[GrabTaxi ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 5 - 11 มิ.ย. 60

แกร็บแจกเพิ่มสูงสุด 1,000 บาทต่อวัน ไม่เลือกช่วงเวลา

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

จำนวนเงินที่แสดงเป็นยอดการันตีรายได้รวมต่อวัน ไม่ใช่ เงินโบนัส

 

ขับครบ 4 เที่ยวต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 150 บาท

หรือ ขับครบ 7 เที่ยวต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 300 บาท

หรือ ขับครบ 10 เที่ยวต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 450 บาท

หรือ ขับครบ 15 เที่ยวต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 700 บาท

หรือ ขับครบ 20 เที่ยวต่อวัน รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 1,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • รับงานผ่านแอพฯแกร็บของระหว่างวันที่ 5 - 11 มิ.ย. 60
  • โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก GrabTaxi ภูเก็ต เท่านั้น
  • บริษัทจะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคนขับตามรอบประจำสัปดาห์ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • หากพบความไม่โปร่งใส บริษัทขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันที
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด