[GrabTaxi อุบลฯ] ระบบการรับงานแบบ Assignment

ระบบการรับงานแบบ Assignment

เห็นงานก่อนใครด้วยระบบการรับงานแบบ Assignment โดยระบบจะจ่ายงานให้กับคนขับที่อยู่ใกล้ที่สุด"เพียงคนเดียว" แค่กดรับงาน งานนั้นจะเป็นของคุณทันที ไม่ต้องแย่งกับใคร
ทั้งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้ผู้โดยสาร เนื่องจากได้รถคันที่อยู่ใกล้ที่สุดภายในเวลาอันรวดเร็ว

หน้าจอหลักของแอพคนขับแบบใหม่

 

หน้าจอแสดงผลเมื่อมีงานเข้า (งานเรียกใช้ทันที)

โปรดสังเกตว่าหน้าจอจะมีปุ่ม "รับงาน" (สีเขียว) เพียงปุ่มเดียวเท่านั้น หมายความว่า พี่คนขับควรจะ เปิดระบบออนไลน์เฉพาะในเวลาที่พร้อมรับงานเท่านั้น  เนื่องจากไม่มีปุ่ม "ปฎิเสธ" (สีแดง) ให้เลือกอีกต่อไป

โปรดสังเกตว่าหน้าจอจะมีปุ่ม "รับงาน" (สีเขียว) เพียงปุ่มเดียวเท่านั้น หมายความว่า พี่คนขับควรจะเปิดระบบออนไลน์เฉพาะในเวลาที่พร้อมรับงานเท่านั้น เนื่องจากไม่มีปุ่ม "ปฎิเสธ" (สีแดง) ให้เลือกอีกต่อไป

หากพร้อมรับงานแล้ว อย่าลืมกดปุ่มปลดล็อคเพื่อกลับมาออนไลน์รับผู้โดยสารกันนะคะ

หากพร้อมรับงานแล้ว อย่าลืมกดปุ่มปลดล็อคเพื่อกลับมาออนไลน์รับผู้โดยสารกันนะคะ

 

คะแนนการรับงานของคนขับ (เลขตัวซ้าย)

คะแนนการรับงาน คือ อัตราการรับงานของพี่คนขับ ซึ่งคำนวณจาก

“คนขับกดขอรับงานกี่เปอร์เซ็นต์จากจำนวนงานทั้งหมดที่ระบบจ่ายไปให้”

 

วิธีคำนวณคะแนนการรับงาน

“จำนวนงานที่คนขับกดขอรับทั้งหมด หารด้วย จำนวนงานทั้งหมดที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ”

หมายเหตุ :

จำนวนงานที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ นับจาก งานทั้งหมดที่ปรากฎบนหน้าจอของพี่คนขับ ทั้งงานปกติและงานจองล่วงหน้า (งานที่กดขอรับงาน+งานที่ยกเลิก+งานที่กำลังรับส่ง+งานที่ไม่ได้รับ)

จำนวนงานที่กดขอรับงาน นับจาก จำนวนงานที่พี่ขอเป็นผู้รับผิดชอบรับส่งผดส. ทั้งงานปกติและงานจองล่วงหน้า (งานที่กดขอรับงาน+งานที่ยกเลิก+งานที่กำลังรับส่ง)

จำนวนงานที่ไม่ได้รับ นับจาก จำนวนงานที่พี่เพิกเฉย (งานที่โชว์ขึ้นมาบนหน้าจอแล้วนับถอยหลังจนเหลือ 0 และ ไม่กดขอรับงานทั้งหมด)

**คะแนนการรับงาน จะถูก reset (เริ่มนับใหม่) ทุกวันจันทร์ เวลาเที่ยงคืน (00:00)

ตัวอย่างการคำนวณคะแนนการรับงาน

1. นาย ก. เห็นงานทั้งหมด 10 ครั้ง กดขอรับงาน 8 ครั้ง คะแนนการรับงานของ นาย ก. จะเท่ากับ 80% จาก [(8/10) x 100]

2. นาย ข. เห็นงานทั้งหมด 20 ครั้ง กดขอรับงาน 10 ครั้ง คะแนนการรับงานของ นาย ข. จะเท่ากับ 50% จาก [(10/20) x 100]

 

คะแนนการรับงานมีความสำคัญอย่างไร?

คะแนนการรับงานอาจส่งผลต่อการให้ หรือ คิดคำนวณโปรโมชั่นของคนขับ ดังนั้น พยายามรักษาคะแนนการรับงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เสมอนะคะ

วิธีการรักษาระดับคะแนนการรับงาน

  1. พยายามกดรับงานทุกงานที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ

  2. ถ้ามีผู้โดยสารอยู่แล้ว หรือไม่สะดวกในการรับงาน ให้ทำการออฟไลน์แอพคนขับไว้ เพื่อที่งานจะได้ไม่ถูกจ่ายเข้ามา และกลับมาออนไลน์อีกครั้งหลังจากเสร็จธุระส่วนตัว