[GrabTaxi อุบล] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 12-18 มิ.ย. 60

ทำได้ก็รับไปเลยโบนัสสูงสุดทั้งสัปดาห์ 2800 บาท

รอบที่หนึ่ง เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มิ.ย. 60

ขับ 3-4 รอบ ภายในวัน รับโบนัสรวม 150 บาท

ขับ 5-9 รอบ ภายในวัน รับโบนัสรวม 200 บาท

ขับ 10 รอบขึ้นไป ภายในวัน รับโบนัสรวม 400 บาท

ตัวอย่างการคำนวน

สรุปนาย ข.จะได้รับเงินทั้งหมด 1300 บาท

สรุปนาย ข.จะได้รับเงินทั้งหมด 1300 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • เป็นสมาชิก GrabTaxi อุบลฯเท่านั้น
  • หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว
  • ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ บริษัทจะทำการโอนเข้ากระเป๋าเงินคนขับ พร้อมทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ให้เรียบร้อย และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  • บริษัทจะทำการโอนในวันที่ วันที่ 21 มิ.ย.