[JustGrab ขอนแก่น] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 60

การันตีรายได้ทุกวัน ทุกชั่วโมง!

ตัวอย่างการคำนวนรายได้

เช่น อาทิตย์นี้ขับช่วงเวลา 00:00-04:59น. ได้ทั้งหมด 25 เที่ยว และขับ 16:00-18:59น. ได้ทั้งหมด 10 เที่ยว สมมติว่ามีค่าโดยสารต่อรอบคงที่เป็นราคา 60 บาท 

 • จะได้รับเงินค่าโดยสารทั้งหมด 60 บาท x 35 เที่ยว = 2,100
 • จะได้รับเงินเพิ่มจากการันตีรายได้จากการขับช่วงเวลา 00:00-04:59 น. เป็นจำนวน(120 บาท - 60 บาท) x 25 เที่ยว = 1,500 บาท
 • จะได้รับเงินเพิ่มจากการันตีรายได้จากการขับช่วงเวลา 16:00-18:59 น.เป็นจำนวน (110 บาท - 60 บาท) x 10 เที่ยว = 500 บาท
 • รวมจะได้เงินทั้งหมด = 2,100 + 1,500 + 500  = 4,100 บาท

*** เพิ่มเติม: เงื่อนไข % การรับงาน และ % การยกเลิกงานดูได้ด้านล่าง ***

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 60
 • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab ขอนแก่น เท่านั้น
 • ไม่นับผู้โดยสารซ้ำภายในสัปดาห์เดียวกัน (เที่ยวที่สองเป็นต้นไปจากผู้โดยสารคนนั้นๆ จะไม่ได้รับเงินอินเซ็นทีฟ)
 • บริษัทจะจ่ายอินเซนทีฟให้เฉพาะกับท่านที่มี เปอร์เซ็นต์การรับงาน 70% ขึ้นไป และมีเปอร์เซ็นต์การยกเลิกงานไม่เกิน 15%
 • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด