[JustGrab สุราษฎร์ธานี] โปรโมชั่นประจำวันที่ 20 พ.ย. - 26 พ.ย. 60

Grab อยากให้คุณได้มากที่สุด
พบกับโปรโมชั่นคนขับประจำสัปดาห์ของเราที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้รวมของคุณให้สูงขึ้นไปอีก


โปรโมชั่นประจำสัปดาห์นี้ของคุณ

 

"พิเศษสัปดาห์นี้ ขับแกร็บรับโบนัสเงินสดเพิ่ม 75 บาท ทุกรอบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ ยิ่งขับมากก็ยิ่งได้รับโบนัสเงินสดมาก !!!"

 

*เงื่อนไขคือเพียงแค่คุณมีคะแนนการรับงานมากกว่า 90% ขึ้นไปเท่านั้น


เงื่อนไข

  • ต้องมีคะแนนรับงานมากกว่า 90%
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab สุราษฎร์ธานี (เฉพาะงานในเขตสุราษฎร์ธานีเท่านั้น ไม่รวมงานในเขตเกาะสมุย)
  • แกร็บนับทุกงาน
  • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
  • Grab มีทีมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎระเบียบของทางบริษัทและการกระทำที่เข้าข่ายการฉ้อโกง
  • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่