ส่งหลายคน ลงหลายที่ รีบใช้ "หลายจุดส่ง"

ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561 เปิดให้บริการหลายจุดส่งสำหรับบริการ GrabBike

 
 
หลายจุดส่ง-01.jpg
 

ไม่ต้องกังวลเมื่อผู้โดยสารขอให้แวะส่งเพื่อนลงกลางทาง หรือ แวะบางที่ก่อนถึงที่หมาย

Grab ขอแนะนำบริการ "หลายจุดส่ง" 


อะไรคือบริการ "หลายจุดส่ง" ?

บริการ “หลายจุดส่ง” คือบริการเสริม ที่จะทำให้ผู้โดยสารสามารถเลือกปลายทางได้สูงสุดถึง 2 จุด ทำให้พาร์ทเนอร์ได้ค่าโดยสารที่เหมาะสม คุ้มค่าในทุกการเดินทาง

ประโยชน์ที่จะได้รับ ?

  • พาร์ทเนอร์ได้รับค่าโดยสารที่เป็นธรรมมากขึ้นเพราะราคาค่าโดยสารของบริการนี้ จะคำนวณจากระยะทางที่คนขับใช้ในการไปส่งทุกจุดส่ง

    • เดิม : อาจมีผู้โดยสารขอให้ท่านหยุดแวะรับ หรือส่ง ณ จุดอื่น ๆ ระหว่างทางก่อนท่านจะเดินไปทางไปถึงปลายทาง โดยพาร์ทเนอร์ก็ได้รับค่าโดยสารของการเดินไปเพียงสถานที่เดียว

    • ใหม่ : ผู้โดยสารสามารถใส่ปลายทางเพิ่มเติมที่ต้องการไปตั้งแต่เมื่อจองรถ และรับทราบและยอมรับกับค่าโดยสารที่แสดงขึ้นมาในหน้าแอปพลิเคชัน ก่อนเริ่มทำการเรียกรถ โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับค่าโดยสารที่คำนวณปัจจัยระยะทางที่พาร์ทเนอร์ใช้ไปจากทั้ง 2 สถานที่

  • พาร์ทเนอร์สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าสถานที่ปลายทางทั้ง 2 แห่งของผู้โดยสารคือที่ไหน ก่อนกดรับงาน

พร้อมให้บริการสำหรับ GrabCar และ GrabTaxi
ตั้งแต่ 15 พ.ค. 60 เป็นต้นไป


ตัวอย่างงาน “หลายจุดส่ง”

 
JGMSR+1.png
 
 
JGMSR+2.png
 
 
JGMSR+3.png
 
 
JGMSR+4.png
 
 
JGMSR+5.png
 
 
JGMSR+6.png
 
 
JGMSR+7.png
 

กระดานถาม-ตอบ

ถาม: คิดราคาค่าโดยสารงานหลายจุดส่งอย่างไร ?

ตอบ: สำหรับราคาคงที่ของ JustGrab และ GrabCar ระบบจะนำปัจจัยระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาคำนวณด้วย


ถาม: จะมีการคำนวนตัวคูณในการคิดค่าโดยสารของงานหลายจุดส่งหรือไม่ในช่วงเวลาที่มีตัวคูณค่าโดยสาร ?

ตอบ:มีค่ะ ค่าโดยสารที่คุณได้จากงานหลายจุดส่งจะมีการคำนวนตัวคูณให้ด้วยเช่นกัน


ถาม: ลำดับการส่งจะเป็นอย่างไร ?

ตอบ: คนขับจะต้องส่งตามลำดับจุดส่งแรกและสองตามที่ผู้โดยสารใส่ไว้


ถาม: ผู้โดยสารสามารถใส่จุดส่งเพิ่มระหว่างเดินทางได้หรือไม่ ?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ผู้โดยสารไม่สามารถใส่จุดส่งเพิ่มระหว่างเดินทางได้


ถาม: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขจุดส่งระหว่างเดินทางได้หรือไม่ ?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขจุดส่งระหว่างเดินทางได้


ถาม: ผู้โดยสารสามารถลบจุดส่งบางแห่งออกระหว่างเดินทางได้หรือไม่ ?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ผู้โดยสารจะไม่สามารถลบจุดส่งบางแห่งออกได้ในระหว่างเดินทาง


ถาม: โปรโมชันส่วนลดของผู้โดยสารใช้ได้กับบริการเสริมนี้หรือไม่ ?

ตอบ: ได้ค่ะ โปรโมชันส่วนลดของผู้โดยสารสามารถใช้ได้ตามปกติ พาร์ทเนอร์สามารถตรวจสอบว่างานนี้มีการใช้โปรโมชันหรือไม่ ได้เองบนหน้าแอปฯ


ถาม: งานหลายจุดส่งจะถูกนับเป็นกี่รอบการขับ ? 1 หรือ 2 ? แล้วจะนำไปคำนวณในการรับอินเซนทีฟอย่างไร ?

ตอบ: งานหลายจุดส่งจะถูกนับเป็น 1 งาน และถูกนำไปคำนวณอินเซนทีฟตามปกติ


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะลงจากรถก่อนเดินทางไปยังปลายทางแรก จะเกิดอะไรขึ้น ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถกดส่งงานที่ปุ่ม “จุดส่งแรก” และ “จุดส่งที่สอง” เพื่อจบการเดินทางได้เลย แต่ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวน


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะลงจากรถ ณ จุดส่งแรกโดยไม่เดินทางต่อไปยังจุดส่งที่สอง จะเกิดอะไรขึ้น?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถกดส่งงานที่ปุ่ม “จุดส่งแรก” และ “จุดส่งที่สอง” เพื่อจบการเดินทางได้เลย แต่ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวน


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะลงจากรถ ณ ระหว่างกำลังเดินทางจากจุดส่งแรกไปยังจุดส่งที่สอง (โดยที่ยังไม่ถึงจุดส่งที่สอง) จะเกิดอะไรขึ้น?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถกดส่งงานที่ปุ่ม “จุดส่งที่สอง” เพื่อจบการเดินทางได้เลย แต่ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวน


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดส่งที่สอง (จุดส่งสุดท้าย) โดยไม่หยุด ณ จุดส่งแรก จะเกิดอะไรขึ้น?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถกดส่งงานที่ปุ่ม “จุดส่งแรก” และ “จุดส่งที่สอง” เมื่อเดินทางถึง เพื่อจบการเดินทางได้เลย แต่ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวน


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะเปลี่ยนหรือสลับลำดับของจุดส่ง เช่นสลับจุดส่งที่สอง (สุดท้าย) ขึ้นมาเป็นจุดส่งแรกแทน ได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องขับตามลำดับหนึ่งและสองตามที่ผู้โดยสารใส่มาในการเรียกรถครั้งแรก เพราะราคาค่าโดยสารได้ถูกคำนวณตามระยะทางของลำดับจุดส่งมาแล้ว


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนสถานที่ของจุดส่งแรก แต่จุดส่งที่สองยังคงเดิม ได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ผู้โดยสารจำเป็นต้องเดินทางตามจุดส่งที่ใส่ไว้ในการเรียกรถตั้งแต่แรก หรือสามารถยุติการเดินทางนี้และทำการเรียกรถใหม่โดยใส่สถานที่ใหม่ที่ต้องการลงไป


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนสถานที่ของจุดส่งที่สอง (สุดท้าย) เมื่อผ่านจุดส่งแรกมาแล้ว ได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ผู้โดยสารจำเป็นต้องเดินทางตามจุดส่งที่ใส่ไว้ในการเรียกรถตั้งแต่แรก หรือสามารถยุติการเดินทางนี้และทำการเรียกรถใหม่โดยใส่สถานที่ใหม่ที่ต้องการลงไป


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะเพิ่มจุดส่งที่สามในระหว่างการเดินทาง ก่อนจะเดินทางถึงจุดส่งสุดท้าย ได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ผู้โดยสารสามารถใส่จุดส่งได้สูงสุดเพียง 2 แห่ง และจำเป็นต้องเดินทางตามจุดส่งที่ใส่ไว้ในการเรียกรถครั้ง


ถาม: หากผู้โดยสารต้องการที่จะเพิ่มจุดส่งที่สาม เมื่อเดินทางมาถึงจุดส่งสุดท้ายแล้ว ได้หรือไม่?

ตอบ: เนื่องจากผู้โดยสารสามารถใส่จุดส่งได้สูงสุดเพียง 2 แห่ง ผู้โดยสารจำเป็นต้องเดินทางในครั้งนี้ให้จบก่อน แล้วสามารถทำการเรียกรถครั้งใหม่ได้เพื่อเดินทางไปยังปลายทางที่สาม