[JustGrab สุราษฎร์ธานี] โปรโมชั่นประจำวันที่ 6 พ.ย. - 12 พ.ย. 60

Grab อยากให้คุณได้มากที่สุด
พบกับโปรโมชั่นคนขับประจำสัปดาห์ของเราที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้รวมของคุณให้สูงขึ้นไปอีก


โปรโมชั่นประจำสัปดาห์นี้ของคุณ

 

"ได้ค่าโดยสารเพิ่ม 25% ทุกรอบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ
พิเศษยิ่งกว่า! หากขับครบ 10 รอบ รับค่าโดยสารเพิ่ม 30% ตั้งแต่รอบแรก"

 

*เงื่อนไขคือเพียงแค่คุณมีคะแนนการรับงานมากกว่า 90% ขึ้นไปเท่านั้น


ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

Incen.png

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab สุราษฎร์ธานี เท่านั้น (ไม่รวมงานในเขตเกาะสมุย)
  • แกร็บนับทุกงานที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ให้บริการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แผ่นดินใหญ่)
  • คะแนนการรับงานมากกว่า 90%
  • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
  • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
  • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่