[GrabTaxi อุบลฯ] โปรโมชั่นพิเศษ วันที่ 24 - 30 เม.ย. 60

รับโบนัสสูงสุด 1200 บาท ตลอดสัปดาห์

อย่ารอช้าเปิดแอพฯแล้วรับงานกันเลยค่ะ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. รับงานผ่านแอพฯแกร็บตั้งแต่วันที่ 24-30 เม.ย. 60
  2. บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้าบัญชีภายในวันที่ 4 พ.ค. 60 และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3. ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 6 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกเสียสิทธิ์ในการรับโบนัสรอบนั้นคะ
  4. สมาชิกที่ยังไม่ยื่นบัญชีต้องยื่นก่อนวันที่ 30 เม.ย. 60
  5. หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว