[JustGrab สมุย] โปรฯ แนะนำสมาชิกใหม่ 2 - 29 เม.ย. 2561

พาเพื่อนมาร่วมเป็นครอบครัว Grab วันนี้

รับรายได้มากมาย เพียงขับกับเรา

ผู้แนะนำ (ตัวเอง) จะได้รับ

 1. โบนัสเงินสด 500 บาท เมื่อเพื่อนเริ่มขับงานแรก ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

 2. โบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 2,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับครบ 10 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

ผู้ถูกแนะนำ (คนขับใหม่) จะได้รับ

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 500 บาท ทันทีที่ลงทะเบียนสำเร็จ

 2. โบนัสเงินสด 500 บาท เมื่อเริ่มขับครบ 3 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

 3. โบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 2,000 บาท เมื่อเริ่มขับครบ 10 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคนขับใหม่

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบขับขี่
 3. สำเนาใบทะเบียนรถ
 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
 5. หนังสือยินยอมให้ใช้รถหรือบัญชีธนาคาร (หากท่านไม่ได้ใช้รถหรือบัญชีธนาคารของตัวท่านเอง)

หมายเหตุ

 • ผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ ต้องสมัครเป็นสมาชิก JustGrab สมุยเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องยังไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน และ ต้องขับป้ายเหลือง/เขียวในสมุยเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 29 เม.ย. 61
 • ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดใน สมาชิก GRAB ต่างจังหวัด แนะนำเพื่อนใหม่ เพื่อรับสิทธิ์ โดย"คลิกที่นี่"
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้แนะนำใน ใบสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด เพื่อรับสิทธิ์ โดย"คลิกที่นี่"
 • หลังส่งใบสมัคร สมาชิกใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นใน ส่งเอกสารเพื่อสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด ให้ครบทุกรายการ โดย"คลิกที่นี่"
 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่สมาชิกใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[JustGrab สมุย] โปรฯ แนะนำสมาชิกใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2561

พาเพื่อนมาร่วมเป็นครอบครัว Grab อาชีพสบายๆ กับรายได้มากมาย

ผู้แนะนำ (ตัวเอง) จะได้รับ

 1. โบนัสเงินสด 500 บาท เมื่อเพื่อนเริ่มขับงานแรก ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

 2. โบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 2,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับครบ 10 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

ผู้ถูกแนะนำ (คนขับใหม่) จะได้รับ

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 500 บาท ทันทีที่ลงทะเบียนสำเร็จ

 2. โบนัสเงินสด 500 บาท เมื่อเริ่มขับครบ 3 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

 3. โบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 2,000 บาท เมื่อเริ่มขับครบ 10 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคนขับใหม่

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบขับขี่
 3. สำเนาใบทะเบียนรถ
 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
 5. หนังสือยินยอมให้ใช้รถหรือบัญชีธนาคาร (หากท่านไม่ได้ใช้รถหรือบัญชีธนาคารของตัวท่านเอง)

เงื่อนไข

 • ผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ ต้องสมัครเป็นสมาชิก JustGrab สมุยเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องยังไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน และ ต้องขับป้ายเหลือง/เขียวในสมุยเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. - 1 เม.ย. 61
 • ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดใน สมาชิก GRAB ต่างจังหวัด แนะนำเพื่อนใหม่ เพื่อรับสิทธิ์ โดย"คลิกที่นี่"
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้แนะนำใน ใบสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด เพื่อรับสิทธิ์ โดย"คลิกที่นี่"
 • หลังส่งใบสมัคร สมาชิกใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นใน ส่งเอกสารเพื่อสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด ให้ครบทุกรายการ โดย"คลิกที่นี่"
 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่สมาชิกใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[JustGrab สมุย] แค่เพื่อนขับ 5 เที่ยว คุณรับไปเลย 5,000

โปรฯ แรงแบบนี้พี่ๆ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

เพียงแนะนำเพื่อนแล้วเพื่อนขับ รับเลยสูงสุด 5,000 บาทต่อเพื่อน 1 คน รายได้ไม่จำกัด มีกี่คน แกร็บจัดให้!

ผู้แนะนำ (ตัวเอง) จะได้รับ

 1. โบนัสเงินสด 2,000 บาท เมื่อเพื่อนเริ่มขับงานแรก ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

 2. โบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 5,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับครบ 5 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) หรือ คนขับใหม่ จะได้รับ

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 500 บาท ทันทีที่ลงทะเบียนสำเร็จ

 2. โบนัสเงินสด 500 บาท เมื่อเริ่มขับครบ 3 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคนขับใหม่

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบขับขี่
 3. สำเนาใบทะเบียนรถ
 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
 5. หนังสือยินยอมให้ใช้รถหรือบัญชีธนาคาร (หากท่านไม่ได้ใช้รถหรือบัญชีธนาคารของตัวท่านเอง)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ ต้องสมัครเป็นสมาชิก JustGrab สมุยเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องยังไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน และ ต้องขับป้ายเหลือง/เขียวในสมุยเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 4 มี.ค. 61
 • ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดใน สมาชิก GRAB ต่างจังหวัด แนะนำเพื่อนใหม่ เพื่อรับสิทธิ์ โดย"คลิกที่นี่"
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้แนะนำใน ใบสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด เพื่อรับสิทธิ์ โดย"คลิกที่นี่"
 • หลังส่งใบสมัคร สมาชิกใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นใน ส่งเอกสารเพื่อสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด ให้ครบทุกรายการ โดย"คลิกที่นี่"
 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่สมาชิกใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[JustGrab สมุย] รับรายได้5หลักแน่ๆ แค่ชวนเพื่อนมาขับแกร็บ

โปรโมชันสุดพิเศษเฉพาะพี่ๆจัสแกร็บสมุยเท่านั้น!

เพียงแนะนำเพื่อนแล้วเพื่อนขับ รับเลยสูงสุด 5,000 บาทต่อเพื่อน 1 คน รับง่ายๆรายได้ไร้ขีดจำกัด มีเพื่อนบอกเพื่อน มีญาติบอกญาติ มีรถป้ายเหลืองหรือเขียว อย่ารอช้า คลิกเลย!

ผู้แนะนำ (ตัวเอง) จะได้รับ

 1. โบนัสเงินสด 2,000 บาท ทันทีที่เพื่อนของคุณกรอกใบสมัคร, ส่งเอกสาร, และเปิดระบบได้สำเร็จ

 2. โบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 3,000 เมื่อเพื่อนเริ่มขับงานแรก ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

 3. โบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 5,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับครบ 10 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) หรือ คนขับใหม่ จะได้รับ

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 500 บาท ทันทีที่ลงทะเบียนสำเร็จ

 2. โบนัสเงินสด 500 บาท เมื่อเริ่มขับครบ 3 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคนขับใหม่

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบขับขี่
 3. สำเนาใบทะเบียนรถ
 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
 5. หนังสือยินยอมให้ใช้รถหรือบัญชีธนาคาร (หากท่านไม่ได้ใช้รถหรือบัญชีธนาคารของตัวท่านเอง)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ ต้องสมัครเป็นสมาชิก JustGrab สมุยเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องยังไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน และ ต้องขับป้ายเหลือง/เขียวในสมุยเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 - 31 ธ.ค. 60
 • ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดใน สมาชิก GRAB ต่างจังหวัด แนะนำเพื่อนใหม่ เพื่อรับสิทธิ์ โดย"คลิกที่นี่"
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้แนะนำใน ใบสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด เพื่อรับสิทธิ์ โดย"คลิกที่นี่"
 • หลังส่งใบสมัคร สมาชิกใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นใน ส่งเอกสารเพื่อสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด ให้ครบทุกรายการ โดย"คลิกที่นี่"
 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่สมาชิกใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[JustGrab สมุย] โปรโมชั่นประจำวันที่ 13 พ.ย. - 19 พ.ย. 60

ต้อนรับสัปดาห์แรกของ JustGrab สมุย

ด้วยการแข่งขันสนุกๆ พร้อมรางวัลก้อนโต
การแข่งขันแกร็บแชมเปียนชิป ประจำวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2560


กติกา : พี่ๆ ที่มี "ค่าโดยสารสะสม" ระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2560 สูงที่สุด 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัลดังนี้ 

Incen.png

" ยิ่งรับงานมาก ยิ่งมีค่าโดยสารสะสมมากนะคะ"


เงื่อนไข 

 • ต้องมีคะแนนรับงานมากกว่า 90%
 • ต้องมีคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab สมุย เท่านั้น
 • แกร็บนับทุกงาน
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • Grab มีทีมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎระเบียบของทางบริษัทและการกระทำที่เข้าข่ายการฉ้อโกง
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่

[JustGrab สมุย] รับเงินครึ่งแสน เพียงมีเพื่อน 10 คน!

โปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะพี่ๆจัสแกร็บสมุยเท่านั้น!

แกร็บอยากแจก เพียงแนะนำเพื่อนแล้วเพื่อนขับ รับเลยสูงสุด 5,000บาทต่อเพื่อน 1 คน รับง่ายๆรายได้ไร้ขีดจำกัด มีเพื่อนบอกเพื่อน มีญาติบอกญาติ มีรถป้ายเหลืองหรือเขียว อย่ารอช้า คลิกเลย!

ผู้แนะนำ (ตัวเอง) จะได้รับ

 1. โบนัสเงินสด 2,000 บาท ทันทีที่เพื่อนของคุณกรอกใบสมัคร, ส่งเอกสาร, และเปิดระบบได้สำเร็จ

 2. โบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 3,000 เมื่อเพื่อนเริ่มขับงานแรก ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

 3. โบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 5,000 บาท เมื่อเพื่อนของคุณขับครบ 10 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) หรือ คนขับใหม่ จะได้รับ

 1. ฟรีเครดิตรับงาน 500 บาท ทันทีที่ลงทะเบียนสำเร็จ

 2. โบนัสเงินสด 500 บาท เมื่อเริ่มขับครบ 3 งาน ภายใน 7 วัน หลังลงทะเบียนสำเร็จ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคนขับใหม่

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบขับขี่
 3. สำเนาใบทะเบียนรถ
 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
 5. หนังสือยินยอมให้ใช้รถหรือบัญชีธนาคาร (หากท่านไม่ได้ใช้รถหรือบัญชีธนาคารของตัวท่านเอง)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ ต้องสมัครเป็นสมาชิก JustGrab สมุยเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องยังไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน และ ต้องขับป้ายเหลือง/เขียวในสมุยเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60
 • ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดใน สมาชิก GRAB ต่างจังหวัด แนะนำเพื่อนใหม่ เพื่อรับสิทธิ์ โดย"คลิกที่นี่"
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้แนะนำใน ใบสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด เพื่อรับสิทธิ์ โดย"คลิกที่นี่"
 • หลังส่งใบสมัคร สมาชิกใหม่ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นใน ส่งเอกสารเพื่อสมัครขับแกร็บต่างจังหวัด ให้ครบทุกรายการ โดย"คลิกที่นี่"
 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่สมาชิกใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[JustGrab สมุย] โปรโมชั่นประจำวันที่ 6 พ.ย. - 12 พ.ย. 60!

ต้อนรับสัปดาห์แรกของ JustGrab สมุย

ด้วยการแข่งขันสนุกๆ พร้อมรางวัลก้อนโต
การแข่งขันแกร็บแชมเปียนชิป ประจำวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2560


กติกา : พี่ๆ ที่มี "ค่าโดยสารสะสม" ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2560 สูงที่สุด 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัลดังนี้ 

Incen.png

" ยิ่งรับงานมาก ยิ่งมีค่าโดยสารสะสมมากนะคะ"


เงื่อนไข 

 • ต้องมีคะแนนรับงานมากกว่า 90%
 • ต้องมีคะแนนยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab สมุย เท่านั้น
 • แกร็บนับทุกงาน
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • Grab มีทีมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎระเบียบของทางบริษัทและการกระทำที่เข้าข่ายการฉ้อโกง
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่