มีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกงาน ?

 
จำเป็นต้องยกเลิกงาน-02.jpg
 

แกร็บรับทราบถึงความต้องการของพาร์ทเนอร์ เมื่อจำเป็นต้องยกเลิกงานหลังจากเดินทางมาถึงจุดรับแล้วด้วยสาเหตุเหล่านี้

★ ไม่พบผู้โดยสาร
★ ผู้โดยสารมากับสัตว์เลี้ยง
★ ไม่สามารถรับผู้โดยสารที่สถานที่ดังกล่าวได้
★ มีผู้โดยสารหลายคนเกินไปหรือสัมภาระมากเกินไป

ด้วยเหตุนี้เอง แกร็บจึงพัฒนาและปรับปรุงระบบการยกเลิกงาน ให้ตอบสนองความต้องการของพาร์ทเนอร์มากที่สุด นั่นหมายถึง พาร์ทเนอร์จะสามารถยกเลิกงานจากกรณีดังกล่าวและสาเหตุอื่น ๆ ที่เหมาะสมได้ โดย ไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน* (ไม่เกินจำนวนครั้งที่กำหนด) หากการยกเลิกงานนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

เริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำหรับทุกประเภทบริการที่เป็นการเดินทาง (ส่งผู้โดยสาร) ทั่วประเทศ


เมื่อยกเลิกก่อนถึงจุดรับ

หากพาร์ทเนอร์ยกเลิกงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามก่อนถึงจุดรับและไม่กด ‘ถึงจุดรับแล้ว’ การยกเลิกงานนั้นจะส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน

 
Picture2.png
 

เมื่อยกเลิกหลังถึงจุดรับ

หากพาร์ทเนอร์ยกเลิกงาน หลังจากที่ถึงจุดรับและกด ‘ถึงจุดรับแล้ว‘ การยกเลิกงานนั้นจะไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน หากเป็นการยกเลิกด้วยเหตุผลต่อไปนี้

 1. ไม่พบผู้โดยสาร* (เฉพาะกรณีรอผู้โดยสารที่จุดรับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 นาที หลังกด ‘ถึงจุดรับแล้ว’ เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

 2. ผู้โดยสารมากับสัตว์เลี้ยง

 3. ไม่สามารถรับผู้โดยสารที่สถานที่ดังกล่าวได้

 4. มีผู้โดยสารหลายคนเกินไปหรือสัมภาระมากเกินไป

หมายเหตุ: กรุณายกเลิกเมื่อจำเป็นเท่านั้น (มีกำหนดจำนวนที่สามารถยกเลิกได้ต่อวันเพื่อป้องกันพฤติกรรมทุจริต)


พาร์ทเนอร์จะเห็นเหตุผลเหล่านี้ต่อเมื่อมาถึงที่จุดรับ และกด ‘ถึงจุดรับแล้ว’ เท่านั้น

 
cancellations-3.png
 

วิธียกเลิกงาน

dax+cancellations.png

หลังจากที่พาร์ทเนอร์รับงานแล้ว หากต้องการยกเลิกงานนั้น ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม พาร์ทเนอร์ต้องกดที่เมนู ‘อื่นๆ’ ที่แถบเมนูด้านล่าง แล้ว ‘ยกเลิก’ โดยหากมาถึงที่จุดรับ และกด ‘ถึงจุดรับแล้ว’ พาร์ทเนอร์จะเห็นสาเหตุของการยกเลิกดังต่อไปนี้

 1. ไม่พบผู้โดยสาร

 2. ผู้โดยสารมากับสัตว์เลี้ยง

 3. ไม่สามารถรับผู้โดยสารที่สถานที่ดังกล่าวได้

 4. มีผู้โดยสารหลายคนเกินไปหรือสัมภาระมากเกินไป

 5. ฉันไม่ต้องการให้บริการงานนี้: ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน


กระดานถาม - ตอบ

ถาม: ฉันสามารถกดปุ่ม 'ถึงจุดรับแล้ว' ได้ ต่อเมื่อฉันถึงจุดรับผู้โดยสารแล้วเท่านั้นใช่หรือไม่ ?

ตอบ: ใช่ค่ะ แกร็บมีระบบตรวจสอบตำแหน่งของพาร์ทเนอร์ หากพาร์ทเนอร์กดปุ่ม 'ถึงจุดรับแล้ว' ก่อนถึงจุดรับ พาร์ทเนอร์จะไม่สามารถยกเลิกงานแบบไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานได้


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากฉันกดปุ่ม 'ถึงจุดรับแล้ว' ก่อนที่จะถึงจุดรับผู้โดยสาร ?

ตอบ: หากพาร์ทเนอร์ยืนยันที่จะยกเลิกงาน การยกเลิกงานนั้นจะส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานของพาร์ทเนอร์ค่ะ


ถาม: ฉันต้องรอผู้โดยสารที่จุดรับนานแค่ไหนถึงจะสามารถยกเลิกงาน กรณีไม่พบผู้โดยสาร โดยไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานได้ ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์ต้องรอผู้โดยสารที่จุดรับไม่ต่ำกว่า 5 นาที หลังจากที่มาถึงจุดรับ และกดปุ่ม 'ถึงจุดรับแล้ว' ค่ะ


ถาม: ฉันหาผู้โดยสารไม่พบ และได้ขับรถออกมาจากจุดรับแล้ว ฉันจะสามารถยกเลิกงานโดยไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานได้หรือไม่ ?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ เพื่อยกเลิกงานด้วยสาเหตุ 'ไม่พบผู้โดยสาร' โดยไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน พาร์ทเนอร์จำเป็นกด 'ยกเลิก' ในขณะที่ยังอยู่ ณ จุดรับเท่านั้น


ถาม: ฉันอยู่ที่จุดรับแล้วเมื่อยกเลิกงาน แต่ทำไมการยกเลิกงานถึงส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน ?

ตอบ: สาเหตุอาจมาจาก
1. พาร์ทเนอร์ยกเลิกงานด้วยสาเหตุนี้บ่อยเกินกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด หรือ
2. ระบบนำทาง GPS บนเครื่องมือสื่อสารของพาร์ทเนอร์ทำงานไม่ปกติ
3. (กรณียกเลิกเพราะหาผู้โดยสารไม่พบ) พาร์ทเนอร์รอผู้โดยสารที่จุดรับไม่ครบ 5 นาที หรือไม่ได้อยู่ ณ จุดรับขณะที่ยกเลิกงาน


ถาม: ในกรณีที่ผู้โดยสารจองรถผิดประเภท ฉันสามารถยกเลิกงานเหล่านี้โดยไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานได้ไหม ?

ตอบ: ได้ค่ะ พาร์ทเนอร์สามารถยกเลิกงานได้หากเดินทางไปถึงที่จุดรับแล้ว และกด 'ถึงจุดรับแล้ว' ก่อนยกเลิกงาน

[BFV] คิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์

ประกาศล่าสุด ณ 7 ม.ค. 62
เตรียมเปิดทดลองใช้ข้อความคิวสนามบินผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) บนแอปฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

 
 

มาก่อนได้ก่อนกับคิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์

แกร็บรับทราบถึงความยุ่งยากในการเข้ารับผู้โดยสารที่สนามบินบุรีรัมย์ แกร็บจึงได้พัฒนาบริการ ‘คิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์’ เพื่อตอบรับความต้องการของพาร์ทเนอร์ให้ทุกท่านได้รับงานตามลำดับก่อนหลัง โดยแกร็บจะเปิดทดลองให้บริการคิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์สำหรับพาร์ทเนอร์ JustGrab และ GrabXL ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ศ

คิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์

พาร์ทเนอร์จะได้รับงานจากผู้โดยสารตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) นั่นหมายถึง พาร์ทเนอร์ที่เข้าไปยังพื้นที่เข้ารับคิว (พื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อน) จะได้รับคิวจากแกร็บผ่านเมนูแจ้งเตือนภายในแอปฯ คนขับ โดยอัตโนมัติ จากนั้น ผู้โดยสารที่เรียกรถในสนามบิน (พื้นที่แรเงาสีเขียวเข้ม) จะได้รถจากพาร์ทเนอร์ตามลำดับคิวจากแกร็บเท่านั้น

พี่ ๆ จะได้รับข้อความแจ้งลำดับคิวสนามบินบุรีรัมย์เมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่สีเขียวอ่อน โดยมีจุดสังเกตทางเข้าพื้นที่รับคิว ตามรูปภาพด้านล่าง

 1. ขับออกจากตัวเมือง ต้องขับผ่าน "ครัวโคกสุพรรณ"

 2. ขับเข้าสู่ตัวเมือง ต้องขับผ่าน “สวนป่าโคกโจด”

 

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

 

หากขับออกจากตัวเมือง

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 1

หากขับเข้าสู่ตัวเมือง

BFV_Queue 3
 

อย่าลิมนะคะ! พี่ ๆ ต้องขับเข้าพื้นที่สีเขียวอ่อนแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับข้อความแจ้งคิวผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ จากแกร็บค่ะ โดยพี่ๆ จะได้รับข้อความแจ้งคิวทุกครั้งที่คิวอัปเดตหรือทุกๆ 30 นาที หลังจากนั้นข้อความแจ้งคิวจะหายไปภายใน 30 นาทีค่ะ

หมายเหตุ: ในบางกรณี พาร์ทเนอร์อาจได้รับข้อความแจ้งคิวผ่านทาง SMS

 
before edit.png
 
 
edit.png
 

ไม่ได้รับข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวเป็นเวลานาน ต้องทำอย่างไร ?

หากพี่ ๆ ไม่ได้รับความข้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวเป็นเวลานาน พี่ ๆ จะต้องทำการรีเฟรชกล่องข้อความแจ้งเตือนด้วยการแตะค้างที่หน้าจอกล่องข้อความซักครู่และลากลง สัญลักษณ์วงกลมที่กำลังหมุนอยู่จะปรากฎบนหน้าจอซึ่งหมายถึงกล่องข้อความกำลังรีเฟรช หากทำการรีเฟรชเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับข้อความแจ้งลำดับคิวใหม่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะ เพราะนั่นหมายถึงลำดับคิวของพี่ ๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ

ข้อดี

 • ระบบมาก่อนได้ก่อน ด้วยบริการข้อความแจ้งลำดับคิวทันทีที่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินบุรีรัมย์ โดยระบบจะส่งข้อความแจ้งลำดับการเปลี่ยนแปลงคิวทุก ๆ 5 คิวที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ

 • ไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถเพื่อให้ใกล้ผู้โดยสารมากที่สุด

 • เมื่อทราบลำดับคิวแล้ว สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องการอยู่ในพื้นที่เพื่อรอคิวต่อหรือไม่ 

 • สะดวกสบายเพราะคาดคะเนระยะเวลาโดยประมาณที่จะต้องรอผู้โดยสารได้ทันที


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับงานจากสนามบินบุรีรัมย์?

ตอบ: เพียงแค่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินบุรีรัมย์ (พื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนข้างต้น) สมาชิกจะได้รับคิวจากแกร็บทาง ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับโดยอัตโนมัติค่ะ ทั้งนี้ คิวของท่านจะดำเนินการตามระบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านทุกครั้งที่เข้าพื้นที่คิว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับลำดับคิวเรียบร้อยแล้วก่อนหาที่จอดรถค่ะ จากน้ัน ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านเปลี่ยนแปลง (ทุก ๆ 5 คิว) จวบจนท่านได้รับงานจากผู้โดยสารและออกจากพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: พื้นที่คิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์อยู่ที่ไหน?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถตรวจสอบพื้นที่เข้ารับคิวได้ที่รูปภาพใต้หัวข้อ 'จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว' ด้านบน โดยอ้างอิงจากพื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนบนแผนที่ค่ะ


ถาม: หากฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คิว ฉันจะได้รับงานจากสนามบินบุรีรัมย์หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้แน่นอนค่ะ สมาชิกต้องอยู่ในพื้นที่คิวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับงานเมื่อได้รับข้อความต้อนรับเข้าพื้นที่คิวพร้อมลำดับคิวที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับค่ะ


ถาม: ฉันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะได้รับงานจากคิวผู้โดยสารบุรีรัมย์?

ตอบ: ระบบจะดำเนินการตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) โดยท่านสามารถคาดเดาระยะเวลาได้จากลำดับคิวของท่าน รวมถึงการเลื่อนขึ้นของคิวซึ่งจะแจ้งเตือนที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินและปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย


ถาม: ฉันสามารถเข้าคิวรับงานจากหลายประเภทการให้บริการพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ค่ะ ท่านสามารถออนไลน์เพื่อรับงานจากหลายประเภทพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น JustGrab สามารถออนไลน์ GrabXL ได้ค่ะ


ถาม: หากฉันออนไลน์เพื่อรับงานหลายประเภทพร้อมกัน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ฉันอย่างไร?

ตอบ: ลำดับคิวของแต่ละบริการจะถูกจัดคิวแยกกันค่ะ โดยระบบจะส่งข้อความเพื่อแจ้งลำดับคิวของงานประเภทนั้น ๆ ให้สมาชิกทราบพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • ยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ค่ะ คุณอยู่ในคิว JustGrab ลำดับ 6 - 10 และ GrabXL ลำดับ 1 - 5


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากถึงคิวของฉันและฉันกดรับงานแล้ว แต่ผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานเพียงบริการเดียว ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น ทั้งนี้ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารยกเลิกค่ะ


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับคิวอื่น ๆ ของฉัน หากฉันออนไลน์หลายประเภทการให้บริการ และผู้โดยสารยกเลิกงานประเภทที่ถึงคิว?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานหลายประเภทการให้บริการ ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งสมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คิวในประเภทการให้บริการอื่น ๆ ของท่านจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ท่านออนไลน์รับงาน JustGrab และ GrabXL
 2. ท่านเข้าสู่พื้นที่คิวและได้รับคิว JustGrab ลำดับ 6 - 10 และ GrabXL ลำดับ 11 - 15
 3. ท่านจอดรอคิวเพื่อรับงานจากคิวผู้โดยสารบุรีรัมย์ และได้รับข้อความแจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นของคิว ดังนี้ JustGrab ลำดับ 1 - 5 และ GrabXL ลำดับ 6 - 10
 4. ท่านได้รับงานจากคิว JustGrab เรียบร้อยแล้วแต่ผู้โดยสารยกเลิกงาน
 5. ลำดับคิว JustGrab ของท่านจะกลับสู่ลำดับ 1 - 5 ขณะที่ลำดับคิว GrabXL จะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นและลงของคิว ดังนี้ JustGrab ลำดับ 1 - 5 และ GrabXL ลำดับ 11 - 15 (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิว GrabXL ขณะนั้น)


ถาม: แกร็บมีเงื่อนไขหรือข้อควรระวังอะไรในการรับงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีเงื่อนไขค่ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

 • เมื่อสมาชิกเพิกเฉยต่องาน 2 ครั้ง (รวมทุกประเภทการให้บริการ) คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมาชิกยกเลิกงาน 1 ครั้ง คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงาน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิก ขณะที่คิวประเภทการให้บริการอื่นจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สมาชิกสามารถเลือกออนไลน์รับงานเพียงประเภทเดียวได้ โดยต้องออฟไลน์ประเภทการให้บริการที่ไม่สนใจตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: ทำไมคิวของฉันถึงถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่?

ตอบ: คิวของสมาชิกจะถูกเลื่อนลงไป ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น

 • ออฟไลน์แอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ปิดแอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ออกจากพื้นที่คิวนานกว่า 5 นาที
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงานและใช้เวลากลับเข้าพื้นที่คิวนานกว่า 15 นาที
 • ยกเลิกงานที่กดรับเรียบร้อยแล้ว (งานที่ได้จากคิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์)

ถาม: ฉันควรทำอย่างไร หากพบว่าคิวสนามบินยาวมาก?

ตอบ: ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพาร์ทเนอร์ค่ะ พาร์ทเนอร์สามารถตัดสินใจได้ว่าจะอยู่สนามบินเพื่อรอรับผู้โดยสาร หรือ ออกจากคิวเพื่อรับงานในตัวเมือง ทั้งนี้ การเข้าและออกจากคิวสนามบิน ไม่ส่งผลใด ๆ ต่ออัตรารับงานและยกเลิกงานค่ะ

อย่าลืมอัปเดตแอปฯ ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับบริการใหม่ ๆ จากแกร็บนะคะ

[HKT] คิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ต

ประกาศล่าสุด ณ 7 ม.ค. 62

เตรียมเปิดทดลองใช้ข้อความคิวสนามบินผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) บนแอปฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

มาก่อนได้ก่อนกับคิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ต

แกร็บรับทราบถึงความยุ่งยากของพี่ ๆ ในการเข้ารับผู้โดยสารที่สนามบินภูเก็ต แกร็บจึงได้พัฒนาบริการ ‘คิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ต’ เพื่อตอบรับความต้องการของพาร์ทเนอร์ โดยแกร็บจะเปิดทดลองให้บริการคิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ตสำหรับพาร์ทเนอร์ GrabCar, GrabTaxi, GrabCar 6-seater และ GrabXL เริ่มวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และจะเปิดให้ทดลองใช้บริการข้อความแจ้งคิวสนามบินผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ เร็วๆ นี้ค่ะ

(HKT) Airport Quing - Dax and Pax Area.PNG

คิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ต

พาร์ทเนอร์ที่เข้าไปยังพื้นที่ที่แรเงาสีเขียวอ่อนจะได้รับคิวจากแกร็บโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้โดยสารในพื้นที่แรเงาสีเขียวเข้มจะได้รถจากพาร์ทเนอร์ที่มีคิวจากแกร็บเท่านั้น โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับงานจากผู้โดยสารตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน)

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 1

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 1

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 2

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 2

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 3

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 3

พี่ ๆ จะได้รับคิวสนามบินภูเก็ตเมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเขียวอ่อน โดยมีจุดสังเกตทางเข้าพื้นที่รับคิวทั้ง 3 จุด ตามรูปภาพด้านบน

อย่าลิมนะคะ! พี่ ๆ ต้องขับผ่านจุดนี้แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับข้อความแจ้งคิวผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ จากแกร็บค่ะ โดยพี่ๆ จะได้รับข้อความแจ้งคิวทุกครั้งที่คิวอัปเดตหรือทุกๆ 30 นาที หลังจากนั้นข้อความแจ้งคิวจะหายไปภายใน 30 นาทีค่ะ

หมายเหตุ: ในบางกรณี พาร์ทเนอร์อาจได้รับข้อความแจ้งคิวผ่านทาง SMS

 
edit.png
 

ไม่ได้รับข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวเป็นเวลานาน ต้องทำอย่างไร ?

หากพี่ ๆ ไม่ได้รับความข้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวเป็นเวลานาน พี่ ๆ จะต้องทำการรีเฟรชกล่องข้อความแจ้งเตือนด้วยการแตะค้างที่หน้าจอกล่องข้อความซักครู่และลากลง สัญลักษณ์วงกลมที่กำลังหมุนอยู่จะปรากฎบนหน้าจอซึ่งหมายถึงกล่องข้อความกำลังรีเฟรช หากทำการรีเฟรชเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับข้อความแจ้งลำดับคิวใหม่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะ เพราะนั่นหมายถึงลำดับคิวของพี่ ๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ

อย่าลืมอัปเดตแอปฯ ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับบริการต่าง ๆ จากแกร็บนะคะ

ข้อดี

 • ระบบมาก่อนได้ก่อน ด้วยบริการข้อความแจ้งลำดับคิวทันทีที่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินภูเก็ต โดยระบบจะส่งข้อความแจ้งลำดับการเปลี่ยนแปลงคิวทุก ๆ 10 คิวที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ

 • ประหยัดค่าจอดรถเพราะไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังพื้นที่จอดรถของสนามบินเพื่อรอผู้โดยสารเรียกอีกต่อไป

 • ไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถเพื่อให้ใกล้ผู้โดยสารมากที่สุด

 • เมื่อทราบลำดับคิวแล้ว สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องการอยู่ในพื้นที่เพื่อรอคิวต่อหรือไม่ 

 • สะดวกสบายเพราะคาดคะเนระยะเวลาโดยประมาณที่จะต้องรอผู้โดยสารได้


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับงานจากสนามบินภูเก็ต?

ตอบ: เพียงแค่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินภูเก็ต (พื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนข้างต้น) สมาชิกจะได้รับคิวจากแกร็บทาง ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับโดยอัตโนมัติค่ะ ทั้งนี้ คิวของท่านจะดำเนินการตามระบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านทุกครั้งที่เข้าพื้นที่คิว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับลำดับคิวเรียบร้อยแล้วก่อนหาที่จอดรถค่ะ จากน้ัน ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านเปลี่ยนแปลง (ทุก ๆ 10 คิว) จวบจนท่านได้รับงานจากผู้โดยสารและออกจากพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: พื้นที่คิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ตอยู่ที่ไหน?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถตรวจสอบพื้นที่เข้ารับคิวได้ที่รูปภาพใต้หัวข้อ 'จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว' ด้านบน โดยอ้างอิงจากพื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนบนแผนที่ค่ะ


ถาม: หากฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คิว ฉันจะได้รับงานจากสนามบินภูเก็ตหรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้แน่นอนค่ะ สมาชิกต้องอยู่ในพื้นที่คิวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับงานเมื่อได้รับข้อความต้อนรับเข้าพื้นที่คิวพร้อมลำดับคิวที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับค่ะ


ถาม: ฉันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะได้รับงานจากคิวผู้โดยสารภูเก็ต?

ตอบ: ระบบจะดำเนินการตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) โดยท่านสามารถคาดเดาระยะเวลาได้จากลำดับคิวของท่าน รวมถึงการเลื่อนขึ้นของคิวซึ่งจะแจ้งเตือนที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินและปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย


ถาม: ฉันสามารถเข้าคิวรับงานจากหลายประเภทการให้บริการพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ค่ะ ท่านสามารถออนไลน์เพื่อรับงานจากหลายประเภทพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น GrabCar 6-seater สามารถออนไลน์ GrabCar และ GrabCar 6-seater


ถาม: หากฉันออนไลน์เพื่อรับงานหลายประเภทพร้อมกัน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ฉันอย่างไร?

ตอบ: ลโดยระบบจะส่งข้อความเพื่อแจ้งลำดับคิวของงานประเภทนั้น ๆ ให้สมาชิกทราบพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • ยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะ คุณอยู่ในคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 1 - 5


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากถึงคิวของฉันและฉันกดรับงานแล้ว แต่ผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานเพียงบริการเดียว ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น ทั้งนี้ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่า ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารยกเลิกค่ะ


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับคิวอื่น ๆ ของฉัน หากฉันออนไลน์หลายประเภทการให้บริการ และผู้โดยสารยกเลิกงานประเภทที่ถึงคิว?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานหลายประเภทการให้บริการ ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งสมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คิวในประเภทการให้บริการอื่น ๆ ของท่านจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ท่านออนไลน์รับงาน GrabCar และ GrabCar 6-seater
 2. ท่านเข้าสู่พื้นที่คิวและได้รับคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 11 - 15
 3. ท่านจอดรอคิวเพื่อรับงานจากคิวผู้โดยสารภูเก็ต และได้รับข้อความแจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 6 - 10
 4. ท่านได้รับงานจากคิว GrabCar เรียบร้อยแล้วแต่ผู้โดยสารยกเลิกงาน
 5. ลำดับคิว GrabCar ของท่านจะกลับสู่ลำดับ 1 - 5 ขณะที่ลำดับคิว GrabCar 6-seater จะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นและลงของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 11 - 15 (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิว GrabCar 6-seater ขณะนั้น)


ถาม: แกร็บมีเงื่อนไขหรือข้อควรระวังอะไรในการรับงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีเงื่อนไขค่ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

 • เมื่อสมาชิกเพิกเฉยต่องาน 2 ครั้ง (รวมทุกประเภทการให้บริการ) คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมาชิกยกเลิกงาน 1 ครั้ง คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงาน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิก ขณะที่คิวประเภทการให้บริการอื่นจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สมาชิกสามารถเลือกออนไลน์รับงานเพียงประเภทเดียวได้ โดยต้องออฟไลน์ประเภทการให้บริการที่ไม่สนใจตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: ทำไมคิวของฉันถึงถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่?

ตอบ: คิวของสมาชิกจะถูกเลื่อนลงไป ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น

 • ออฟไลน์แอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ปิดแอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ออกจากพื้นที่คิวนานกว่า 5 นาที
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงานและใช้เวลากลับเข้าพื้นที่คิวนานกว่า 15 นาที
 • ยกเลิกงานที่กดรับเรียบร้อยแล้ว (งานที่ได้จากคิวรับผู้โดยสารภูเก็ต)

[CNX] คิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่

ประกาศล่าสุด ณ 7 ม.ค. 62

เตรียมเปิดทดลองใช้ข้อความคิวสนามบินผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) บนแอปฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

มาก่อนได้ก่อนกับคิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่

แกร็บรับทราบถึงความยุ่งยากของพี่ ๆ ในการเข้ารับผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ แกร็บจึงได้พัฒนาบริการ ‘คิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่’ เพื่อตอบรับความต้องการของพาร์ทเนอร์ โดยแกร็บจะเปิดทดลองให้บริการคิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabCar, GrabCar Plus และ JustGrab เริ่มวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และจะเปิดให้ทดลองใช้บริการข้อความแจ้งคิวสนามบินผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ เร็วๆ นี้ค่ะ

image (2).png

คิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่

พาร์ทเนอร์ที่เข้าไปยังพื้นที่ที่แรเงาสีเขียวอ่อนจะได้รับคิวจากแกร็บโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้โดยสารในพื้นที่แรเงาสีเขียวเข้มจะได้รถจากพาร์ทเนอร์ที่มีคิวจากแกร็บเท่านั้น โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับงานจากผู้โดยสารตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน)

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

 
ทางเข้ารับคิวอยู่บริเวณทางเข้าท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

ทางเข้ารับคิวอยู่บริเวณทางเข้าท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

 

พี่ ๆ จะได้รับคิวสนามบินเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเขียวอ่อน โดยมีจุดสังเกตคือบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ (กรุณาศึกษาพื้นที่สีเขียวอ่อนด้านบนค่ะ)

อย่าลิมนะคะ ! พี่ ๆ ต้องขับผ่านจุดนี้แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับข้อความแจ้งคิวผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ จากแกร็บค่ะ โดยพี่ๆ จะได้รับข้อความแจ้งคิวทุกครั้งที่คิวอัปเดตหรือทุกๆ 30 นาที หลังจากนั้นข้อความแจ้งคิวจะหายไปภายใน 30 นาทีค่ะ

หมายเหตุ: ในบางกรณี พาร์ทเนอร์อาจได้รับข้อความแจ้งคิวผ่านทาง SMS

 
before edit.png
 

ไม่ได้รับข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวเป็นเวลานาน ต้องทำอย่างไร ?

หากพี่ ๆ ไม่ได้รับความข้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวเป็นเวลานาน พี่ ๆ จะต้องทำการรีเฟรชกล่องข้อความแจ้งเตือนด้วยการแตะค้างที่หน้าจอกล่องข้อความซักครู่และลากลง สัญลักษณ์วงกลมที่กำลังหมุนอยู่จะปรากฎบนหน้าจอซึ่งหมายถึงกล่องข้อความกำลังรีเฟรช หากทำการรีเฟรชเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับข้อความแจ้งลำดับคิวใหม่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะ เพราะนั่นหมายถึงลำดับคิวของพี่ ๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ

อย่าลืมอัปเดตแอปฯ ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับบริการต่าง ๆ จากแกร็บนะคะ

ข้อดี

 • ระบบมาก่อนได้ก่อน ด้วยบริการข้อความแจ้งลำดับคิวทันทีที่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินเชียงใหม่ โดยระบบจะส่งข้อความแจ้งลำดับการเปลี่ยนแปลงคิวทุก ๆ 10 คิวที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ

 • ประหยัดค่าจอดรถเพราะไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังพื้นที่จอดรถของสนามบินเพื่อรอผู้โดยสารเรียกอีกต่อไป

 • ไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถเพื่อให้ใกล้ผู้โดยสารมากที่สุด

 • เมื่อทราบลำดับคิวแล้ว สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องการอยู่ในพื้นที่เพื่อรอคิวต่อหรือไม่ 

 • สะดวกสบายเพราะคาดคะเนระยะเวลาโดยประมาณที่จะต้องรอผู้โดยสารได้


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับงานจากสนามบินเชียงใหม่?

ตอบ: เพียงแค่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินเชียงใหม่ (พื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนข้างต้น) สมาชิกจะได้รับคิคิวจากแกร็บทาง ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ โดยอัตโนมัติค่ะ ทั้งนี้ คิวของท่านจะดำเนินการตามระบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านทุกครั้งที่เข้าพื้นที่คิว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับลำดับคิวเรียบร้อยแล้วก่อนหาที่จอดรถค่ะ จากน้ัน ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านเปลี่ยนแปลง (ทุก ๆ 10 คิว) จวบจนท่านได้รับงานจากผู้โดยสารและออกจากพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: พื้นที่คิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่อยู่ที่ไหน?

ตอบ: พี่ ๆ จะได้รับคิวสนามบินเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเขียวอ่อน (กรุณาศึกษาพื้นที่สีเขียวอ่อนด้านบนค่ะ) โดยมีจุดสังเกตคือบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ


ถาม: หากฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คิว ฉันจะได้รับงานจากสนามบินเชียงใหม่หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้แน่นอนค่ะ สมาชิกต้องอยู่ในพื้นที่คิวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับงานเมื่อได้รับข้อความต้อนรับเข้าพื้นที่คิวพร้อมลำดับคิวที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับค่ะ


ถาม: ฉันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะได้รับงานจากคิวผู้โดยสารเชียงใหม่?

ตอบ: ระบบจะดำเนินการตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) โดยท่านสามารถคาดเดาระยะเวลาได้จากลำดับคิวของท่าน รวมถึงการเลื่อนขึ้นของคิวซึ่งจะแจ้งเตือนที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินและปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย


ถาม: ฉันสามารถเข้าคิวรับงานจากหลายประเภทการให้บริการพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ค่ะ ท่านสามารถออนไลน์เพื่อรับงานจากหลายประเภทพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น

 • GrabCar สามารถออนไลน์ GrabCar และ JustGrab
 • GrabCar+ สามารถออนไลน์ GrabCar+, GrabCar และ JustGrab


ถาม: หากฉันออนไลน์เพื่อรับงานหลายประเภทพร้อมกัน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ฉันอย่างไร?

ตอบ: ลำดับคิวของแต่ละบริการจะถูกจัดคิวแยกกันค่ะ โดยระบบจะส่งข้อความเพื่อแจ้งลำดับคิวของงานประเภทนั้น ๆ ให้สมาชิกทราบพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • ยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะ คุณอยู่ในคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar+ ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 11 - 15


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากถึงคิวของฉันและฉันกดรับงานแล้ว แต่ผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานเพียงบริการเดียว ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น ทั้งนี้ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารยกเลิกค่ะ


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับคิวอื่น ๆ ของฉัน หากฉันออนไลน์หลายประเภทการให้บริการ และผู้โดยสารยกเลิกงานประเภทที่ถึงคิว?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานหลายประเภทการให้บริการ ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งสมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คิวในประเภทการให้บริการอื่น ๆ ของท่านจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ท่านออนไลน์รับงาน GrabCar และ JustGrab
 2. ท่านเข้าสู่พื้นที่คิวและได้รับคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ JustGrab ลำดับ 11 - 15
 3. ท่านจอดรอคิวเพื่อรับงานจากคิวผู้โดยสารเชียงใหม่ และได้รับข้อความแจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 6 - 10
 4. ท่านได้รับงานจากคิว GrabCar เรียบร้อยแล้วแต่ผู้โดยสารยกเลิกงาน
 5. ลำดับคิว GrabCar ของท่านจะกลับสู่ลำดับ 1 - 5 ขณะที่ลำดับคิว JustGrab จะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นและลงของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 11 - 15 (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิว JustGrab ขณะนั้น)


ถาม: แกร็บมีเงื่อนไขหรือข้อควรระวังอะไรในการรับงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีเงื่อนไขค่ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

 • เมื่อสมาชิกเพิกเฉยต่องาน 2 ครั้ง (รวมทุกประเภทการให้บริการ) คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมาชิกยกเลิกงาน 1 ครั้ง คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงาน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิก ขณะที่คิวประเภทการให้บริการอื่นจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สมาชิกสามารถเลือกออนไลน์รับงานเพียงประเภทเดียวได้ โดยต้องออฟไลน์ประเภทการให้บริการที่ไม่สนใจตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: ทำไมคิวของฉันถึงถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่?

ตอบ: คิวของสมาชิกจะถูกเลื่อนลงไป ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น

 • ออฟไลน์แอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ปิดแอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ออกจากพื้นที่คิวนานกว่า 5 นาที
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงานและใช้เวลากลับเข้าพื้นที่คิวนานกว่า 15 นาที
 • ยกเลิกงานที่กดรับเรียบร้อยแล้ว (งานที่ได้จากคิวรับผู้โดยสารเชียงใหม่)

[HDY] คิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่

ประกาศล่าสุด ณ 7 ม.ค. 62

เตรียมเปิดทดลองใช้ข้อความคิวสนามบินผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) บนแอปฯ ตั้งแต่ 24 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

มาก่อนได้ก่อนกับคิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่

แกร็บรับทราบถึงความยุ่งยากของพี่ ๆ ในการเข้ารับผู้โดยสารที่สนามบินหาดใหญ่ แกร็บจึงได้พัฒนาบริการ ‘คิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่’ เพื่อตอบรับความต้องการของพาร์ทเนอร์ โดยแกร็บจะเปิดทดลองให้บริการคิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่สำหรับพาร์ทเนอร์ JustGrab และ GrabCar 6-seater เริ่มวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และจะเปิดให้ทดลองใช้บริการข้อความแจ้งคิวสนามบินผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ เร็วๆ นี้ค่ะ

(HDY) Airport Quing - Dax and Pax Area.PNG

คิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่

พาร์ทเนอร์ที่เข้าไปยังพื้นที่ที่แรเงาสีเขียวอ่อนจะได้รับคิวจากแกร็บโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้โดยสารในพื้นที่แรเงาสีเขียวเข้มจะได้รถจากพาร์ทเนอร์ที่มีคิวจากแกร็บเท่านั้น โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับงานจากผู้โดยสารตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน)

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

Capture2.png
บริเวณทางเข้าสนามบินที่ป้าย "ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสงขลา"

บริเวณทางเข้าสนามบินที่ป้าย "ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสงขลา"

พี่ ๆ จะได้รับคิวสนามบินหาดใหญ่เมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเขียวอ่อน โดยมีจุดสังเกตคือบริเวณทางเข้าสนามบินที่ป้าย "ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสงขลา" อย่าลิมนะคะ ! พี่ ๆ ต้องขับผ่านจุดนี้แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับข้อความแจ้งคิวผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ จากแกร็บค่ะ โดยพี่ๆ จะได้รับข้อความแจ้งคิวทุกครั้งที่คิวอัปเดตหรือทุกๆ 30 นาที หลังจากนั้นข้อความแจ้งคิวจะหายไปภายใน 30 นาทีค่ะ

หมายเหตุ: ในบางกรณี พาร์ทเนอร์อาจได้รับข้อความแจ้งคิวผ่านทาง SMS

 
edit.png
 

ไม่ได้รับข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวเป็นเวลานาน ต้องทำอย่างไร ?

หากพี่ ๆ ไม่ได้รับความข้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวเป็นเวลานาน พี่ ๆ จะต้องทำการรีเฟรชกล่องข้อความแจ้งเตือนด้วยการแตะค้างที่หน้าจอกล่องข้อความซักครู่และลากลง สัญลักษณ์วงกลมที่กำลังหมุนอยู่จะปรากฎบนหน้าจอซึ่งหมายถึงกล่องข้อความกำลังรีเฟรช หากทำการรีเฟรชเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับข้อความแจ้งลำดับคิวใหม่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะ เพราะนั่นหมายถึงลำดับคิวของพี่ ๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ

อย่าลืมอัปเดตแอปฯ ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับบริการต่าง ๆ จากแกร็บนะคะ

ข้อดี

 • ระบบมาก่อนได้ก่อน ด้วยบริการข้อความแจ้งลำดับคิวทันทีที่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินหาดใหญ่ โดยระบบจะส่งข้อความแจ้งลำดับการเปลี่ยนแปลงคิวทุก ๆ 10 คิวที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ

 • ประหยัดค่าจอดรถเพราะไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังพื้นที่จอดรถของสนามบินเพื่อรอผู้โดยสารเรียกอีกต่อไป

 • ไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถเพื่อให้ใกล้ผู้โดยสารมากที่สุด

 • เมื่อทราบลำดับคิวแล้ว สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องการอยู่ในพื้นที่เพื่อรอคิวต่อหรือไม่ 

 • สะดวกสบายเพราะคาดคะเนระยะเวลาโดยประมาณที่จะต้องรอผู้โดยสารได้


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับงานจากสนามบินหาดใหญ่?

ตอบ: เพียงแค่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินหาดใหญ่ (พื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนข้างต้น) สมาชิกจะได้รับคิวจากแกร็บทาง ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับโดยอัตโนมัติค่ะ ทั้งนี้ คิวของท่านจะดำเนินการตามระบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านทุกครั้งที่เข้าพื้นที่คิว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับลำดับคิวเรียบร้อยแล้วก่อนหาที่จอดรถค่ะ จากน้ัน ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านเปลี่ยนแปลง (ทุก ๆ 10 คิว) จวบจนท่านได้รับงานจากผู้โดยสารและออกจากพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: พื้นที่คิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่อยู่ที่ไหน?

ตอบ: พื้นที่คิวเริ่มจากบริเวณทางเข้าสนามบินที่ป้าย "ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสงขลา" (กรุณาศึกษาพื้นที่สีเขียวอ่อนด้านบนค่ะ)


ถาม: หากฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คิว ฉันจะได้รับงานจากสนามบินหาดใหญ่หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้แน่นอนค่ะ สมาชิกต้องอยู่ในพื้นที่คิวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับงานเมื่อได้รับข้อความต้อนรับเข้าพื้นที่คิวพร้อมลำดับคิวที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับค่ะ


ถาม: ฉันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะได้รับงานจากคิวผู้โดยสารหาดใหญ่?

ตอบ: ระบบจะดำเนินการตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) โดยท่านสามารถคาดเดาระยะเวลาได้จากลำดับคิวของท่าน รวมถึงการเลื่อนขึ้นของคิวซึ่งจะแจ้งเตือนที่ ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินและปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย


ถาม: ฉันสามารถเข้าคิวรับงานจากหลายประเภทการให้บริการพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ค่ะ ท่านสามารถออนไลน์เพื่อรับงานจากหลายประเภทพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น GrabCar 6-seater สามารถออนไลน์ JustGrab และ GrabCar 6-seater


ถาม: หากฉันออนไลน์เพื่อรับงานหลายประเภทพร้อมกัน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ฉันอย่างไร?

ตอบ: ลำดับคิวของแต่ละบริการจะถูกจัดคิวแยกกันค่ะ โดยระบบจะส่งข้อความเพื่อแจ้งลำดับคิวของงานประเภทนั้น ๆ ให้สมาชิกทราบพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • ยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ค่ะ คุณอยู่ในคิว JustGrab ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 1 - 5


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากถึงคิวของฉันและฉันกดรับงานแล้ว แต่ผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานเพียงบริการเดียว ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น ทั้ทั้งนี้ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารยกเลิกค่ะ


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับคิวอื่นๆของฉัน หากฉันออนไลน์หลายประเภทการให้บริการ และผู้โดยสารยกเลิกงานประเภทที่ถึงคิว?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานหลายประเภทการให้บริการ ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งสมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คิวในประเภทการให้บริการอื่นๆของท่านจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ท่านออนไลน์รับงาน JustGrab และ GrabCar 6-seater
 2. ท่านเข้าสู่พื้นที่คิวและได้รับคิว JustGrab ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 11 - 15
 3. ท่านจอดรอคิวเพื่อรับงานจากคิวผู้โดยสารหาดใหญ่ และได้รับข้อความแจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นของคิว ดังนี้ JustGrab ลำดับ 1 - 5 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 6 - 10
 4. ท่านได้รับงานจากคิว JustGrab เรียบร้อยแล้วแต่ผู้โดยสารยกเลิกงาน
 5. ลำดับคิว JustGrab ของท่านจะกลับสู่ลำดับ 1 - 5 ขณะที่ลำดับคิว GrabCar 6-seater จะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นและลงของคิว ดังนี้ JustGrab ลำดับ 1 - 5 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 11 - 15 (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิว GrabCar 6-seater ขณะนั้น)


ถาม: แกร็บมีเงื่อนไขหรือข้อควรระวังอะไรในการรับงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีเงื่อนไขค่ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

 • เมื่อสมาชิกเพิกเฉยต่องาน 2 ครั้ง (รวมทุกประเภทการให้บริการ) คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมาชิกยกเลิกงาน 1 ครั้ง คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงาน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิก ขณะที่คิวประเภทการให้บริการอื่นจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สมาชิกสามารถเลือกออนไลน์รับงานเพียงประเภทเดียวได้ โดยต้องออฟไลน์ประเภทการให้บริการที่ไม่สนใจตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: ทำไมคิวของฉันถึงถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่?

ตอบ: คิวของสมาชิกจะถูกเลื่อนลงไป ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น

 • ออฟไลน์แอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ปิดแอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ออกจากพื้นที่คิวนานกว่า 5 นาที
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงานและใช้เวลากลับเข้าพื้นที่คิวนานกว่า 15 นาที
 • ยกเลิกงานที่กดรับเรียบร้อยแล้ว (งานที่ได้จากคิวรับผู้โดยสารหาดใหญ่)

คิวรับผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง

เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 ณ 22 ม.ค. 62
เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 ณ 7 ม.ค. 62
เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ณ 10 พ.ค. 61
ประกาศ ณ 15 มี.ค. 61

ประกาศล่าสุด ณ 22 ม.ค. 62

เปิดทดลองให้บริการ GrabCarPlus (SUV) เข้าสู่ระบบคิวสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ 22 ม.ค. 62 เป็นต้นไป
เปิดทดลองให้บริการ GrabCar Luxe, และ GrabVan เข้าสู่ระบบคิวสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ 4 ก.พ. 62 เป็นต้นไป

ประกาศล่าสุด ณ 7 ม.ค. 62

เตรียมเปิดทดลองใช้ข้อความคิวสนามบินผ่าน ”เมนูการแจ้งเตือน” (Notifications) บนแอปฯ ตั้งแต่ 24 ม.ค. 62 เป็นต้นไป


พื้นที่เข้ารับคิว

DMK new area.png

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

พี่ๆ จะได้รับคิวดอนเมืองเมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเทา โดยมีจุดสังเกตที่เดิมคือ นับจาก วิภาวดีรังสิต 85 (พหลโยธิน 79) อย่าลืมนะคะ! พี่ๆ ต้องขับผ่านจุดนี้และเลี้ยวซ้ายเข้าพื้นที่แรเงาสีเทาเข้มเท่านั้น จึงจะได้รับข้อความแจ้งคิวผ่าน "เมนูการแจ้งเตือน" (Notifications) ภายในแอปฯ แกร็บ

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ใหม่นี้จะครอบคลุมฝั่งตรงข้ามของสนามบิน และปั๊มน้ำมันบางแห่งเพื่อความสะดวกของพี่ ๆ ด้วยค่ะ

 

พบกันอีกครั้ง! มาก่อนได้ก่อนกับคิวรับผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง

แกร็บขอขอบคุณเสียงตอบรับกับคิวสนามบินสุวรรณภูมิ และ รับทราบถึงคำเรียกร้องให้เปิดบริการที่สนามบินอื่นๆ ในประเทศไทย
ประกาศเปิดทดลองให้บริการ ‘คิวรับผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง’ สำหรับสมาชิก GrabCar และ GrabCar Plus เริ่มทดลองใช้วันที่ 16 มีนาคมนี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับ SMS จากทางแกร็บ โดยแกร็บจะเปิดทดลองใช้กับสมาชิก GrabCar และ GrabCar Plus กรุงเทพฯ วันที่ 21 มีนาคม 61 เวลา 10:00น. และจะเปิดทดลองให้บริการ GrabCar Luxe, GrabVan, และ GrabSUV* เข้าสู่ระบบคิวสนามบินดอนเมือง ตั้งแต่ 22 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

DMK queue map.png

คิวรับผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง

สมาชิกที่เข้าไปยังพื้นที่ที่แรเงาสีเทาเข้มจะได้รับคิวจากแกร็บโดยอัตโนมัติ ขณะที่ผู้โดยสารในพื้นที่แรเงาสีเทาอ่อนจะได้รถจากสมาชิกที่มีคิวจากแกร็บเท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับงานจากผู้โดยสารตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) จากพื้นที่แรเงาจะเห็นได้ว่า การขับรถบน ถ.วิภาวดี ตามปกติ จะไม่ได้รับคิวสนามบินดอนเมืองนะคะ สมาชิกจะต้องเลี้ยวซ้ายออกจากบริเวณถนนวิภาวดี (เข้าสู่พื้นที่คิวสีเทาเข้มเท่านั้น)

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

จุดเริ่มต้นรับคิวผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง นับจาก วิภาวดีรังสิต 85 (พหลโยธิน 79)

จุดเริ่มต้นรับคิวผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง นับจาก วิภาวดีรังสิต 85 (พหลโยธิน 79)

พี่ๆ จะได้รับคิวดอนเมืองเมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเทาเข้ม โดยมีจุดสังเกตคือ นับจาก วิภาวดีรังสิต 85 (พหลโยธิน 79) อย่าลิมนะคะ! พี่ๆ ต้องขับผ่านจุดนี้และเลี้ยวซ้ายเข้าพื้นที่แรเงาสีเทาเข้มเท่านั้น จึงจะได้รับข้อความแจ้งคิวผ่าน "เมนูการแจ้งเตือน" (Notifications) ภายในแอปฯ จากแกร็บค่ะ โดยพี่ๆ จะได้รับข้อความแจ้งคิวทุกครั้งที่คิวอัปเดตหรือทุกๆ 30 นาที หลังจากนั้นข้อความแจ้งคิวจะหายไปภายใน 30 นาทีค่ะ

หมายเหตุ: ในบางกรณี พาร์ทเนอร์อาจได้รับข้อความแจ้งคิวผ่านทาง SMS

 
before edit.png
edit.png
 

ไม่ได้รับข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวเป็นเวลานาน ต้องทำอย่างไร ?

หากพี่ ๆ ไม่ได้รับข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวเป็นเวลานาน พี่ ๆ จะต้องทำการรีเฟรชกล่องข้อความแจ้งเตือนด้วยการแตะค้างที่หน้าจอกล่องข้อความซักครู่และลากลง สัญลักษณ์วงกลมที่กำลังหมุนอยู่จะปรากฎบนหน้าจอซึ่งหมายถึงกล่องข้อความกำลังรีเฟรช หากทำการรีเฟรชเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับข้อความแจ้งลำดับคิวใหม่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะ เพราะนั่นหมายถึงลำดับคิวของพี่ ๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ

อัปเดตแอปฯ ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับบริการต่างๆจากแกร็บได้ที่นี่นะคะ


ข้อดี

 • ระบบมาก่อนได้ก่อน ด้วยบริการข้อความแจ้งลำดับคิวทันทีที่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินดอนเมือง

 • ประหยัดค่าจอดรถเพราะไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังพื้นที่จอดรถของสนามบินเพื่อรอผู้โดยสารเรียกอีกต่อไป

 • ไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถเพื่อให้ใกล้ผู้โดยสารมากที่สุด

 • เมื่อทราบลำดับคิวแล้ว สมาชิกสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการอยู่รอคิวหรือไม่

 • สะดวกสบายเพราะคาดคะเนระยะเวลาโดยประมาณที่จะต้องรอผู้โดยสารได้


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับงานจากสนามบินดอนเมือง?

ตอบ: เพียงแค่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินดอนเมือง (พื้นที่แรเงาสีเทาเข้มข้างต้น) สมาชิกจะได้รับคิวจากแกร็บทา "เมนูการแจ้งเตือน" (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับโดยอัตโนมัติค่ะ คิวของท่านจะดำเนินการตามระบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านทุกครั้งที่เข้าพื้นที่คิว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับลำดับคิวเรียบร้อยแล้วก่อนหาที่จอดรถค่ะ จากน้ัน ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านเปลี่ยนแปลง จวบจนท่านได้รับงานจากผู้โดยสารและออกจากพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: พื้นที่คิวรับผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองอยู่ที่ไหน?

ตอบ: พื้นที่คิวเริ่มจากด้านซ้ายของวิภาวดีรังสิต 85 หรือ พหลโยธิน 79 (กรุณาศึกษาพื้นที่สีเทาเข้มด้านบนค่ะ)


ถาม: หากฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คิว ฉันจะได้รับงานจากสนามบินดอนเมืองหรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้แน่นอนค่ะ สมาชิกต้องอยู่ในพื้นที่คิวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับงานเมื่อได้รับข้อความต้อนรับเข้าพื้นที่คิวพร้อมลำดับคิวที่ "เมนูการแจ้งเตือน" (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับค่ะ


ถาม: ฉันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะได้รับงานจากคิวผู้โดยสารดอนเมือง?

ตอบ: ระบบจะดำเนินการตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) โดยท่านสามารถคาดเดาระยะเวลาได้จากลำดับคิวของท่าน รวมถึงการเลื่อนขึ้นของคิวซึ่งจะแจ้งเตือนที่ "เมนูการแจ้งเตือน" (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินและปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย


ถาม: ฉันสามารถเข้าคิวรับงานจากหลายประเภทการให้บริการพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ค่ะ ท่านสามารถออนไลน์เพื่อรับงานจากหลายประเภทพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น GrabCar+ สามารถออนไลน์ GrabCar และ GrabCar+


ถาม: หากฉันออนไลน์เพื่อรับงานหลายประเภทพร้อมกัน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ฉันอย่างไร?

ตอบ: ลำดับคิวของแต่ละบริการจะถูกจัดคิวแยกกันค่ะ โดยระบบจะส่งข้อความเพื่อแจ้งลำดับคิวของงานประเภทนั้น ๆ ให้สมาชิกทราบพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น ยินดีต้อนรับสู่สนามบินดอนเมืองค่ะ คุณอยู่ในคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar+ ลำดับ 1 - 5


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากถึงคิวของฉันและฉันกดรับงานแล้ว แต่ผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานเพียงบริการเดียว ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น ทั้งนี้ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน "เมนูการแจ้งเตือน" (Notifications) ภายในแอปฯ คนขับให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารยกเลิกค่ะ


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับคิวอื่นๆของฉัน หากฉันออนไลน์หลายประเภทการให้บริการ และผู้โดยสารยกเลิกงานประเภทที่ถึงคิว?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานหลายประเภทการให้บริการ ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งสมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คิวในประเภทการให้บริการอื่นๆของท่านจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ท่านออนไลน์รับงาน GrabCar และ GrabCar+
 2. ท่านเข้าสู่พื้นที่คิวและได้รับคิว GrabCar ลำดับ 11 - 15 และ GrabCar+ ลำดับ 6 - 10
 3. ท่านจอดรอคิวเพื่อรับงานจากคิวผู้โดยสารดอนเมือง และได้รับข้อความแจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 1 - 5
 4. ท่านได้รับงานจากคิว GrabCar เรียบร้อยแล้วแต่ผู้โดยสารยกเลิกงาน
 5. ลำดับคิว GrabCar ของท่านจะกลับสู่ลำดับ 1 - 5 ขณะที่ลำดับคิว GrabCar+ จะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ ดังนั้น ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นและลงของคิวล่าสุด คือ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ GrabCar+ ลำดับ 11 - 15 (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิว GrabCar+ ขณะนั้น)


ถาม: แกร็บมีเงื่อนไขหรือข้อควรระวังอะไรในการรับงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีเงื่อนไขค่ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

 • เมื่อสมาชิกเพิกเฉยต่องาน 2 ครั้ง (รวมทุกประเภทการให้บริการ) คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมาชิกยกเลิกงาน 1 ครั้ง คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงาน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิก ขณะที่คิวประเภทการให้บริการอื่นจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สมาชิกสามารถเลือกออนไลน์รับงานเพียงประเภทเดียวได้ โดยต้องออฟไลน์ประเภทการให้บริการที่ไม่สนใจตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: ทำไมคิวของฉันถึงถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่?

ตอบ: คิวของสมาชิกจะถูกเลื่อนลงไป ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น

 • ออฟไลน์แอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ปิดแอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ออกจากพื้นที่คิวนานกว่า 5 นาที
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงานและใช้เวลากลับเข้าพื้นที่คิวนานกว่า 15 นาที
 • ยกเลิกงานที่กดรับเรียบร้อยแล้ว (งานที่ได้จากคิวรับผู้โดยสารดอนเมือง)


GrabChat แปลภาษาได้แล้ว

ไม่ต้องยุ่งยากโทรหาคอลเซนเตอร์อีกต่อไป

ใช้ GrabChat คุยกับผู้โดยสาร จะชาติไหน ภาษาใดก็ไม่หวั่น ระบบจัดการแปลให้เลยอัตโนมัติด้วย Google Translate ไม่ต้องกดแปลให้เสียเวลา


ไปดูตัวอย่างกันเลย!

 
 

ผู้โดยสาร: สื่อสารภาษาจีนและตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ
สมาชิก: สื่อสารและตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาไทย

 
 

ผู้โดยสาร: สื่อสารและตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ
สมาชิก: สื่อสารและตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาไทย

 
 

ทั้งนี้ ระบบจะแปลภาษาตามการตั้งค่าภาษาของเครื่อง เช่น หากพี่ตั้งค่าโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อผดส.สื่อสารภาษาอังกฤษมาหาพี่ ระบบจะไม่แปล เนื่องจากเข้าใจว่าพี่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วค่ะ

"อินเซนทีฟ" ในแอปฯ คนขับ

"อินเซนทีฟ" ง่ายนิดเดียว

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลอินเซนทีฟของท่านได้ด้วยตนเองภายในแอปฯ

ระบบรองรับได้ทั้ง 'อินเซนทีฟที่กำลังดำเนินการ' และ 'อินเซนทีฟที่สิ้นสุดแล้ว'
ครบทุกอย่างในที่เดียวแบบนี้ อย่าลังเล ใช้ได้เลย ไม่ต้องรอ SMS ค่ะ


วิธีใช้เมนู 'อินเซนทีฟ'

อัปเดตแอปฯ คนขับของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่
ตรวจสอบอินเซนทีฟด้วยตนเองง่ายๆ เพียงเปิดแอปฯ ของท่านได้แล้ววันนี้

ฟังก์ชันงานต่อเนื่อง

แนะนำฟังก์ชัน "งานต่อเนื่อง"

(รับงานใหม่ได้ทันที เมื่องานปัจจุบันใกล้ถึงปลายทาง)

เราขอแนะนำคุณสมบัติใหม่ชื่อว่า "งานต่อเนื่อง" ที่ช่วยให้คุณรับงานได้มากขึ้น ลดเวลาการรอรับงานต่อไปหลังเสร็จงานก่อนหน้า สร้างรายได้ต่อเนื่องไม่เสียเวลา


 
 

ใช้งานอย่างไร?

ขณะที่คุณกำลังขับรถใกล้ถึงปลายทางของผู้โดยสารปัจจุบัน คุณจะเห็นงานใหม่ขึ้นมาในละแวกเดียวกันให้คุณเลือกกดรับ ส่งผู้โดยสารปุ๊บ และรับงานใหม่ได้ปั๊บ ประหยัดเวลาทั้งคุณและผู้โดยสาร และเพิ่มรายได้ให้คุณแบบไม่ต้องรอรับงานใหม่