[GrabTaxi ภูเก็ต] โปรโมชั่นประจำวันที่ 15 - 21 พ.ค. 60

ขับเช้า ขับบ่าย รับง่ายๆโบนัสวันละสูงสุด 1,000 บาท

 

โปรโมชั่นช่วงเช้า

ทุกวันตั้งแต่ 00:00 – 11:59 น.

ขับครบ 3 รอบในครึ่งเช้า รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 150 บาท

หรือ ขับครบ 5 รอบในครึ่งเช้า รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 350 บาท

 

โปรโมชั่นช่วงบ่าย

ทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 23:59 น.

ขับครบ 5 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่ม 250 บาท

หรือ ขับครบ 8 รอบในครึ่งบ่าย รับโบนัสเงินสดเพิ่มเป็น 650 บาท