[JustGrab สงขลา-หาดใหญ่] โปรโมชั่นประจำวันที่ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60

Grab อยากให้คุณได้มากที่สุด
พบกับโปรโมชั่นคนขับประจำสัปดาห์ของเราที่จะช่วยเพิ่มยอดรายได้รวมของคุณให้สูงขึ้นไปอีก


"สัปดาห์นี้ รับค่าโดยสารเพิ่ม 25% ทุกรอบไม่จำกัดจำนวนรอบ

พิเศษ! ขับครบ 10 รอบ รับเพิ่มเป็น 30% ตั้งแต่รอบแรก

ยิ่งขับมากก็ยิ่งได้รับโบนัสเงินสดมาก !!!"


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก JustGrab สงขลา-หาดใหญ่ เท่านั้น
  • แกร็บนับทุกงานที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ให้บริการของจังหวัดสงขลา
  • คะแนนการรับงานมากกว่า 90%
  • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
  • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
  • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่