‘เงินชดเชย’ เมื่อหาผู้โดยสารไม่พบ

 
เงินชดเชย-08.jpg
 

แกร็บเข้าใจดีถึงความลำบากของพาร์ทเนอร์เมื่อพาร์ทเนอร์เดินทางไปถึงจุดรับที่ผู้โดยสารปักหมุดแล้วแต่กลับหาผู้โดยสารไม่พบ ด้วยเหตุนี้เองแกร็บจึงได้พัฒนาระบบการยกเลิกงานเพื่อให้พาร์ทเนอร์สามารถยกเลิกงานได้โดยไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์การทำงานของพาร์ทเนอร์ให้ดียิ่งขึ้นอีก แกร็บพร้อมมอบ เงินชดเชย ให้แก่พาร์ทเนอร์เมื่อพาร์ทเนอร์ยกเลิกงานด้วยสาเหตุ ‘หาผู้โดยสารไม่พบ: ไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน’ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (อยู่ในระยะทดลองใช้เท่านั้น)

 

อัตราการจ่ายเงินชดเชย

dax+compensation.png
 

หมายเหตุ

  1. เงินชดเชยจะมอบให้เฉพาะการยกเลิกงานด้วยสาเหตุ ‘หาผู้โดยสารไม่พบ: ไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน’ ที่ยังไม่เกินจำนวนครั้งที่กำหนดเท่านั้น กรุณาศึกษาวิธียกเลิกงานด้วยสาเหตุ ‘หาผู้โดยสารไม่พบ: ไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน’ ที่นี่ คลิก

  2. เงินชดเชยจะมอบให้เฉพาะการยกเลิกประเภทงาน GrabCar, GrabTaxi, JustGrab, GrabCar Plus, GrabXL และ GrabBike (Win) ในกรุงเทพฯ เท่านั้น


ฉันต้องทำอย่างไรเพื่อรับเงินชดเชย ?

เมื่อพาร์ทเนอร์ยกเลิกงานด้วยสาเหตุ ‘หาผู้โดยสารไม่พบ: ไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน’ เงินค่าชดเชยจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินสดของพาร์ทเนอร์โดยอัตโนมัติ พาร์ทเนอร์สามารถตรวจสอบงานที่ได้รับเงินชดเชยได้ที่เมนู 'ประวัติ’ และในรายงานประจำสัปดาห์

Phone+-+TH+(4W)+DAX+Compensation.png

กรุณาอัปเดตแอปฯ Grab Driver ของคุณให้เป็นเวอร์ชั่น v5.49.0 สำหรับผู้ใช้ Android และ v1.36.0 สำหรับผู้ใช้ iOS เพื่อให้แอปฯ ของพาร์ทเนอร์รองรับบริการใหม่นี้ค่ะ


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับเงินชดเชย ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์จะได้รับเงินชดเชยเข้ากระเป๋าเงินสดโดยอัตโนมัติเมื่อยกเลิกงานด้วยสาเหตุ 'หาผู้โดยสารไม่พบ: ไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงาน'


ถาม: ฉันจะได้รับเงินชดเชยหรือไม่ หากยกเลิกงานด้วยเหตุผลอื่น ?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ขณะนี้แกร็บมอบเงินชดเชยให้เฉพาะการยกเลิกงาน กรณีหาผู้โดยสารไม่พบเท่านั้น


ถาม: ฉันจะได้รับเงินชดเชยหรือไม่ หากผู้โดยสารเป็นฝ่ายยกเลิกงาน ?

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ขณะนี้แกร็บมอบเงินชดเชยให้เฉพาะการยกเลิกงาน กรณีหาผู้โดยสารไม่พบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แกร็บจะแจ้งให้พาร์ทเนอร์ทราบหากมีการมอบเงินชดเชยให้พาร์ทเนอร์ในกรณีอื่นเพิ่มเติมค่ะ


ถาม: ใครเป็นผู้จ่ายเงินชดเชย ?

ตอบ: ในขณะนี้ แกร็บเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยจำนวนนี้ให้แก่พาร์ทเนอร์ โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับเงินชดเชยผ่านกระเป๋าเงินสดโดยอัตโนมัติค่ะ