[GrabTaxi ขอนแก่น] โปรโมชั่นประจำสัปดาห์ 12 - 25 มิ.ย. 60

ทำได้ก็รับไปเลยโบนัสสูงสุดทั้งสัปดาห์ 2100 บาท

รอบที่หนึ่ง เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 12-18 มิ.ย. 60

รอบที่สอง เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 -25 มิ.ย 60

ขับ 4-6 รอบ ภายในวัน รับโบนัสรวม 100 บาท

ขับ 7-9 รอบ ภายในวัน รับโบนัสรวม 200 บาท

ขับ 10 รอบขึ้นไป ภายในวัน รับโบนัสรวม 300 บาท

ตัวอย่างการคำนวน

สรุปแล้วนาย ก. จะได้รับทั้งหมด 1200 บาท

สรุปแล้วนาย ก. จะได้รับทั้งหมด 1200 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • เป็นสมาชิก GrabTaxi ขอนแก่นเท่านั้น
  • หากพบความไม่โปร่งใสบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที และขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำดังกล่าว
  • ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ บริษัทจะทำการโอนเข้ากระเป๋าเงินคนขับ พร้อมทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ให้เรียบร้อย และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  • บริษัทจะทำการโอนเป็น 2 รอบ คือ วันที่ 21 มิ.ย. และ 28 มิ.ย. 60