้นไป

 2. หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) จะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS เป็นรายสัปดาห์*

 3. พาร์ทเนอร์ที่มีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) และได้รับ SMS เพื่อในข้อ (2) จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

 4. หลังการอบรม พาร์ทเนอร์ต้องแสดงประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้นให้เทียบเท่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) โดย

  • พาร์ทเนอร์รถยนต์ทุกประเภทจะมีระยะเวลา 4 สัปดาห์

  • พาร์ทเนอร์รถจักยานยนต์ทุกประเภทจะมีระยะเวลา 2 สัปดาห์

 5. หากพบการร้องเรียนเรื่องเดิมครั้งที่ 2 พาร์ทเนอร์จะโดนระงับสัญญาณชั่วคราวทันทีเพื่อเข้ารับการอบรมอีกครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงที่เกิดขึ้น และหากพบการร้องเรียนครั้งที่ 3 อาจส่งผลให้พาร์ทเนอร์ถูกระงับสัญญาณถาวร

 6. หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนดาวอยู่ที่ 1 – 2 ดาว บริษัทจะทำการตรวจสอบการบริการอย่างเคร่งครัด และคุณอาจถูกพิจารณาในการระงับสัญญาณถาวร

*พาร์ทเนอร์ที่ได้รับ SMS แจ้งเตือน จะถูกตรวจสอบการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการและหากพบว่าเป็นการร้องเรียนที่เกิดขึ้นจริง พาร์ทเนอร์จะถูกระงับสัญญาณ เพื่อเข้ารับการอบรมการให้บริการ

สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe

 1. พาร์ทเนอร์ต้องมีคะแนนดาวตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

  • GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป

 2. หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) จะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS และต้องดำเนินการปรับปรุงดังนี้

  • พาร์ทเนอร์ต่างจังหวัด: พาร์ทเนอร์จะได้รับแบบทดสอบออนไลน์ที่ส่งไปพร้อม SMS แจ้งเตือน โดยต้องทำแบบทดสอบภายใน 3 วัน ให้ผ่านตามเกณฑ์ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้มีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป ภายใน 2 สัปดาห์

  • พาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ: ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงการให้บริการ หลังจากนั้นพาร์ทเนอร์จะมีระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้มีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป

 3. หากพาร์ทเนอร์ต่างจังหวัดทำแบบทดสอบไม่ผ่าน หรือ พาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ ไม่เข้ารับการอบรม จะถูกยกเลิกการให้บริการ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe (โดยยังคงให้บริการประเภทอื่นนอกเหนือจากหมวดหมู่นี้ได้ และเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

 4. หากคุณถูกยกเลิกการให้บริการ คุณจะสามารถกลับมารับงาน GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe ได้อีกครั้ง เมื่อสามารถปรับปรุงคะแนนดาวให้ได้ 4.70 ดาวขึ้นไป เป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน


หมายเหตุ (โปรดทำความเข้าใจอย่างละเอียด)

 • หลังจากได้รับ SMS และถูกระงับสัญญาณ คุณสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงการให้บริการกับโครงการขับดีมีดาวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

 • สถานที่อบรม : อาคารธนภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 • วันและเวลาอบรม : ทุกวันจันทร์ หรือ วันพุธ เวลา 18:00น. 

 • พาร์ทเนอร์ที่เข้าอบรมจะต้องสอบวัดผลหลังเข้ารับการอบรมเสร็จสิ้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  - ผลการทดสอบต่ำกว่า 70% จะไม่ได้รับการพิจารณาเปิดระบบ (สามารถลงชื่อสอบวัดผลได้อีกครั้งในเดือนถัดไปและจะไม่เปิดระบบให้จนกว่าจะผ่านการสอบอบรม)
  - ผลการทดสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 70% จะได้รับการเปิดระบบเพื่อให้บริการภายใต้เงื่อนไข (และจะถูกตรวจสอบอีกครั้งในทุกๆ เดือนถัดไป)

 • พาร์ทเนอร์ที่ผ่านการทดสอบแล้วแต่ยังคงมีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป็นครั้งที่ 2 อาจส่งผลให้ถูกปิดระบบหรือระงับสัญญาณถาวร รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับทุกกรณี

 • สำหรับพื้นที่อื่นๆ นอกจาก กทม. จะได้รับ SMS แจ้งขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

 • พาร์ทเนอร์ที่ได้รับการให้คะแนนดาวจากผู้ใช้บริการไม่ถึง 10 ครั้ง (0-9 ครั้ง) คะแนนเหล่านั้นจะไม่ถูกนำมาคิดคะแนนดาว

 • ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะมีการพิจารณาคะแนนดาวเป็นรายเดือน แต่จะมีการติดตามทุกสัปดาห์ เช่น การคำนวนรอบเดือน ก.พ. จะใช้ข้อมูลคะแนนดาวที่ท่านได้รับล่าสุดถึงวันที่ 29 ก.พ. 2559 เป็นต้น

 • บริษัทฯ จะสื่อสารและให้ความเข้าใจกับผู้โดยสารถึงวิธีการให้คะแนนดาวและ รณรงค์ให้การให้คะแนนดาวถูกประเมินจากพฤติกรรมการให้บริการ มิใช่ระบบแอปพลิเคชัน

 • บริษัทฯ จะดำเนินการคัดกรองอย่างยุติธรรม มิฝักใฝ่ผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่รับสินบนว่าจ้างในการพิจารณา โดยหากบริษัทฯ ตรวจพบว่าพนักงานมีพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดอย่างถึงที่สุด

 • คำตัดสินของเจ้าหน้าที่ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ จะทำการคัดกรองผู้ขับขี่เป็นประจำทุกเดือน หากท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถอุทธรณ์ได้ที่ qc.th@grab.com


ประกาศคะแนนดาว 4.5 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabBike, GrabExpress, GrabFood “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป“
ประกาศคะแนนดาว 4.7 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe “มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป“
ประกาศคะแนนดาว 4.5 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabCar, GrabTaxi, JustGrab “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป”
ประกาศคะแนนดาว 4.4 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabCar, GrabTaxi, JustGrab “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป”

"แกร็บฟุตบอลคัพ" แมตช์กระชับมิตรของพาร์ทเนอร์แกร็บ

 

หลังจากมีเสียงเรียกร้องจากพาร์ทเนอร์ผู้รักในกีฬาฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่อง แกร็บจึงตอบรับเสียงของพี่ ๆ ด้วยกิจกรรมเพื่อพาร์ทเนอร์ที่เป็นคอลูกหนังโดยเฉพาะ กับการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร แกร็บฟุตบอลคัพ (Grab Football Cup) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 62 โดยมีพี่ ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 32 ทีมด้วยกัน

IMG_8183.jpg

เกมการแข่งขันดำเนินไปอย่างดุเดือด และน่าประทับใจ และไม่ว่าในสนามจะดุเดือดแค่ไหนการแข่งขันก็มักจะจบลงด้วยการแสดงน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของพาร์ทเนอร์แกร็บทุกคน

นอกสนามพาร์ทเนอร์ก็ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ทั้งในเรื่องฟุตบอล และประสบการณ์การขับแกร็บ รวมถึงหลาย ๆ คนก็ได้เพื่อนใหม่จากในงานนี้อีกด้วย

IMG_8336.jpg

การแข่งขันดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนเราได้แชมป์ Grab Football Cup ครั้งนี้ในที่สุด แกร็บขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะ และขอบคุณนักกีฬาทุก ๆ ทีมที่ได้มาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับกิจกรรมในครั้งนี้

IMG_8328.jpg

สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมนี้ก็ไม่ต้องเสียใจ แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ เพื่อพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่แอป Grab Driver และกลุ่มเฟซบุ๊กของแกร็บนะคะ

 

โครงการตรวจสุขภาพพาร์ทเนอร์แกร็บ ครั้งที่ 3

 

แกร็บห่วงใยในสุขภาพของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ทุกคน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับพาร์ทเนอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการตรวจสุขภาพที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

โดยเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 62 แกร็บได้ยกโรงพยาบาลมาไว้ที่อาคารธนภูมิโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ที่ได้ย้ายอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ เพื่อนำมาใช้สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ

IMG_8793.jpg

พาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร และได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์รู้ทันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ และสามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ ให้พี่ ๆ พาร์ทเนอร์ได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่แอปฯ Grab Driver และกลุ่มเฟซบุ๊กของแกร็บนะคะ

 

แกร็บฟู้ดเอ็กซ์ ปาร์ตี้ ครั้งที่ 1

 

พาร์ทเนอร์แกร็บฟู้ดเอ็กซ์ คือพาร์ทเนอร์แกร็บฟู้ดที่ทำงานเป็นทีม และมียอดการส่งอาหารจำนวนมากในแต่ละสัปดาห์ แกร็บจึงได้ชวนพี่ ๆ พาร์ทเนอร์แกร็บฟู้ดเอ็กซ์พักจากการส่งอาหารมาอิ่มอร่อยร่วมกับเพื่อน ๆ ในงานแกร็บฟู้ดเอ็กซ์ ปาร์ตี้ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ที่ร้าน แซ่บ คลาสสิค ซึ่งเป็นร้านอาหารขายดีในแกร็บฟู้ดเช่นกัน

IMG_6671.jpg

นอกจากความแซ่บจากอาหารอีสานหลากหลายเมนูแล้ว ยังมีกิจกรรม และของรางวัลแซ่บ ๆ ให้พาร์ทเนอร์ได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่พี่ ๆ พาร์ทเนอร์จะได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกทีมอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคกัน และนำมาใช้กับทีมของตัวเองได้ด้วย

IMG_6676.jpg

แกร็บขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ร่วมให้บริการ ส่งต่อมื้ออาหาร และประสบการณ์ที่ดีบนแอปพลิเคชันของแกร็บมาโดยตลอด แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ เพื่อพาร์ทเนอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่แอปฯ Grab Driver และกลุ่มเฟซบุ๊กของแกร็บ

 

พาร์ทเนอร์แกร็บแท็กซี่ เรียนภาษาอังกฤษฟรีกับแอนดรูว์ บิ๊กส์

 

เพราะลูกค้าแกร็บกว่าครึ่งเป็นชาวต่างชาติ แกร็บจึงได้ชวนพี่ ๆ พาร์ทเนอร์แกร็บแท็กซี่มาเรียนรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปด้วยกันกับอาจารย์ที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ อาจารย์แอนดรูว์ บิ๊กส์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 62

IMG_5827.jpg

การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยอาจารย์แอนดรูว์ได้เริ่มต้นด้วยการขจัดความกลัวออกไปจากทุกคนเสียก่อน เพื่อทำความเข้าใจว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก และฝรั่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และอาจารย์แอนดรูว์ยังมีคำศัพท์ง่าย ๆ ที่ใช้ได้จริง รวมถึงประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการรับงานมาฝากพี่ ๆ กันอีกมากมายด้วย

IMG_6048.jpg

และเพื่อให้พี่ ๆ สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกันอย่างเต็มที่ ในกิจกรรมนี้พี่ ๆ ยังจะได้ลองพูดสนทนากันโดยจำลองสถานการณ์จริงที่ต้องพบกับผู้โดยสารต่างชาติอีกด้วย

IMG_6075.jpg
IMG_6070.jpg

แกร็บหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทักษะความรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้พี่ ๆ สามารถรับผู้โดยสารต่างชาติได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องห่วงเรื่องการสื่อสารอีกต่อไป และอาจารย์แอนดรูว์ยังฝากไว้อีกด้วยว่าทุกคนสามารถเก่งขึ้นได้ เพียงแค่กล้าพูด ไม่ต้องกลัวผิด และให้คิดว่าลูกค้าต่างชาติทุกคนคือครูภาษาอังกฤษของเรา

IMG_6235.jpg

แกร็บขอขอบคุณพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ทุกท่านที่มาร่วมพัฒนาทักษะและบริการในกิจกรรมครั้งนี้ แกร็บยังคงมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง พี่ ๆ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของแกร็บได้ที่แอปฯ Grab Driver และกลุ่มเฟซบุ๊กของแกร็บ

 

ประกาศผลการแข่งขัน โครงการแกร็บโค้ช ครั้งที่ 3

 

โครงการแกร็บโค้ชเป็นโครงการที่พาร์ทเนอร์แกร็บมือใหม่ หรือพาร์ทเนอร์ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง จะได้มีโอกาสมาพบปะกับโค้ชผู้มีประสบการณ์การขับ และสร้างรายได้จากการขับแกร็บ เพื่อเรียนรู้เทคนิค และเคล็ดลับต่าง ๆ ทั้งจากการพูดคุย และการลงสนามจริง และยังมีการแข่งขันของแต่ละทีม โดยมีโค้ชเป็นหัวหน้าทีมอีกด้วย

IMG_6960.jpg

ในวันที่ 5 มิ.ย. 62 เราก็ได้ผู้ชนะจากโครงการแกร็บโค้ช ครั้งที่ 3 และมีการจัดปาร์ตี้ เพื่อประกาศผลการแข่งขัน และแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 3 ทีม และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วย

แกร็บขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกคนที่ได้รับรางวัล รวมถึงยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัด และสามารถพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นได้

IMG_6954.jpg
IMG_6950.jpg

แม้จะจบจากโครงการนี้ไปแล้วแกร็บหวังว่าพาร์ทเนอร์ทุกท่านจะได้รับเทคนิค และประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาตัวเองได้ต่อไป รวมถึงมิตรภาพจากโค้ช และเพื่อน ๆ ในทีมที่สามารถให้คำปรึกษา และแชร์เทคนิคให้กันและกันอย่างสม่ำเสมอ

แกร็บตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ จากแกร็บได้ที่แอปฯ Grab Driver และกลุ่มเฟซบุ๊กของแกร็บ

 

แกร็บชวนพาร์ทเนอร์เรียนรู้การดูแลรักษามอเตอร์ไซค์คู่ใจด้วยตัวเอง

 

เพราะมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำมาหากิน แต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจของพาร์ทเนอร์แกร็บไบค์ และแกร็บฟู้ดอีกด้วย แกร็บจึงชวนพาร์ทเนอร์มาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ด้วยกันในวันที่ 25 พ.ค. 62

พาร์ทเนอร์จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การตรวจเช็คสภาพมอเตอร์ไซค์ก่อนใช้งาน การเลือกน้ำมันเครื่อง ยางมอเตอร์ไซค์ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรถของตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากไบค์แมน

L___2538.jpg
L___2570.jpg

เรียนทฤษฎีกันไปแล้ว ทีมงานไบค์แมนยังพาพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ลงสนามเรียนรู้ภาคปฏิบัติกับมอเตอร์ไซค์จริง ๆ กันอีกด้วย เรียกได้ว่าจบจากกิจกรรมนี้ไปแทบไม่ต้องง้อช่างกันเลยทีเดียว

L___2639.jpg
L___2680.jpg

แกร็บขอขอบคุณทีมงานไบค์แมนที่ได้มาให้ความรู้กับพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของแกร็บ และขอบคุณพี่ ๆ พาร์ทเนอร์ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แกร็บยังคงมีกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์ และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ จากแกร็บได้ที่ WWW.GRABDRIVERBENEFITS.COM

L___2617.jpg

สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมนี้ไปสามารถเรียนรู้เทคนิคการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์จากแกร็บ และไบค์แมน ได้ที่รายการ ‘เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับแกร็บ‘ ทางช่องยูทูบ GRABDRIVERTH