Jg Pull up_Banner.jpg

บริการจัสท์แกร็บ (JustGrab)

ที่จะทำให้คุณมีรายได้เฉลี่ยสูงถึง 40,000 บาทต่อเดือน
พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย สำหรับพาร์ทเนอร์จัสท์แกร็บ 

 
Dynamic-Pricing.png

ได้รับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเพราะมีตัวคูณในช่วงเวลาเร่งด่วน

user.png

ขยายฐานกลุ่มผู้โดยสาร ทำให้โอกาสได้งานมากขึ้น

 
%.png

ค่าคอมมิชชันเพียง 20% จากค่าโดยสาร

 
jg diamond.png

เพิ่มโอกาสสะสมเพชร เพื่อรับอินเซนทีฟ

เพิ่มโอกาสรับงาน
ทั้งจัสท์แกร็บและแกร็บแท็กซี่

 

รับงานข้ามพื้นที่ได้
ในกลุ่มพื้นที่ภาคเดียวกัน
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ )

 

"จัสท์แกร็บ" คืออะไร ?

คือระบบการรับงานที่สร้างมาเพื่อเพิ่มช่องทางในการรับงาน และสร้างรายได้ให้กับพาร์ทเนอร์ โดยระบบจะการคิดค่าโดยสารแบบคงที่ และตัวคูณในช่วงเวลาเร่งด่วนที่จะทำให้ค่าโดยสารสูงขึ้น

"จัสท์แกร็บ" ดีอย่างไร ?

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง "แกร็บแท็กซี่" และ "จัสท์แกร็บ"

 
Jg Pool up_table new.jpg
 

รอบการคัดเลือก และการประเมิน

รอบการคัดเลือก "จัสท์แกร็บ"

จัสท์แกร็บจะพิจารณาคุณสมบัติคนขับในสัปดาห์ก่อนสุดท้ายของทุกเดือน โดยพาร์ทเนอร์ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จะสามารถเปิดบริการจัสท์แกร็บได้ในสัปดาห์ถัดไป

คุณสมบัติเพื่อเป็นสมาชิก "จัสท์แกร็บ"

คนขับที่สามารถเปิดให้บริการ "จัสท์แกร็บ" ได้ ต้องมีอัตราการให้บริการตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  1. อัตรารับงานไม่ต่ำกว่า 50%

  2. อัตรายกเลิกงานไม่สูงกว่า 15%

การประเมินเพื่อคงสถานะสมาชิก "จัสท์แกร็บ"

หลังจากที่ได้รับการเปิดระบบจัสท์แกร็บแล้ว พาร์ทเนอร์จะได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการจัสท์แกร็บ โดยแกร็บขอแนะนำให้พาร์ทเนอร์รักษาอัตรารับงานจัสท์แกร็บไม่ต่ำกว่า 50%


เตรียมพร้อมรับงาน "จัสท์แกร็บ"

พาร์ทเนอร์ควรศึกษาความแตกต่างระหว่างงานแกร็บแท็กซี่และจัสท์แกร็บให้พร้อม และอย่าลืมเปิดประเภทการให้บริการจัสท์แกร็บในแอปฯด้วย

 
 

วิธีเปิดการให้บริการจัสท์แกร็บ

opt service.png

ตัวอย่างหน้าจอแสดงอินเซนทีฟ

incentives screen.png
งานจัสท์แกร็บ ต่างจากงานแกร็บแท็กซี่ อย่างไร ?


1. งานจัสท์แกร็บมีค่าโดยสารคงที่ สามารถรู้ค่าโดยสารได้ล่วงหน้า
2. เมื่อรับงานจัสท์แกร็บในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือจุดที่มีผู้โดยสารเรียกรถเยอะ ระบบจะคำนวณค่าโดยสารโดยมีตัวคูณเพิ่มให้
3. ประเภทการรับงานจะเปลี่ยนจาก GrabTaxi เป็น JustGrab1. งานจัสท์แกร็บ ไม่ต้องกรอกค่ามีเตอร์และค่าเรียก เพราะค่าโดยสารเป็นราคาคงที่
2. เนื่องจากราคาหน้าแอปฯ จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่รวมค่าทางด่วน เมื่อคนขับสำรองจ่ายค่าทางด่วน ให้ทำการใส่จำนวนเงินที่สำรองจ่ายลงในช่อง "ค่าทางด่วนและอื่นๆ" และจึงเรียกเก็บเงินตามประเภทการชำระเงินของผู้โดยสาร


ข้อควรรู้จัสท์แกร็บ

ค่าโดยสาร "จัสท์แกร็บ" ต่างจากค่าโดยสาร "แกร็บแท็กซี่" อย่างไร ?
- ในช่วงเวลาเร่งด่วนและมีความต้องการใช้รถสูง การรับงานจัสท์แกร็บจะมีโอกาสได้ตัวคูณ ซึ่งตัวคูณจะทำให้ได้รับค่าโดยสารสูงกว่าปกติ

ต้องเสียค่าคอมมิชชันเท่าไหร่ ?
- แกร็บคิด 20% จากราคาค่าโดยสารจัสท์แกร็บ

งาน "จัสท์แกร็บ" คิดเป็นการรับงานปกติหรือไม่ ?
- งานจัสท์แกร็บจะถูกนับรวมกับงานอื่น ๆ ซึ่งงานจัสท์แกร็บจะถูกนำมาคำนวณรวมในการคิดอินเซนทีฟให้พี่ ๆ
- คะแนนการรับงานและยกเลิกงานคิดรวมทั้งงาน "จัสท์แกร็บ" และ "แกร็บแท็กซี่"

ควรมีเครดิตรับงานในกระเป่าเงินเท่าไหร่ ?
- ควรมีเครดิตรับงานขั้นต่ำ 200 บาท เพื่อให้สามารถเห็นงานที่มีราคาสูงได้ และรับงานได้อย่างต่อเนื่อง


งานหลายจุดส่ง คืออะไร ?


งานหลายจุดส่ง คือ งานที่ผู้โดยสารเพิ่มจุดส่งมากกว่าหนึ่งจุด โดยระบบจะคำนวณค่าโดยสารจากต้นทาง ถึงจุดส่งจุดแรก และต่อไปยังจุดสุดท้าย


แกร็บเพย์ (GrabPay) คืออะไร ?


แกร็บเพย์ คือ ระบบชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเดบิตและเครดิต โดยค่าโดยสารแกร็บเพย์จะถูกโอนเข้าในกระเป๋าเงินสดทันที
คนขับสามารถถอนเงินในกระเป๋าเงินสดเข้าสู่บัญชีธนาคารได้ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินรายการ ดังนี้

หากทำการถอนเงิน ภายในช่วงเวลา 06.00 - 20.00น. สามารถรับเงินได้เลยภายในครึ่งชั่วโมงสำหรับบัญชีธนาคารกสิกรไทย
และภายใน 3 วันทำการสำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เพื่อประโยชน์สูงสุด พาร์ทเนอร์ควรมีเครดิตในกระเป๋าเงินไม่ต่ำกว่า 200 บาท นอกจากนี้ อย่าลืมงาน "เด้งปั๊บ รับปุ๊บ" และรักษาคะแนนการรับงานให้สูง เพื่อรับงานจัสท์แกร็บต่อไป


หมายเหตุ

  1. เฉพาะพาร์ทเนอร์ GrabTaxi กรุงเทพฯ เท่านั้น

  2. สำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ : เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ JustGrab ผู้สมัครต้องมีอัตรารับงานไม่ต่ำกว่า 50% และอัตรายกเลิกงานไม่สูงกว่า 15%

  3. สำหรับผู้เป็นสมาชิกจัสท์แกร็บ : เพื่อคงสถานะการเป็นสมาชิกจัสท์แกร็บ โดยแกร็บขอแนะนำให้พาร์ทเนอร์รักษาอัตรารับงานจัสท์แกร็บไม่ต่ำกว่า 25%

  4. พาร์ทเนอร์ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เมื่อได้รับ SMS แจ้งเปิดระบบ จะสามารถเปิดรับงานจัสท์แกร็บได้ทันที

  5. พาร์ทเนอร์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อรับงานจัสท์แกร็บได้อย่างต่อเนื่อง

  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกพาร์ทเนอร์จัสท์แกร็บและคงสถานะจัสท์แกร็บแต่เพียงผู้เดียว

  7. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 เป็นต้นไป พาร์ทเนอร์ต้องรักษาอัตรารับงานจัสท์แกร็บไม่ต่ำกว่า 50% (จากเดิม 25%)