[BFV] คิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์

 
 

มาก่อนได้ก่อนกับคิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์

แกร็บรับทราบถึงความยุ่งยากในการเข้ารับผู้โดยสารที่สนามบินบุรีรัมย์ แกร็บจึงได้พัฒนาบริการ ‘คิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์’ เพื่อตอบรับความต้องการของพาร์ทเนอร์ให้ทุกท่านได้รับงานตามลำดับก่อนหลัง โดยแกร็บจะเปิดทดลองให้บริการคิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์สำหรับพาร์ทเนอร์ JustGrab และ GrabXL ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 ศ

คิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์

พาร์ทเนอร์จะได้รับงานจากผู้โดยสารตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) นั่นหมายถึง พาร์ทเนอร์ที่เข้าไปยังพื้นที่เข้ารับคิว (พื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อน) จะได้รับคิวจากแกร็บผ่านข้อความ SMS โดยอัตโนมัติ จากนั้น ผู้โดยสารที่เรียกรถในสนามบิน (พื้นที่แรเงาสีเขียวเข้ม) จะได้รถจากพาร์ทเนอร์ตามลำดับคิวจากแกร็บเท่านั้น

พี่ ๆ จะได้รับข้อความแจ้งลำดับคิวสนามบินบุรีรัมย์เมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่สีเขียวอ่อน โดยมีจุดสังเกตทางเข้าพื้นที่รับคิว ตามรูปภาพด้านล่าง

 1. ขับออกจากตัวเมือง ต้องขับผ่าน "ครัวโคกสุพรรณ"

 2. ขับเข้าสู่ตัวเมือง ต้องขับผ่าน “สวนป่าโคกโจด”

 

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

 

หากขับออกจากตัวเมือง

 จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 1

หากขับเข้าสู่ตัวเมือง

BFV_Queue 3
 อย่าลิมนะคะ !
พี่ ๆ ต้องขับเข้าพื้นที่สีเขียวอ่อนแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับข้อความ SMS แจ้งคิวจากแกร็บค่ะ


ข้อดี

 • ระบบมาก่อนได้ก่อน ด้วยบริการ SMS แจ้งลำดับคิวทันทีที่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินบุรีรัมย์ โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งลำดับการเปลี่ยนแปลงคิวทุก ๆ 5 คิว

 • ไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถเพื่อให้ใกล้ผู้โดยสารมากที่สุด

 • เมื่อทราบลำดับคิวแล้ว สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องการอยู่ในพื้นที่เพื่อรอคิวต่อหรือไม่ 

 • สะดวกสบายเพราะคาดคะเนระยะเวลาโดยประมาณที่จะต้องรอผู้โดยสารได้ทันที


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับงานจากสนามบินบุรีรัมย์?

ตอบ: เพียงแค่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินบุรีรัมย์ (พื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนข้างต้น) สมาชิกจะได้รับคิวจากแกร็บทาง SMS โดยอัตโนมัติค่ะ ทั้งนี้ คิวของท่านจะดำเนินการตามระบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านทุกครั้งที่เข้าพื้นที่คิว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับลำดับคิวเรียบร้อยแล้วก่อนหาที่จอดรถค่ะ จากน้ัน ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านเปลี่ยนแปลง (ทุก ๆ 5 คิว) จวบจนท่านได้รับงานจากผู้โดยสารและออกจากพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: พื้นที่คิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์อยู่ที่ไหน?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถตรวจสอบพื้นที่เข้ารับคิวได้ที่รูปภาพใต้หัวข้อ 'จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว' ด้านบน โดยอ้างอิงจากพื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนบนแผนที่ค่ะ


ถาม: หากฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คิว ฉันจะได้รับงานจากสนามบินบุรีรัมย์หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้แน่นอนค่ะ สมาชิกต้องอยู่ในพื้นที่คิวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับงานเมื่อได้รับข้อความ SMS ต้อนรับเข้าพื้นที่คิวพร้อมลำดับคิวค่ะ


ถาม: ฉันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะได้รับงานจากคิวผู้โดยสารบุรีรัมย์?

ตอบ: ระบบจะดำเนินการตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) โดยท่านสามารถคาดเดาระยะเวลาได้จากลำดับคิวของท่าน รวมถึงการเลื่อนขึ้นของคิวซึ่งจะแจ้งเตือนทาง SMS ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินและปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย


ถาม: ฉันสามารถเข้าคิวรับงานจากหลายประเภทการให้บริการพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ค่ะ ท่านสามารถออนไลน์เพื่อรับงานจากหลายประเภทพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น JustGrab สามารถออนไลน์ GrabXL ได้ค่ะ


ถาม: หากฉันออนไลน์เพื่อรับงานหลายประเภทพร้อมกัน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ฉันอย่างไร?

ตอบ: ลำดับคิวของแต่ละบริการจะถูกจัดคิวแยกกันค่ะ โดยระบบจะส่ง SMS เพื่อแจ้งลำดับคิวของงานประเภทนั้น ๆ ให้สมาชิกทราบพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • ยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ค่ะ คุณอยู่ในคิว JustGrab ลำดับ 6 - 10 และ GrabXL ลำดับ 1 - 5


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากถึงคิวของฉันและฉันกดรับงานแล้ว แต่ผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานเพียงบริการเดียว ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น ทั้งนี้ ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารยกเลิกค่ะ


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับคิวอื่น ๆ ของฉัน หากฉันออนไลน์หลายประเภทการให้บริการ และผู้โดยสารยกเลิกงานประเภทที่ถึงคิว?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานหลายประเภทการให้บริการ ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งสมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คิวในประเภทการให้บริการอื่น ๆ ของท่านจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ท่านออนไลน์รับงาน JustGrab และ GrabXL
 2. ท่านเข้าสู่พื้นที่คิวและได้รับคิว JustGrab ลำดับ 6 - 10 และ GrabXL ลำดับ 11 - 15
 3. ท่านจอดรอคิวเพื่อรับงานจากคิวผู้โดยสารบุรีรัมย์ และได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นของคิว ดังนี้ JustGrab ลำดับ 1 - 5 และ GrabXL ลำดับ 6 - 10
 4. ท่านได้รับงานจากคิว JustGrab เรียบร้อยแล้วแต่ผู้โดยสารยกเลิกงาน
 5. ลำดับคิว JustGrab ของท่านจะกลับสู่ลำดับ 1 - 5 ขณะที่ลำดับคิว GrabXL จะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นและลงของคิว ดังนี้ JustGrab ลำดับ 1 - 5 และ GrabXL ลำดับ 11 - 15 (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิว GrabXL ขณะนั้น)


ถาม: แกร็บมีเงื่อนไขหรือข้อควรระวังอะไรในการรับงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีเงื่อนไขค่ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

 • เมื่อสมาชิกเพิกเฉยต่องาน 2 ครั้ง (รวมทุกประเภทการให้บริการ) คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมาชิกยกเลิกงาน 1 ครั้ง คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงาน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิก ขณะที่คิวประเภทการให้บริการอื่นจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สมาชิกสามารถเลือกออนไลน์รับงานเพียงประเภทเดียวได้ โดยต้องออฟไลน์ประเภทการให้บริการที่ไม่สนใจตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: ทำไมคิวของฉันถึงถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่?

ตอบ: คิวของสมาชิกจะถูกเลื่อนลงไป ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น

 • ออฟไลน์แอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ปิดแอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ออกจากพื้นที่คิวนานกว่า 5 นาที
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงานและใช้เวลากลับเข้าพื้นที่คิวนานกว่า 15 นาที
 • ยกเลิกงานที่กดรับเรียบร้อยแล้ว (งานที่ได้จากคิวรับผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์)

ถาม: ฉันควรทำอย่างไร หากพบว่าคิวสนามบินยาวมาก?

ตอบ: ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพาร์ทเนอร์ค่ะ พาร์ทเนอร์สามารถตัดสินใจได้ว่าจะอยู่สนามบินเพื่อรอรับผู้โดยสาร หรือ ออกจากคิวเพื่อรับงานในตัวเมือง ทั้งนี้ การเข้าและออกจากคิวสนามบิน ไม่ส่งผลใด ๆ ต่ออัตรารับงานและยกเลิกงานค่ะ


อย่าลืมอัปเดตแอปฯ ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับบริการใหม่ ๆ จากแกร็บนะคะ

[HKT] คิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ต

มาก่อนได้ก่อนกับคิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ต

แกร็บรับทราบถึงความยุ่งยากของพี่ ๆ ในการเข้ารับผู้โดยสารที่สนามบินภูเก็ต แกร็บจึงได้พัฒนาบริการ ‘คิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ต’ เพื่อตอบรับความต้องการของพาร์ทเนอร์ โดยแกร็บจะเปิดทดลองให้บริการคิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ตสำหรับพาร์ทเนอร์ GrabCar, GrabTaxi, GrabCar 6-seater และ GrabXL เริ่มวันที่ 29 สิงหาคม 2561

(HKT) Airport Quing - Dax and Pax Area.PNG

คิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ต

พาร์ทเนอร์ที่เข้าไปยังพื้นที่ที่แรเงาสีเขียวอ่อนจะได้รับคิวจากแกร็บโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้โดยสารในพื้นที่แรเงาสีเขียวเข้มจะได้รถจากพาร์ทเนอร์ที่มีคิวจากแกร็บเท่านั้น โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับงานจากผู้โดยสารตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน)

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

 จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 1

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 1

 จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 2

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 2

 จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 3

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวจุดที่ 3

พี่ ๆ จะได้รับคิวสนามบินภูเก็ตเมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเขียวอ่อน โดยมีจุดสังเกตทางเข้าพื้นที่รับคิวทั้ง 3 จุด ตามรูปภาพด้านบน

อย่าลิมนะคะ ! พี่ ๆ ต้องขับผ่านจุดนี้แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับ SMS คิวจากแกร็บค่ะ

อย่าลืมอัปเดตแอปฯ ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับบริการต่าง ๆ จากแกร็บนะคะ

ข้อดี

 • ระบบมาก่อนได้ก่อน ด้วยบริการ SMS แจ้งลำดับคิวทันทีที่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินภูเก็ต โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งลำดับการเปลี่ยนแปลงคิวทุก ๆ 10 คิว

 • ประหยัดค่าจอดรถเพราะไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังพื้นที่จอดรถของสนามบินเพื่อรอผู้โดยสารเรียกอีกต่อไป

 • ไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถเพื่อให้ใกล้ผู้โดยสารมากที่สุด

 • เมื่อทราบลำดับคิวแล้ว สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องการอยู่ในพื้นที่เพื่อรอคิวต่อหรือไม่ 

 • สะดวกสบายเพราะคาดคะเนระยะเวลาโดยประมาณที่จะต้องรอผู้โดยสารได้


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับงานจากสนามบินภูเก็ต?

ตอบ: เพียงแค่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินภูเก็ต (พื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนข้างต้น) สมาชิกจะได้รับคิวจากแกร็บทาง SMS โดยอัตโนมัติค่ะ ทั้งนี้ คิวของท่านจะดำเนินการตามระบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านทุกครั้งที่เข้าพื้นที่คิว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับลำดับคิวเรียบร้อยแล้วก่อนหาที่จอดรถค่ะ จากน้ัน ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านเปลี่ยนแปลง (ทุก ๆ 10 คิว) จวบจนท่านได้รับงานจากผู้โดยสารและออกจากพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: พื้นที่คิวรับผู้โดยสารสนามบินภูเก็ตอยู่ที่ไหน?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถตรวจสอบพื้นที่เข้ารับคิวได้ที่รูปภาพใต้หัวข้อ 'จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว' ด้านบน โดยอ้างอิงจากพื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนบนแผนที่ค่ะ


ถาม: หากฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คิว ฉันจะได้รับงานจากสนามบินภูเก็ตหรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้แน่นอนค่ะ สมาชิกต้องอยู่ในพื้นที่คิวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับงานเมื่อได้รับข้อความ SMS ต้อนรับเข้าพื้นที่คิวพร้อมลำดับคิวค่ะ


ถาม: ฉันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะได้รับงานจากคิวผู้โดยสารภูเก็ต?

ตอบ: ระบบจะดำเนินการตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) โดยท่านสามารถคาดเดาระยะเวลาได้จากลำดับคิวของท่าน รวมถึงการเลื่อนขึ้นของคิวซึ่งจะแจ้งเตือนทาง SMS ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินและปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย


ถาม: ฉันสามารถเข้าคิวรับงานจากหลายประเภทการให้บริการพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ค่ะ ท่านสามารถออนไลน์เพื่อรับงานจากหลายประเภทพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น GrabCar 6-seater สามารถออนไลน์ GrabCar และ GrabCar 6-seater


ถาม: หากฉันออนไลน์เพื่อรับงานหลายประเภทพร้อมกัน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ฉันอย่างไร?

ตอบ: ลำดับคิวของแต่ละบริการจะถูกจัดคิวแยกกันค่ะ โดยระบบจะส่ง SMS เพื่อแจ้งลำดับคิวของงานประเภทนั้น ๆ ให้สมาชิกทราบพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • ยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะ คุณอยู่ในคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 1 - 5


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากถึงคิวของฉันและฉันกดรับงานแล้ว แต่ผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานเพียงบริการเดียว ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น ทั้งนี้ ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารยกเลิกค่ะ


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับคิวอื่น ๆ ของฉัน หากฉันออนไลน์หลายประเภทการให้บริการ และผู้โดยสารยกเลิกงานประเภทที่ถึงคิว?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานหลายประเภทการให้บริการ ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งสมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คิวในประเภทการให้บริการอื่น ๆ ของท่านจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ท่านออนไลน์รับงาน GrabCar และ GrabCar 6-seater
 2. ท่านเข้าสู่พื้นที่คิวและได้รับคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 11 - 15
 3. ท่านจอดรอคิวเพื่อรับงานจากคิวผู้โดยสารภูเก็ต และได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 6 - 10
 4. ท่านได้รับงานจากคิว GrabCar เรียบร้อยแล้วแต่ผู้โดยสารยกเลิกงาน
 5. ลำดับคิว GrabCar ของท่านจะกลับสู่ลำดับ 1 - 5 ขณะที่ลำดับคิว GrabCar 6-seater จะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นและลงของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 11 - 15 (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิว GrabCar 6-seater ขณะนั้น)


ถาม: แกร็บมีเงื่อนไขหรือข้อควรระวังอะไรในการรับงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีเงื่อนไขค่ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

 • เมื่อสมาชิกเพิกเฉยต่องาน 2 ครั้ง (รวมทุกประเภทการให้บริการ) คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมาชิกยกเลิกงาน 1 ครั้ง คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงาน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิก ขณะที่คิวประเภทการให้บริการอื่นจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สมาชิกสามารถเลือกออนไลน์รับงานเพียงประเภทเดียวได้ โดยต้องออฟไลน์ประเภทการให้บริการที่ไม่สนใจตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: ทำไมคิวของฉันถึงถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่?

ตอบ: คิวของสมาชิกจะถูกเลื่อนลงไป ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น

 • ออฟไลน์แอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ปิดแอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ออกจากพื้นที่คิวนานกว่า 5 นาที
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงานและใช้เวลากลับเข้าพื้นที่คิวนานกว่า 15 นาที
 • ยกเลิกงานที่กดรับเรียบร้อยแล้ว (งานที่ได้จากคิวรับผู้โดยสารภูเก็ต)

[CNX] คิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่

มาก่อนได้ก่อนกับคิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่

แกร็บรับทราบถึงความยุ่งยากของพี่ ๆ ในการเข้ารับผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ แกร็บจึงได้พัฒนาบริการ ‘คิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่’ เพื่อตอบรับความต้องการของพาร์ทเนอร์ โดยแกร็บจะเปิดทดลองให้บริการคิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabCar, GrabCar Plus และ JustGrab เริ่มวันที่ 29 สิงหาคม 2561

image (2).png

คิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่

พาร์ทเนอร์ที่เข้าไปยังพื้นที่ที่แรเงาสีเขียวอ่อนจะได้รับคิวจากแกร็บโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้โดยสารในพื้นที่แรเงาสีเขียวเข้มจะได้รถจากพาร์ทเนอร์ที่มีคิวจากแกร็บเท่านั้น โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับงานจากผู้โดยสารตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน)

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

 ทางเข้ารับคิวอยู่บริเวณทางเข้าท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

ทางเข้ารับคิวอยู่บริเวณทางเข้าท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

พี่ ๆ จะได้รับคิวสนามบินเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเขียวอ่อน โดยมีจุดสังเกตคือบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ (กรุณาศึกษาพื้นที่สีเขียวอ่อนด้านบนค่ะ)

อย่าลิมนะคะ ! พี่ ๆ ต้องขับผ่านจุดนี้แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับ SMS คิวจากแกร็บค่ะ

อย่าลืมอัปเดตแอปฯ ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับบริการต่าง ๆ จากแกร็บนะคะ

ข้อดี

 • ระบบมาก่อนได้ก่อน ด้วยบริการ SMS แจ้งลำดับคิวทันทีที่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินเชียงใหม่ โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งลำดับการเปลี่ยนแปลงคิวทุก ๆ 10 คิว

 • ประหยัดค่าจอดรถเพราะไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังพื้นที่จอดรถของสนามบินเพื่อรอผู้โดยสารเรียกอีกต่อไป

 • ไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถเพื่อให้ใกล้ผู้โดยสารมากที่สุด

 • เมื่อทราบลำดับคิวแล้ว สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องการอยู่ในพื้นที่เพื่อรอคิวต่อหรือไม่ 

 • สะดวกสบายเพราะคาดคะเนระยะเวลาโดยประมาณที่จะต้องรอผู้โดยสารได้


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับงานจากสนามบินเชียงใหม่?

ตอบ: เพียงแค่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินเชียงใหม่ (พื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนข้างต้น) สมาชิกจะได้รับคิวจากแกร็บทาง SMS โดยอัตโนมัติค่ะ ทั้งนี้ คิวของท่านจะดำเนินการตามระบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านทุกครั้งที่เข้าพื้นที่คิว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับลำดับคิวเรียบร้อยแล้วก่อนหาที่จอดรถค่ะ จากน้ัน ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านเปลี่ยนแปลง (ทุก ๆ 10 คิว) จวบจนท่านได้รับงานจากผู้โดยสารและออกจากพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: พื้นที่คิวรับผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่อยู่ที่ไหน?

ตอบ: พี่ ๆ จะได้รับคิวสนามบินเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเขียวอ่อน (กรุณาศึกษาพื้นที่สีเขียวอ่อนด้านบนค่ะ) โดยมีจุดสังเกตคือบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ


ถาม: หากฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คิว ฉันจะได้รับงานจากสนามบินเชียงใหม่หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้แน่นอนค่ะ สมาชิกต้องอยู่ในพื้นที่คิวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับงานเมื่อได้รับข้อความ SMS ต้อนรับเข้าพื้นที่คิวพร้อมลำดับคิวค่ะ


ถาม: ฉันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะได้รับงานจากคิวผู้โดยสารเชียงใหม่?

ตอบ: ระบบจะดำเนินการตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) โดยท่านสามารถคาดเดาระยะเวลาได้จากลำดับคิวของท่าน รวมถึงการเลื่อนขึ้นของคิวซึ่งจะแจ้งเตือนทาง SMS ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินและปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย


ถาม: ฉันสามารถเข้าคิวรับงานจากหลายประเภทการให้บริการพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ค่ะ ท่านสามารถออนไลน์เพื่อรับงานจากหลายประเภทพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น

 • GrabCar สามารถออนไลน์ GrabCar และ JustGrab
 • GrabCar+ สามารถออนไลน์ GrabCar+, GrabCar และ JustGrab


ถาม: หากฉันออนไลน์เพื่อรับงานหลายประเภทพร้อมกัน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ฉันอย่างไร?

ตอบ: ลำดับคิวของแต่ละบริการจะถูกจัดคิวแยกกันค่ะ โดยระบบจะส่ง SMS เพื่อแจ้งลำดับคิวของงานประเภทนั้น ๆ ให้สมาชิกทราบพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • ยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะ คุณอยู่ในคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar+ ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 11 - 15


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากถึงคิวของฉันและฉันกดรับงานแล้ว แต่ผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานเพียงบริการเดียว ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น ทั้งนี้ ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารยกเลิกค่ะ


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับคิวอื่น ๆ ของฉัน หากฉันออนไลน์หลายประเภทการให้บริการ และผู้โดยสารยกเลิกงานประเภทที่ถึงคิว?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานหลายประเภทการให้บริการ ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งสมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คิวในประเภทการให้บริการอื่น ๆ ของท่านจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ท่านออนไลน์รับงาน GrabCar และ JustGrab
 2. ท่านเข้าสู่พื้นที่คิวและได้รับคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ JustGrab ลำดับ 11 - 15
 3. ท่านจอดรอคิวเพื่อรับงานจากคิวผู้โดยสารเชียงใหม่ และได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 6 - 10
 4. ท่านได้รับงานจากคิว GrabCar เรียบร้อยแล้วแต่ผู้โดยสารยกเลิกงาน
 5. ลำดับคิว GrabCar ของท่านจะกลับสู่ลำดับ 1 - 5 ขณะที่ลำดับคิว JustGrab จะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นและลงของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 11 - 15 (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิว JustGrab ขณะนั้น)


ถาม: แกร็บมีเงื่อนไขหรือข้อควรระวังอะไรในการรับงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีเงื่อนไขค่ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

 • เมื่อสมาชิกเพิกเฉยต่องาน 2 ครั้ง (รวมทุกประเภทการให้บริการ) คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมาชิกยกเลิกงาน 1 ครั้ง คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงาน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิก ขณะที่คิวประเภทการให้บริการอื่นจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สมาชิกสามารถเลือกออนไลน์รับงานเพียงประเภทเดียวได้ โดยต้องออฟไลน์ประเภทการให้บริการที่ไม่สนใจตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: ทำไมคิวของฉันถึงถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่?

ตอบ: คิวของสมาชิกจะถูกเลื่อนลงไป ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น

 • ออฟไลน์แอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ปิดแอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ออกจากพื้นที่คิวนานกว่า 5 นาที
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงานและใช้เวลากลับเข้าพื้นที่คิวนานกว่า 15 นาที
 • ยกเลิกงานที่กดรับเรียบร้อยแล้ว (งานที่ได้จากคิวรับผู้โดยสารเชียงใหม่)

[HDY] คิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่

มาก่อนได้ก่อนกับคิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่

แกร็บรับทราบถึงความยุ่งยากของพี่ ๆ ในการเข้ารับผู้โดยสารที่สนามบินหาดใหญ่ แกร็บจึงได้พัฒนาบริการ ‘คิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่’ เพื่อตอบรับความต้องการของพาร์ทเนอร์ โดยแกร็บจะเปิดทดลองให้บริการคิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่สำหรับพาร์ทเนอร์ JustGrab และ GrabCar 6-seater เริ่มวันที่ 29 สิงหาคม 2561

(HDY) Airport Quing - Dax and Pax Area.PNG

คิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่

พาร์ทเนอร์ที่เข้าไปยังพื้นที่ที่แรเงาสีเขียวอ่อนจะได้รับคิวจากแกร็บโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้โดยสารในพื้นที่แรเงาสีเขียวเข้มจะได้รถจากพาร์ทเนอร์ที่มีคิวจากแกร็บเท่านั้น โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับงานจากผู้โดยสารตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน)

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

Capture2.png
 บริเวณทางเข้าสนามบินที่ป้าย "ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสงขลา"

บริเวณทางเข้าสนามบินที่ป้าย "ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสงขลา"

พี่ ๆ จะได้รับคิวสนามบินหาดใหญ่เมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเขียวอ่อน โดยมีจุดสังเกตคือบริเวณทางเข้าสนามบินที่ป้าย "ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสงขลา" อย่าลิมนะคะ ! พี่ ๆ ต้องขับผ่านจุดนี้แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับ SMS คิวจากแกร็บค่ะ

อย่าลืมอัปเดตแอปฯ ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับบริการต่าง ๆ จากแกร็บนะคะ

ข้อดี

 • ระบบมาก่อนได้ก่อน ด้วยบริการ SMS แจ้งลำดับคิวทันทีที่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินหาดใหญ่ โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งลำดับการเปลี่ยนแปลงคิวทุก ๆ 10 คิว

 • ประหยัดค่าจอดรถเพราะไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังพื้นที่จอดรถของสนามบินเพื่อรอผู้โดยสารเรียกอีกต่อไป

 • ไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถเพื่อให้ใกล้ผู้โดยสารมากที่สุด

 • เมื่อทราบลำดับคิวแล้ว สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องการอยู่ในพื้นที่เพื่อรอคิวต่อหรือไม่ 

 • สะดวกสบายเพราะคาดคะเนระยะเวลาโดยประมาณที่จะต้องรอผู้โดยสารได้


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับงานจากสนามบินหาดใหญ่?

ตอบ: เพียงแค่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินหาดใหญ่ (พื้นที่แรเงาสีเขียวอ่อนข้างต้น) สมาชิกจะได้รับคิวจากแกร็บทาง SMS โดยอัตโนมัติค่ะ ทั้งนี้ คิวของท่านจะดำเนินการตามระบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านทุกครั้งที่เข้าพื้นที่คิว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับลำดับคิวเรียบร้อยแล้วก่อนหาที่จอดรถค่ะ จากน้ัน ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านเปลี่ยนแปลง (ทุก ๆ 10 คิว) จวบจนท่านได้รับงานจากผู้โดยสารและออกจากพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: พื้นที่คิวรับผู้โดยสารสนามบินหาดใหญ่อยู่ที่ไหน?

ตอบ: พื้นที่คิวเริ่มจากบริเวณทางเข้าสนามบินที่ป้าย "ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสงขลา" (กรุณาศึกษาพื้นที่สีเขียวอ่อนด้านบนค่ะ)


ถาม: หากฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คิว ฉันจะได้รับงานจากสนามบินหาดใหญ่หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้แน่นอนค่ะ สมาชิกต้องอยู่ในพื้นที่คิวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับงานเมื่อได้รับข้อความ SMS ต้อนรับเข้าพื้นที่คิวพร้อมลำดับคิวค่ะ


ถาม: ฉันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะได้รับงานจากคิวผู้โดยสารหาดใหญ่?

ตอบ: ระบบจะดำเนินการตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) โดยท่านสามารถคาดเดาระยะเวลาได้จากลำดับคิวของท่าน รวมถึงการเลื่อนขึ้นของคิวซึ่งจะแจ้งเตือนทาง SMS ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินและปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย


ถาม: ฉันสามารถเข้าคิวรับงานจากหลายประเภทการให้บริการพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ค่ะ ท่านสามารถออนไลน์เพื่อรับงานจากหลายประเภทพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น GrabCar 6-seater สามารถออนไลน์ JustGrab และ GrabCar 6-seater


ถาม: หากฉันออนไลน์เพื่อรับงานหลายประเภทพร้อมกัน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ฉันอย่างไร?

ตอบ: ลำดับคิวของแต่ละบริการจะถูกจัดคิวแยกกันค่ะ โดยระบบจะส่ง SMS เพื่อแจ้งลำดับคิวของงานประเภทนั้น ๆ ให้สมาชิกทราบพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • ยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ค่ะ คุณอยู่ในคิว JustGrab ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 1 - 5


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากถึงคิวของฉันและฉันกดรับงานแล้ว แต่ผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานเพียงบริการเดียว ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น ทั้งนี้ ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารยกเลิกค่ะ


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับคิวอื่นๆของฉัน หากฉันออนไลน์หลายประเภทการให้บริการ และผู้โดยสารยกเลิกงานประเภทที่ถึงคิว?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานหลายประเภทการให้บริการ ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งสมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คิวในประเภทการให้บริการอื่นๆของท่านจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ท่านออนไลน์รับงาน JustGrab และ GrabCar 6-seater
 2. ท่านเข้าสู่พื้นที่คิวและได้รับคิว JustGrab ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 11 - 15
 3. ท่านจอดรอคิวเพื่อรับงานจากคิวผู้โดยสารหาดใหญ่ และได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นของคิว ดังนี้ JustGrab ลำดับ 1 - 5 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 6 - 10
 4. ท่านได้รับงานจากคิว JustGrab เรียบร้อยแล้วแต่ผู้โดยสารยกเลิกงาน
 5. ลำดับคิว JustGrab ของท่านจะกลับสู่ลำดับ 1 - 5 ขณะที่ลำดับคิว GrabCar 6-seater จะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นและลงของคิว ดังนี้ JustGrab ลำดับ 1 - 5 และ GrabCar 6-seater ลำดับ 11 - 15 (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิว GrabCar 6-seater ขณะนั้น)


ถาม: แกร็บมีเงื่อนไขหรือข้อควรระวังอะไรในการรับงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีเงื่อนไขค่ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

 • เมื่อสมาชิกเพิกเฉยต่องาน 2 ครั้ง (รวมทุกประเภทการให้บริการ) คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมาชิกยกเลิกงาน 1 ครั้ง คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงาน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิก ขณะที่คิวประเภทการให้บริการอื่นจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สมาชิกสามารถเลือกออนไลน์รับงานเพียงประเภทเดียวได้ โดยต้องออฟไลน์ประเภทการให้บริการที่ไม่สนใจตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: ทำไมคิวของฉันถึงถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่?

ตอบ: คิวของสมาชิกจะถูกเลื่อนลงไป ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น

 • ออฟไลน์แอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ปิดแอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ออกจากพื้นที่คิวนานกว่า 5 นาที
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงานและใช้เวลากลับเข้าพื้นที่คิวนานกว่า 15 นาที
 • ยกเลิกงานที่กดรับเรียบร้อยแล้ว (งานที่ได้จากคิวรับผู้โดยสารหาดใหญ่)

คิวรับผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง

เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 พ.ค. 61

ประกาศเรื่องพื้นที่รับคิว

พื้นที่เข้ารับคิวใหม่

DMK new area.png

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวใหม่

พี่ๆ จะได้รับคิวดอนเมืองเมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเทา โดยมีจุดสังเกตที่เดิมคือ นับจาก วิภาวดีรังสิต 85 (พหลโยธิน 79) อย่าลืมนะคะ! พี่ๆ ต้องขับผ่านจุดนี้และเลี้ยวซ้ายเข้าพื้นที่แรเงาสีเทาเข้มเท่านั้น จึงจะได้รับ SMS คิวจากแกร็บค่ะ

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ใหม่นี้จะครอบคลุมฝั่งตรงข้ามของสนามบิน และปั๊มน้ำมันบางแห่งเพื่อความสะดวกของพี่ ๆ ด้วยค่ะ

 

พบกันอีกครั้ง! มาก่อนได้ก่อนกับคิวรับผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง

แกร็บขอขอบคุณเสียงตอบรับกับคิวสนามบินสุวรรณภูมิ และ รับทราบถึงคำเรียกร้องให้เปิดบริการที่สนามบินอื่นๆ ในประเทศไทย
ประกาศเปิดทดลองให้บริการ ‘คิวรับผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง’ สำหรับสมาชิก GrabCar และ GrabCar Plus เริ่มทดลองใช้วันที่ 16 มีนาคมนี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับ SMS จากทางแกร็บ และเปิดทดลองใช้กับสมาชิก GrabCar และ GrabCar Plus กรุงเทพฯ วันที่ 21 มีนาคม 10:00น.

DMK queue map.png

คิวรับผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง

สมาชิกที่เข้าไปยังพื้นที่ที่แรเงาสีเทาเข้มจะได้รับคิวจากแกร็บโดยอัตโนมัติ ขณะที่ผู้โดยสารในพื้นที่แรเงาสีเทาอ่อนจะได้รถจากสมาชิกที่มีคิวจากแกร็บเท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับงานจากผู้โดยสารตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) จากพื้นที่แรเงาจะเห็นได้ว่า การขับรถบน ถ.วิภาวดี ตามปกติ จะไม่ได้รับคิวสนามบินดอนเมืองนะคะ สมาชิกจะต้องเลี้ยวซ้ายออกจากบริเวณถนนวิภาวดี (เข้าสู่พื้นที่คิวสีเทาเข้มเท่านั้น)

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

 จุดเริ่มต้นรับคิวผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง นับจาก วิภาวดีรังสิต 85 (พหลโยธิน 79)

จุดเริ่มต้นรับคิวผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง นับจาก วิภาวดีรังสิต 85 (พหลโยธิน 79)

พี่ๆ จะได้รับคิวดอนเมืองเมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเทาเข้ม โดยมีจุดสังเกตคือ นับจาก วิภาวดีรังสิต 85 (พหลโยธิน 79) อย่าลิมนะคะ! พี่ๆ ต้องขับผ่านจุดนี้และเลี้ยวซ้ายเข้าพื้นที่แรเงาสีเทาเข้มเท่านั้น จึงจะได้รับ SMS คิวจากแกร็บค่ะ

อัปเดตแอปฯ ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับบริการต่างๆจากแกร็บได้ที่นี่นะคะ


ข้อดี

 • ระบบมาก่อนได้ก่อน ด้วยบริการ SMS แจ้งลำดับคิวทันทีที่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินดอนเมือง

 • ประหยัดค่าจอดรถเพราะไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังพื้นที่จอดรถของสนามบินเพื่อรอผู้โดยสารเรียกอีกต่อไป

 • ไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถเพื่อให้ใกล้ผู้โดยสารมากที่สุด

 • เมื่อทราบลำดับคิวแล้ว สมาชิกสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการอยู่รอคิวหรือไม่

 • สะดวกสบายเพราะคาดคะเนระยะเวลาโดยประมาณที่จะต้องรอผู้โดยสารได้


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับงานจากสนามบินดอนเมือง?

ตอบ: เพียงแค่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินดอนเมือง (พื้นที่แรเงาสีเทาเข้มข้างต้น) สมาชิกจะได้รับคิวจากแกร็บทาง SMS โดยอัตโนมัติค่ะ ทั้งนี้ คิวของท่านจะดำเนินการตามระบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านทุกครั้งที่เข้าพื้นที่คิว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับลำดับคิวเรียบร้อยแล้วก่อนหาที่จอดรถค่ะ จากน้ัน ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านเปลี่ยนแปลง จวบจนท่านได้รับงานจากผู้โดยสารและออกจากพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: พื้นที่คิวรับผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองอยู่ที่ไหน?

ตอบ: พื้นที่คิวเริ่มจากด้านซ้ายของวิภาวดีรังสิต 85 หรือ พหลโยธิน 79 (กรุณาศึกษาพื้นที่สีเทาเข้มด้านบนค่ะ)


ถาม: หากฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คิว ฉันจะได้รับงานจากสนามบินดอนเมืองหรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้แน่นอนค่ะ สมาชิกต้องอยู่ในพื้นที่คิวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับงานเมื่อได้รับข้อความ SMS ต้อนรับเข้าพื้นที่คิวพร้อมลำดับคิวค่ะ


ถาม: ฉันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะได้รับงานจากคิวผู้โดยสารดอนเมือง?

ตอบ: ระบบจะดำเนินการตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) โดยท่านสามารถคาดเดาระยะเวลาได้จากลำดับคิวของท่าน รวมถึงการเลื่อนขึ้นของคิวซึ่งจะแจ้งเตือนทาง SMS ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินและปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย


ถาม: ฉันสามารถเข้าคิวรับงานจากหลายประเภทการให้บริการพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ค่ะ ท่านสามารถออนไลน์เพื่อรับงานจากหลายประเภทพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น GrabCar+ สามารถออนไลน์ GrabCar และ GrabCar+


ถาม: หากฉันออนไลน์เพื่อรับงานหลายประเภทพร้อมกัน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ฉันอย่างไร?

ตอบ: ลำดับคิวของแต่ละบริการจะถูกจัดคิวแยกกันค่ะ โดยระบบจะส่ง SMS เพื่อแจ้งลำดับคิวของงานประเภทนั้นๆให้สมาชิกทราบพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น ยินดีต้อนรับสู่สนามบินดอนเมืองค่ะ คุณอยู่ในคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar+ ลำดับ 1 - 5


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากถึงคิวของฉันและฉันกดรับงานแล้ว แต่ผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานเพียงบริการเดียว ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น ทั้งนี้ ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารยกเลิกค่ะ


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับคิวอื่นๆของฉัน หากฉันออนไลน์หลายประเภทการให้บริการ และผู้โดยสารยกเลิกงานประเภทที่ถึงคิว?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานหลายประเภทการให้บริการ ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งสมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คิวในประเภทการให้บริการอื่นๆของท่านจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ท่านออนไลน์รับงาน GrabCar และ GrabCar+
 2. ท่านเข้าสู่พื้นที่คิวและได้รับคิว GrabCar ลำดับ 11 - 15 และ GrabCar+ ลำดับ 6 - 10
 3. ท่านจอดรอคิวเพื่อรับงานจากคิวผู้โดยสารดอนเมือง และได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 1 - 5
 4. ท่านได้รับงานจากคิว GrabCar เรียบร้อยแล้วแต่ผู้โดยสารยกเลิกงาน
 5. ลำดับคิว GrabCar ของท่านจะกลับสู่ลำดับ 1 - 5 ขณะที่ลำดับคิว GrabCar+ จะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ ดังนั้น ท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นและลงของคิวล่าสุด คือ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ GrabCar+ ลำดับ 11 - 15 (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิว GrabCar+ ขณะนั้น)


ถาม: แกร็บมีเงื่อนไขหรือข้อควรระวังอะไรในการรับงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีเงื่อนไขค่ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

 • เมื่อสมาชิกเพิกเฉยต่องาน 2 ครั้ง (รวมทุกประเภทการให้บริการ) คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมาชิกยกเลิกงาน 1 ครั้ง คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงาน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิก ขณะที่คิวประเภทการให้บริการอื่นจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สมาชิกสามารถเลือกออนไลน์รับงานเพียงประเภทเดียวได้ โดยต้องออฟไลน์ประเภทการให้บริการที่ไม่สนใจตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: ทำไมคิวของฉันถึงถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่?

ตอบ: คิวของสมาชิกจะถูกเลื่อนลงไป ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น

 • ออฟไลน์แอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ปิดแอปฯ นานกว่า 5 นาที
 • ออกจากพื้นที่คิวนานกว่า 5 นาที
 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงานและใช้เวลากลับเข้าพื้นที่คิวนานกว่า 15 นาที
 • ยกเลิกงานที่กดรับเรียบร้อยแล้ว (งานที่ได้จากคิวรับผู้โดยสารดอนเมือง)

GrabChat แปลภาษาได้แล้ว

ไม่ต้องยุ่งยากโทรหาคอลเซนเตอร์อีกต่อไป

ใช้ GrabChat คุยกับผู้โดยสาร จะชาติไหน ภาษาใดก็ไม่หวั่น ระบบจัดการแปลให้เลยอัตโนมัติด้วย Google Translate ไม่ต้องกดแปลให้เสียเวลา


ไปดูตัวอย่างกันเลย!

 
 

ผู้โดยสาร: สื่อสารภาษาจีนและตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ
สมาชิก: สื่อสารและตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาไทย

 
 

ผู้โดยสาร: สื่อสารและตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ
สมาชิก: สื่อสารและตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาไทย

 
 

ทั้งนี้ ระบบจะแปลภาษาตามการตั้งค่าภาษาของเครื่อง เช่น หากพี่ตั้งค่าโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อผดส.สื่อสารภาษาอังกฤษมาหาพี่ ระบบจะไม่แปล เนื่องจากเข้าใจว่าพี่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วค่ะ

"อินเซนทีฟ" ในแอปฯ คนขับ

"อินเซนทีฟ" ง่ายนิดเดียว

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลอินเซนทีฟของท่านได้ด้วยตนเองภายในแอปฯ

ระบบรองรับได้ทั้ง 'อินเซนทีฟที่กำลังดำเนินการ' และ 'อินเซนทีฟที่สิ้นสุดแล้ว'
ครบทุกอย่างในที่เดียวแบบนี้ อย่าลังเล ใช้ได้เลย ไม่ต้องรอ SMS ค่ะ


วิธีใช้เมนู 'อินเซนทีฟ'

อัปเดตแอปฯ คนขับของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่
ตรวจสอบอินเซนทีฟด้วยตนเองง่ายๆ เพียงเปิดแอปฯ ของท่านได้แล้ววันนี้

ฟังก์ชันงานต่อเนื่อง

แนะนำฟังก์ชัน "งานต่อเนื่อง"

(รับงานใหม่ได้ทันที เมื่องานปัจจุบันใกล้ถึงปลายทาง)

เราขอแนะนำคุณสมบัติใหม่ชื่อว่า "งานต่อเนื่อง" ที่ช่วยให้คุณรับงานได้มากขึ้น ลดเวลาการรอรับงานต่อไปหลังเสร็จงานก่อนหน้า สร้างรายได้ต่อเนื่องไม่เสียเวลา


 
 

ใช้งานอย่างไร?

ขณะที่คุณกำลังขับรถใกล้ถึงปลายทางของผู้โดยสารปัจจุบัน คุณจะเห็นงานใหม่ขึ้นมาในละแวกเดียวกันให้คุณเลือกกดรับ ส่งผู้โดยสารปุ๊บ และรับงานใหม่ได้ปั๊บ ประหยัดเวลาทั้งคุณและผู้โดยสาร และเพิ่มรายได้ให้คุณแบบไม่ต้องรอรับงานใหม่

 
 
 
 
 
 

คิวรับผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ

เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 พ.ค. 61

ประกาศเรื่องพื้นที่รับคิว

พื้นที่เข้ารับคิวใหม่

 จุดเริ่มต้นรับคิวผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ (ป้ายอาคารผู้โดยสาร 3 กม. ที่มอเตอร์เวย์ข้ามคลองประเวศ)

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิวใหม่

 จุดเริ่มต้นรับคิวผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ.ใหม่ (ป้ายลานจอดรถระยะยาว และ ป้ายอาคารผู้โดยสาร ที่มอเตอร์เวย์ข้ามคลองลาดกระบัง)

จุดเริ่มต้นรับคิวผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ.ใหม่ (ป้ายลานจอดรถระยะยาว และ ป้ายอาคารผู้โดยสาร ที่มอเตอร์เวย์ข้ามคลองลาดกระบัง)

พื้นที่รับคิวใหม่จะส่งคิวให้พี่ ๆ เมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเทา โดยมีจุดสังเกตคือ บริเวณคลองลาดกระบังที่ป้าย "ลานจอดรถระยะยาว และ อาคารผู้โดยสาร" ค่ะ

 

บริการใหม่ล่าสุด! มาก่อนได้ก่อนกับคิวรับผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ

แกร็บรับทราบถึงความยุ่งยากของพี่ๆในการเข้ารับผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ แกร็บจึงได้พัฒนาบริการใหม่ ‘คิวรับผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ’ เพื่อตอบรับความต้องการของสมาชิก โดยแกร็บจะเปิดทดลองให้บริการคิวรับผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับสมาชิก GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi และ JustGrab เริ่มวันที่ 20 ธันวาคมนี้

SVB queue.png

คิวรับผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ

สมาชิกที่เข้าไปยังพื้นที่ที่แรเงาสีเทาเข้มจะได้รับคิวจากแกร็บโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้โดยสารในพื้นที่แรเงาสีเทาอ่อนจะได้รถจากสมาชิกที่มีคิวจากแกร็บเท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับงานจากผู้โดยสารตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน)

จุดสังเกตพื้นที่เข้ารับคิว

 จุดเริ่มต้นรับคิวผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ (ป้ายอาคารผู้โดยสาร 3 กม. ที่มอเตอร์เวย์ข้ามคลองประเวศ)

จุดเริ่มต้นรับคิวผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ (ป้ายอาคารผู้โดยสาร 3 กม. ที่มอเตอร์เวย์ข้ามคลองประเวศ)

พี่ๆจะได้รับคิวสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่คิวสีเทาเข้ม โดยมีจุดสังเกตคือ บริเวณคลองประเวศที่ป้าย "อาคารผู้โดยสาร 3 กม." อย่าลิมนะคะ! พี่ๆต้องขับผ่านจุดนี้แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับ SMS คิวจากแกร็บค่ะ

อย่าลืมอัปเดตแอปฯของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับบริการต่างๆจากแกร็บนะคะ

ข้อดี

 • ระบบมาก่อนได้ก่อน ด้วยบริการ SMS แจ้งลำดับคิวทันทีที่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินสุวรรณภูมิ

 • ประหยัดค่าจอดรถเพราะไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังพื้นที่จอดรถของสนามบินเพื่อรอผู้โดยสารเรียกอีกต่อไป

 • ไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถเพื่อให้ใกล้ผู้โดยสารมากที่สุด

 • เมื่อทราบลำดับคิวแล้ว สมาชิกสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการอยู่รอคิวหรือไม่

 • สะดวกสบายเพราะคาดคะเนระยะเวลาโดยประมาณที่จะต้องรอผู้โดยสารได้


กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับงานจากสนามบินสุวรรณภูมิ?

ตอบ: เพียงแค่เข้าสู่พื้นที่คิวสนามบินสุวรรณภูมิ (พื้นที่แรเงาสีเทาเข้มข้างต้น) สมาชิกจะได้รับคิวจากแกร็บทาง SMS โดยอัตโนมัติค่ะ ทั้งนี้ คิวของท่านจะดำเนินการตามระบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านทุกครั้งที่เข้าพื้นที่คิว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับลำดับคิวเรียบร้อยแล้วก่อนหาที่จอดรถค่ะ จากน้ัน ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนท่านทุกครั้งที่ลำดับคิวของท่านเปลี่ยนแปลง จวบจนท่านได้รับงานจากผู้โดยสารและออกจากพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: พื้นที่คิวรับผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน?

ตอบ: พื้นที่คิวเริ่มจากมอเตอร์เวย์บริเวณทางเข้าสนามบินจนถึงบริเวณอาคารผู้โดยสาร (กรุณาศึกษาพื้นที่สีเทาเข้มด้านบนค่ะ)


ถาม: หากฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คิว ฉันจะได้รับงานจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้แน่นอนค่ะ สมาชิกต้องอยู่ในพื้นที่คิวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้รับงานเมื่อได้รับข้อความ SMS ต้อนรับเข้าพื้นที่คิวพร้อมลำดับคิวค่ะ


ถาม: ฉันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะได้รับงานจากคิวผู้โดยสารสุวรรณภูมิ?

ตอบ: ระบบจะดำเนินการตามลำดับคิว (มาก่อนได้ก่อน) โดยท่านสามารถคาดเดาระยะเวลาได้จากลำดับคิวของท่าน รวมถึงการเลื่อนขึ้นของคิวซึ่งจะแจ้งเตือนทาง SMS ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินและปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย


ถาม: ฉันสามารถเข้าคิวรับงานจากหลายประเภทการให้บริการพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ค่ะ ท่านสามารถออนไลน์เพื่อรับงานจากหลายประเภทพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น

 • GrabTaxi สามารถออนไลน์ GrabTaxi และ JustGrab
 • GrabCar สามารถออนไลน์ GrabCar และ JustGrab
 • GrabCar+ สามารถออนไลน์ GrabCar+, GrabCar และ JustGrab


ถาม: หากฉันออนไลน์เพื่อรับงานหลายประเภทพร้อมกัน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ฉันอย่างไร?

ตอบ: ลำดับคิวของแต่ละบริการจะถูกจัดคิวแยกกันค่ะ โดยระบบจะส่ง SMS เพื่อแจ้งลำดับคิวของงานประเภทนั้นๆให้สมาชิกทราบพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • ยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ คุณอยู่ในคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ GrabCar+ ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 11 - 15
 • ยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ คุณอยู่ในคิว GrabTaxi ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 11 - 15


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้น หากถึงคิวของฉันและฉันกดรับงานแล้ว แต่ผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานเพียงบริการเดียว ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดโดยอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้น ทั้งนี้ ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนให้ท่านทันทีที่ผู้โดยสารยกเลิกค่ะ


ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับคิวอื่นๆของฉัน หากฉันออนไลน์หลายประเภทการให้บริการ และผู้โดยสารยกเลิกงานประเภทที่ถึงคิว?

ตอบ: สำหรับสมาชิกที่ออนไลน์รับงานหลายประเภทการให้บริการ ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งสมาชิกจะต้องกลับเข้าสู่พื้นที่คิวภายใน 15 นาทีหลังผู้โดยสารยกเลิกงานนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คิวในประเภทการให้บริการอื่นๆของท่านจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ท่านออนไลน์รับงาน GrabCar และ JustGrab
 2. ท่านเข้าสู่พื้นที่คิวและได้รับคิว GrabCar ลำดับ 6 - 10 และ JustGrab ลำดับ 11 - 15
 3. ท่านจอดรอคิวเพื่อรับงานจากคิวผู้โดยสารสุวรรณภูมิ และได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 6 - 10
 4. ท่านได้รับงานจากคิว GrabCar เรียบร้อยแล้วแต่ผู้โดยสารยกเลิกงาน
 5. ลำดับคิว GrabCar ของท่านจะกลับสู่ลำดับ 1 - 5 ขณะที่ลำดับคิว JustGrab จะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนการเลื่อนขึ้นและลงของคิว ดังนี้ GrabCar ลำดับ 1 - 5 และ JustGrab ลำดับ 11 - 15 (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิว JustGrab ขณะนั้น)


ถาม: แกร็บมีเงื่อนไขหรือข้อควรระวังอะไรในการรับงานหรือไม่?

ตอบ: ไม่มีเงื่อนไขค่ะ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

 • เมื่อสมาชิกเพิกเฉยต่องาน 2 ครั้ง (รวมทุกประเภทการให้บริการ) คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมาชิกยกเลิกงาน 1 ครั้ง คิวของสมาชิกจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงาน ระบบจะจัดลำดับคิวให้ท่านกลับมาเป็นคิวแรกสุดในงานประเภทที่ผู้โดยสารยกเลิก ขณะที่คิวประเภทการให้บริการอื่นจะถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่โดยอัตโนมัติ

 • เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน สมาชิกสามารถเลือกออนไลน์รับงานเพียงประเภทเดียวได้ โดยต้องออฟไลน์ประเภทการให้บริการที่ไม่สนใจตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่คิวค่ะ


ถาม: ทำไมคิวของฉันถึงถูกยกเลิกและเลื่อนลงไปเข้าคิวใหม่?

ตอบ: คิวของสมาชิกจะถูกเลื่อนลงไป ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น

 • ออฟไลน์แอปฯนานกว่า 5 นาที
 • ปิดแอปฯนานกว่า 5 นาที

 • ออกจากพื้นที่คิวนานกว่า 5 นาที

 • เมื่อผู้โดยสารยกเลิกงานและใช้เวลากลับเข้าพื้นที่คิวนานกว่า 15 นาที
 • ยกเลิกงานที่กดรับเรียบร้อยแล้ว (งานที่ได้จากคิวรับผู้โดยสารสุวรรณภูมิ)

[GrabCar, GrabTaxi] แผนที่ฮีทแมพ (HeatMap)

แผนที่ฮีทแมพคืออะไร?

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าพื้นที่สีแดง สีส้ม และสีเขียว ในหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันคนขับนั้นแสดงถึงอะไร

ฮีทแมพ คือ ฟังก์ชันที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของความต้องการใช้รถในพิ้นที่ให้บริการบริเวณต่างๆ ทำให้การรับงานเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงจำนวนความต้องการใช้รถในบริเวณต่างๆ ณ ขณะนั้น โดยสามารถซูมเพื่อดูแผนที่อย่างละเอียดได้ และสามารถใช้ฮีทแมพเลือกขับรถในพื้นที่ให้บริการที่มีความต้องการใช้รถสูงได้ ความหมายของสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด มีดังนี้:

มีความต้องการใช้บริการค่อนข้างสูง
มีความต้องการใช้บริการค่อนข้างสูงมาก
มีความต้องการใช้บริการสูงมากที่สุด
Screenshot_2017-05-03-18-42-39.png
 

[GrabCar, GrabTaxi] วิธีการเติมเครดิตรับงานผ่านตู้ ATM แบบง่ายๆ

การเติมเครดิตรับงานง่ายกว่าที่คิดนะคะ ลองทำตามวิธีด้านล่างได้เลยค่ะ

 • GrabCar เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท 
 • GrabTaxi เติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท

1.สอดบัตร + กดรหัสผ่าน

1.1.JPG

2.เลือกจ่ายบิล/ ชำระด้วยบาร์โค้ด

3. เลือกเมนู อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท

4.เลือกประเภทบัญชีของท่าน (ตามรูปด้านล่าง)

1.4.JPG

5. กดรหัสบริษัท "32114"

 

6. ใส่ Ref 1 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

7. ใส่ Ref 2 เป็นเบอร์โทรศัพท์

8. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติม

9. ตรวจสอบและยืนยันการทำรายการ


หมายเหตุ: 

 • เครดิตรับงานนี้สามารถเติมเข้าระบบได้ในวันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 07:00 - 19:00 น. เท่านั้น (เว้นเสาร์ อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์)
 • หากเติมเงินผ่านทาง ATM จะไม่ได้รับเครดิตทันที จะใช้เวลาดำเนินการ 1 - 2 ชั่วโมง
 • ยอดเงินเครดิตไม่สามารถ เบิก ถอน หรือ คืนได้ทุกกรณี ลาออก รวมถึงการกระทำที่บริษัทตรวจสอบว่ามีการทุจริตและไม่ผ่านการตรวจประวัติอาชญกรรม มีอายุการใช้งาน 6 เดือน (นับจากวันที่ รับ -  ส่ง ผู้โดยสารสมบูรณ์ครั้งล่าสุด)

หากพี่ๆไม่สะดวกเติมผ่านตู้เอทีเอ็มสามารถแวะเข้ามา อาคารธนภูมิ ชั้น 30 ได้ จันทร์ ถึง ศุกร์ 10:00 - 19:00 น.