[JustGrab สุราษฎร์ธานี] โปรโมชั่นประจำวันที่ 4 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 60

Grab อยากให้คุณได้มากที่สุด
พบกับโปรโมชั่นคนขับประจำสัปดาห์ของเราที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้รวมของคุณให้สูงขึ้นไปอีก


URT W49.jpg

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab สุราษฎร์ธานี เท่านั้น (ไม่รวมงานในเขตเกาะสมุย)
 • แกร็บนับทุกงานที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ให้บริการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แผ่นดินใหญ่)
 • คะแนนการรับงานมากกว่า 90% และ คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่

[JustGrab สุราษฎร์ธานี] โปรโมชั่นประจำวันที่ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60

Grab อยากให้คุณได้มากที่สุด
พบกับโปรโมชั่นคนขับประจำสัปดาห์ของเราที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้รวมของคุณให้สูงขึ้นไปอีก


 

"พิเศษสัปดาห์นี้ ขับแกร็บรับโบนัสเงินสดเพิ่ม 75 บาท ทุกรอบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ ยิ่งขับมากก็ยิ่งได้รับโบนัสเงินสดมาก !!!"

 


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab สุราษฎร์ธานี เท่านั้น (ไม่รวมงานในเขตเกาะสมุย)
 • แกร็บนับทุกงานที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ให้บริการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แผ่นดินใหญ่)
 • คะแนนการรับงานมากกว่า 90% และ คะแนนการยกเลิกงานน้อยกว่า 15%
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่

[JustGrab สุราษฎร์ธานี] โปรโมชั่นประจำวันที่ 20 พ.ย. - 26 พ.ย. 60

Grab อยากให้คุณได้มากที่สุด
พบกับโปรโมชั่นคนขับประจำสัปดาห์ของเราที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้รวมของคุณให้สูงขึ้นไปอีก


โปรโมชั่นประจำสัปดาห์นี้ของคุณ

 

"พิเศษสัปดาห์นี้ ขับแกร็บรับโบนัสเงินสดเพิ่ม 75 บาท ทุกรอบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ ยิ่งขับมากก็ยิ่งได้รับโบนัสเงินสดมาก !!!"

 

*เงื่อนไขคือเพียงแค่คุณมีคะแนนการรับงานมากกว่า 90% ขึ้นไปเท่านั้น


เงื่อนไข

 • ต้องมีคะแนนรับงานมากกว่า 90%
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab สุราษฎร์ธานี (เฉพาะงานในเขตสุราษฎร์ธานีเท่านั้น ไม่รวมงานในเขตเกาะสมุย)
 • แกร็บนับทุกงาน
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • Grab มีทีมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎระเบียบของทางบริษัทและการกระทำที่เข้าข่ายการฉ้อโกง
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่

[JustGrab สุราษฎร์ธานี] โปรโมชั่นประจำวันที่ 13 พ.ย. - 19 พ.ย. 60

Grab อยากให้คุณได้มากที่สุด
พบกับโปรโมชั่นคนขับประจำสัปดาห์ของเราที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้รวมของคุณให้สูงขึ้นไปอีก


โปรโมชั่นประจำสัปดาห์นี้ของคุณ

 

"พิเศษสัปดาห์นี้ ขับแกร็บรับโบนัสเงินสดเพิ่ม 100 บาท ทุกรอบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ ยิ่งขับมากก็ยิ่งได้รับโบนัสเงินสดมาก !!!"

 

*เงื่อนไขคือเพียงแค่คุณมีคะแนนการรับงานมากกว่า 90% ขึ้นไปเท่านั้น


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab สุราษฎร์ธานี เท่านั้น (ไม่รวมงานในเขตเกาะสมุย)
 • แกร็บนับทุกงานที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ให้บริการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แผ่นดินใหญ่)
 • คะแนนการรับงานมากกว่า 90%
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่

[JustGrab สุราษฎร์ธานี] โปรโมชั่นประจำวันที่ 6 พ.ย. - 12 พ.ย. 60

Grab อยากให้คุณได้มากที่สุด
พบกับโปรโมชั่นคนขับประจำสัปดาห์ของเราที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้รวมของคุณให้สูงขึ้นไปอีก


โปรโมชั่นประจำสัปดาห์นี้ของคุณ

 

"ได้ค่าโดยสารเพิ่ม 25% ทุกรอบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ
พิเศษยิ่งกว่า! หากขับครบ 10 รอบ รับค่าโดยสารเพิ่ม 30% ตั้งแต่รอบแรก"

 

*เงื่อนไขคือเพียงแค่คุณมีคะแนนการรับงานมากกว่า 90% ขึ้นไปเท่านั้น


ตัวอย่างการคำนวณอย่างละเอียด

Incen.png

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab สุราษฎร์ธานี เท่านั้น (ไม่รวมงานในเขตเกาะสมุย)
 • แกร็บนับทุกงานที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ให้บริการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แผ่นดินใหญ่)
 • คะแนนการรับงานมากกว่า 90%
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่