[JustGrab โคราช] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 3 ก.ค. - 9 ก.ค. 60

การันตีรายได้ตามรอบที่ทำได้! สูงสุด 180บ./เที่ยว!

*ไม่นับรอบที่ผู้โดยสารซ้ำ และการันตีเฉพาะรอบแรกที่ผู้โดยสารในอาทิตย์กับคนขับแต่ละคน

*ไม่นับรอบที่ผู้โดยสารซ้ำ และการันตีเฉพาะรอบแรกที่ผู้โดยสารในอาทิตย์กับคนขับแต่ละคน

ขับ 1-9 เที่ยว รับการันตีทุกเที่ยว 120 บาท

ขับ 10-19 เที่ยว รับการันตีทุกเที่ยว 130 บาท

ขับ 20-29 เที่ยว รับการันตีทุกเที่ยว 140 บาท

ขับ 30-49 เที่ยว รับการันตีทุกเที่ยว 160 บาท

ขับ 50 เที่ยวขึ้นไป รับการันตีทุกเที่ยว 180 บาท

ตัวอย่างการคำนวนรายได้

หากขับได้รวมทั้งหมด 35 เที่ยวในสัปดาห์ สมมติว่ามีค่าโดยสารเฉลี่ยแล้ว 60 บาทต่อเที่ยว จะได้รับเงินจากการันตีในเงื่อนไขขับครบ 30 - 49 เที่ยว ซึ่งจะได้การันตีอยู่ที่ 160 บาทต่อเที่ยว รวมแล้วจะได้ทั้งหมด 160 x 35 = 5,600 บาท**

หากขับได้รวมทั้งหมด 75 เที่ยวในสัปดาห์ สมมติว่ามีค่าโดยสารเฉลี่ยแล้ว 60 บาทต่อเที่ยว จะได้รับเงินจากการันตีในเงื่อนไขขับครบ 50 เที่ยวขึ้นไป ซึ่งจะได้การันตีอยู่ที่ 180 บาทต่อเที่ยว รวมแล้วจะได้ทั้งหมด 180 x 75 = 13,500 บาท**

**รายได้นี้ยังไม่ผ่านการหักเครดิตรับงานต่อเที่ยวและภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 3 - 9 ก.ค. 60
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab นครราชสีมา เท่านั้น
  • ไม่นับผู้โดยสารซ้ำภายในสัปดาห์เดียวกัน (เที่ยวที่สองเป็นต้นไปจากผู้โดยสารคนนั้นๆ จะไม่ได้รับเงินอินเซ็นทีฟ)
  • ไม่คิดคะแนนการรับงาน และ คะแนนการยกเลิกงาน
  • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด